Team en Organisatie

Teams vormen de ruggengraat van succesvolle, toekomstbestendige organisaties. Ga aan de slag met teamontwikkeling, zet inzicht centraal. 

Teams als hefboom voor organisatieontwikkeling

We bevinden ons in een complexe tijd waarin organisaties voor ongekende uitdagingen staan en ultiem wendbaar moeten zijn. De hiërarchische hark sluit hier niet meer bij aan: teams gaan steeds meer als ruggengraat in de organisatie fungeren. Zij fungeren als de hefboom voor organisatieontwikkeling »

Aandacht voor teamfunctioneren is voor toekomstgerichte organisaties dan ook essentieel. People Data spelen hierin een onmisbare rol.

Onze aanpak

Het startpunt van al onze Teamaanpakken is individueel inzicht gecombineerd met een Teamanalyse. Afhankelijk van het vraagstuk wordt vervolgens een specifieke focus gekozen. Een aanpak met veel diepgang, rendement en impact. 

Zo helpen wij organisaties bij het ontwikkelen en samenstellen van wendbare en toekomstbestendige teams. Waarin psychologische veiligheid de basis is, men een bijdrage wilt leveren en van elkaar wilt leren en elkaar aanspreekt. 

De LTP Teamaanpakken

 • Voor welk vraagstuk?
  De psychologische data biedt unieke inzichten voor uiteenlopende team- en organisatievraagstukken. Bijvoorbeeld; Wat is de dominante cultuur? Hoeveel impact heeft het management? Hoe gaat het team om met onderlinge conflicten? Hoeveel innovatiekracht is er aanwezig binnen de organisatie? Als de spanning oploopt, welke toxics zijn er dan te verwachten?

 • Wat levert het op?
  Unieke inzichten, overzichtelijk teruggekoppeld via interactieve dashboards.
 • Voor welk vraagstuk?
  Er wordt een nieuw team gevormd, een bestaand team wordt uitgebreid of de rollen binnen een team worden herverdeeld.

 • Wat levert het op?
  Een teamassessment biedt inzicht in de krachten en risico’s van een (ver)nieuw(d) team. Immers: het succes van een team hangt in grote mate of van de persoonlijkheden van de teamleden. Enerzijds is voldoende diversiteit gewenst, anderzijds is voldoende gemeenschappelijke basis ook nodig.
 • Voor welk vraagstuk?
  Er is een (ver)nieuw(d) team en teamleden willen elkaar graag beter leren kennen en een gezamenlijke teamfocus vaststellen.
 • Wat levert het op?
  Teamleden krijgen inzicht in zichzelf én de ander. Psychologische veiligheid wordt versterkt, de growth-mindset aangesproken en de teamfocus concreet gemaakt. Met feedback wordt continue teamontwikkeling gewaarborgd.
 • Voor welk vraagstuk?
  Het loopt tijdelijk of structureel niet zo goed in een team.

 • Wat levert het op?
  Met teamleden wordt onderzocht welke patronen in het team aanwezig zijn, dynamieken en risico’s worden in kaart gebracht en (vertrouwens)issues worden aangepakt. Inzicht en begrip zijn hierbij key.

Deze aanpak wordt ingezet voor organisaties die een transitie doormaken of verandering willen realiseren via de teams. De opgave van het (management)team binnen deze transitie staat centraal. Door interventie op (management)teamniveau wordt bestendige verandering binnen de organisatie gerealiseerd.

Persona.fit

Eén van de tools die wordt ingezet bij onze teamaanpakken is Persona.fit. Met deze app kunnen teamleden in de dagelijkse praktijk feedback vragen over gebeurtenissen of competenties. De Persona.fit methodiek helpt teamleden zich op een natuurlijke manier te richten op hun persoonlijke ontwikkeling. En levert data waarmee de cultuur in het team real time gemonitord kan worden.

Wat zeggen anderen?

Meer weten?

Sander Danse en Milou Deken, psychologen en adviseurs Team & Organisatie, vertellen je graag meer. Over de verschillende teamaanpakken, voorbeelden bij andere organisaties en een aanpak specifiek voor jouw vraagstuk. Neem gerust persoonlijk contact op of via onze offerteformulier.

Sander Danse

Sander Danse

Business Lead Team & Organisatie
S.Danse@ltp.nl
06 - 52 66 66 69

Milou Deken

Milou Deken

Business Expert Team & Organisatie
M.Deken@ltp.nl
06 - 83 66 23 31

Offerte Team & Organisatie

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?