Teams als hefboom voor organisatieontwikkeling

We leven in een tijd waarin organisaties sneller moeten schakelen dan ooit. Wendbaarheid is daarmee niet meer een pre, maar een vereiste geworden om als organisatie succesvol te zijn. De hiërarchische hark sluit hier al lang niet meer op aan. Het zijn steeds meer de teams die als ruggengraat van succesvolle, toekomstgerichte organisaties fungeren.

Waarom zijn teams (juist nu) zo belangrijk?

De problemen waar organisaties vandaag de dag mee geconfronteerd worden, zijn te complex om alleen op te lossen. Hiervoor is bundeling van kennis en ervaring nodig. Daarnaast verandert er veel door toenemende digitalisering en hybride werken. Door meer verantwoordelijkheid bij teams te leggen, kan zodoende ook de handelingssnelheid worden behaald die hierbij past en gewenst is. Ook zijn teams een cruciale rol gaan spelen op het vlak van steun, betrokkenheid en werkplezier.

Wat zijn de gevolgen van toxic teams?

Toch besteden veel organisaties relatief weinig aandacht aan teamsamenstelling en teamfunctioneren. Met de nodige risico’s, want waar een goed functionerend team vleugels krijgt, is een ‘toxic’ team funest voor effectiviteit en werkplezier. Met onnodige afbreukrisico’s en rendementsverlies als gevolg. Denk hierbij aan negatieve financiële gevolgen, maar ook verstoorde werkhoudingen en mogelijke uitstroom van waardevolle talenten. Zeker in deze krappe arbeidsmarkt is dat zeer onwenselijk.

Waar een goed functionerend team vleugels krijgt, is een toxic team funest voor de effectiviteit en werkplezier. Met onnodige afbreukrisico’s en rendementsverlies als gevolg. 

Psychologische veiligheid binnen teams versterken

In het fenomeen ‘psychologische veiligheid’ komt eigenlijk alles samen dat belangrijk is voor het floreren van mensen binnen organisatie. Denk aan de mate waarin medewerkers zich gehoord voelen, de mate waarin zij zichzelf kunnen zijn, maar ook aan het belang van samenwerken in teamverband.

Ontbreekt het een team of organisatie aan psychologische veiligheid, dan stagneert eigenlijk alles. Lees (en luister) verder »

Vitaliteit en mentale weerbaarheid binnen teams

Wie presteert er tegenwoordig níet onder druk? Druk vanuit de maatschappij, druk opgelegd door jezelf, oplopende werkdruk, stress door privéomstandigheden, etc. De impact hiervan is groot, ook op teamfunctioneren. De cruciale rol van (zelf)inzicht voor het creëren van vitale, mentaal weerbare teams kun je als organisatie niet negeren. Lees (en luister) verder »

Wat is de rol van People Data?

Of het nu gaat om het samenstellen van een nieuw team of de uitbreiding of ontwikkeling van een bestaand team: het draait om inzicht. Met inzicht kun je betere en duurzame beslissingen nemen. Het gaat dan om inzicht in het individu, maar óók in de onderlinge interactie binnen het team, de opdracht van het team en inzicht in de organisatie als geheel.

Organisaties die deze psychologische data van individuele medewerkers en teams op een juiste manier verzamelen en analyseren, kunnen hun teams (data)gericht beter en duurzamer uitbreiden en versterken.

Het draait om inzicht: in het individu, maar vooral de interactie met het team, de opdracht en de organisatie als geheel. 

People data is dus cruciaal voor wendbare, toekomstbestendige teams die als hefboom dienen voor organisatieontwikkeling. Waarin psychologische veiligheid de basis is. Waarin teamleden weten wat er gedaan moet worden en door wie. En waarin men elkaar aanspreekt en feedback vragen normaal is, omdat men van elkaar wil leren en als team meerwaarde wilt leveren.

Teamontwikkeling en teaminzicht: aan de slag

LTP adviseert en ondersteunt organisaties op de volgende vijf domeinen. Individueel inzicht en een teamanalyse vormen altijd de basis, maar afhankelijk van het vraagstuk verandert de aanpak: 

  • Het samenstellen van (nieuwe) teams;
  • Het versterken van teams door inzicht (in elkaar) centraal te stellen;
  • Het ondersteunen & analyseren van teams waar het niet zo goed loopt;
  • Het veranderen van organisaties via een focus op (management)teamontwikkeling;
  • Het bieden van unieke inzichten met behulp van onze psychologische data.

Bouwen aan toekomstbestendige teams

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?