Amphia Ziekenhuis

Amphia, een van de grootste ziekenhuizen van Nederland, heeft als hoofddoel ‘het leveren van de best mogelijke gezondheidszorg’. Om dit te bereiken en de organisatie transparanter te maken, is een drastische herstructurering doorgevoerd. Het ziekenhuis is onderverdeeld in zorgkernen die worden aangestuurd door een medisch manager en een bedrijfsmanager.

Om de vaardigheden van deze managers te verbeteren en meer samenhang te creëren, heeft Amphia de hulp ingeroepen van LTP en TiasNimbas. Hieraan voorafgaand had LTP de samenwerking tussen deze managers in kaart gebracht, met behulp van een DuoMatch Assessment.

Echte co-creatie

Olof Suttorp, voorzitter van de raad van bestuur van het ziekenhuis, legt uit waarom gekozen is voor deze opzet: “Een beproefde methode om een meer uniforme manier van denken in een organisatie te bewerkstelligen, is de leden een gedeelde ervaring te laten meemaken. Daar is een opleidingsprogramma perfect voor.”

LTP heeft samen met TiasNimbas het programma ontwikkeld, gebaseerd op gedeelde ervaring ofwel co-creatie. Het programma bestond uit vijf modules van twee dagen. Steeds op de eerste dag verzorgde TiasNimbas colleges over de theorie. En op dag twee werden de managers door LTP begeleid en getraind in het toepassen van de theorie, leiderschapsvaardigheden en samenwerken.

Hans Meij, lid van de raad van bestuur en vanuit Amphia verantwoordelijk voor het programma: “Het was een zeer effectieve samenwerking. Iedere organisatie hield zich bij haar gebied van expertise, om zo het beste resultaat te bereiken.”

Het programma heeft impact gehad, op verschillende manieren

In de loop van een jaar volgden bijna 80 medische managers, bedrijfsmanagers en leden van de Raad van Bestuur het opleidingsprogramma. Olof Suttorp en Hans Meij zijn meer dan tevreden met de resultaten.

Meij: “Het programma heeft impact op twee verschillende manieren. Ten eerste is er het convergerende effect, waarmee ik bedoel dat 80 individuele deelnemers echt een groep werden. Ze wisselden ideeën uit, werkten samen aan projecten en keken enthousiast uit naar de volgende trainingsdag. Een ander effect is dat de deelnemers analytischer naar de organisatie zijn gaan kijken dan voorheen”.

Ook Suttorp merkt een positieve ontwikkeling bij veel deelnemers: “Elke dag zie ik hoe de medische managers en bedrijfsmanagers nauwer met elkaar samenwerken. En het is een feit dat we nu minder interim-personeel en consultants in hoeven huren, omdat we de kennis en vaardigheden van onze managers verdiept hebben.”

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?