Executive Coaching

LTP Executive Services

Geef uw leiders inzichten en aandacht van het hoogste niveau met onze Executive Coachingstrajecten. Bijzonder welkom wanneer zij moeten presteren onder druk. Op respectvolle wijze worden zij geconfronteerd met hun gedrag, prestaties, dilemma’s en leiderschapsstijlen.

Onderdelen en aandachtsgebieden:

Bij de start van het traject wordt vaak een Executive Assessment ingezet. Dit assessment werkt als een krachtige transitieversneller voor het gehele coachingstraject. Tijdens het intakegesprek wordt vastgesteld of er een klik is tussen coach en coachee en wordt het relatiecontract vastgesteld. Het succes van het traject is mede afhankelijk van dit contract, gebaseerd op veiligheid, vertrouwen, respect, verbinding en wederkerigheid. De coach wordt de begeleider, gids, partner en buddy voor het hele verdere traject.

  • Wat zijn iemands kenmerkende eigenschappen, motieven, verlangens en obstakels in relatie tot een executive leiderschapspositie?
  • Uit wat voor nest komt iemand, en in welke situatie bevindt hij of zij zich nu? Welke weg heeft iemand afgelegd?
  • Welke patronen herhalen zich? In welke context verliest iemand zijn of haar kracht? Is er sprake van ontsporen en waar floreert hij of zij juist?

Tijdens de eerste coachingssessies gaat het om durf, kritische confrontatie, improvisatie en zo nodig gedurfde werkvormen om de deelnemer en de coach uit de comfortzone te halen en te houden. Tijdens deze eerste sessie gaat het om zelfonderzoek. De persoon van de coachee in de context van leven en werk wordt verkend om van daaruit een krachtige leervraag te formuleren die als ijkpunt dient voor het hele traject.

Leiders moeten in onze turbulente tijden wendbaarder zijn dan ooit tevoren. Dat vergt nogal wat van hen als mens. Dat zij in goede conditie zijn – op vier verschillende domeinen – is belangrijk voor hun functioneren nu en in de toekomst. Alleen dan lukt het om goed te kunnen ‘zorgen’ voor de mensen waar zij verantwoordelijk voor zijn. En voor zichzelf. Dat vereist zelfmanagement, een belangrijk onderwerp van een Executive Coachingstraject.

  • Hoe is het gesteld met de fysieke gezondheid?
  • Mentaal, rationeel. Hoe veranderingsgezind, nieuwsgierig, leergierig is iemand (nog)? Is hij of zij bereid om nieuwe dingen te leren en te ontdekken?
  • Neemt iemand de tijd om zich te laten inspireren door schoonheid (beeldende kunst, muziek, reizen, natuur, architectuur, proza, poëzie)?
  • De ziel. Hoe vindt iemand rust? Waar vindt hij of zij de leegte om nieuwe ideeën op te doen? Neemt iemand voldoende tijd voor reflectie op het eigen handelen? Durft hij of zij zelfkritisch te zijn en fouten toe te geven, openbaar te maken en te herstellen?

Het gehele coachingstraject inspireert de coachee om proactief te handelen. Het vergroot het reflectievermogen en neemt waar mogelijk belemmeringen voor ontwikkeling uit de weg. De coachee gaat meer werken en leven vanuit bezieling, waardoor een mogelijke ontsporing – de verleiding om te leven en werken vanuit een begeerte naar macht, geld en status – wordt geobserveerd en overstegen.

Dit heeft een direct effect op de omgeving van de coachee en de organisatie. Het leidt tot een grotere kans op succes bij een nieuwe uitdaging, omdat de coachee meer gericht zal zijn op het grotere belang in plaats van op zichzelf. Zijn of haar leiderschap zal zich versterken, ontwikkelen en verdiepen. Zijn of haar gezag en macht zal steeds meer vanzelfsprekend voortkomen uit wie iemand is, in plaats van afgedwongen door wat hij of zij doet.

Is er behoefte aan follow-up met het team? Specifiek voor besturen, directies en senior managementteams heeft LTP Executive Services de ‘New Leadership Scan’ ontwikkeld. Lees verder »
"Coaching in context is het uitgangspunt. Wij kennen door de uitgebreide intake het speelveld. Hierdoor wordt het coachingstraject geen vrijblijvende filosofische beschouwing, maar een zenuwcentrum van waaruit alle belangrijke ontwikkelingen plaatsvinden."

Onze visie op leiderschap

Het soms onophoudelijke transformeren van organisaties vraagt bijzonder veel van bestuurders. Zeker in tijden van crises en disrupties. Snelheid van handelen van leiders is ontzettend belangrijk, waarbij de mensen in de organisatie niet mogen achterblijven. Wendbaarheid, lef en oog voor purpose zijn tegenwoordig cruciale sleuteleigenschappen.

Het topmanagement van organisaties staat onder enorme druk. In een tijd van crisis en disrupties moeten zij de continuïteit van de organisatie borgen en deze toekomstbestendig maken. Er moet hierbij nú geleverd worden. Stakeholders binnen en buiten de organisatie kijken kritisch toe. Het is dus van vitaal belang dat het bestuur en senior management de organisatie veranderkrachtig maken. Maar hoe veranderkrachtig is de top zelf eigenlijk? Kan het nieuw elan brengen? En hoe kan aanwezig potentieel het beste worden ‘aangesproken’?

Een voorstel ontvangen of meer informatie?

Wil je een intakegesprek inplannen met een Executive Coach, een voorstel ontvangen of meer horen over onze coachingstrajecten of visie op leiderschap? Vul het contactformulier in of neem direct contact op met Karst Bongers, Business Lead Executive Services: k.bongers@ltp.nl // 06 – 52 30 30 15 // 020 – 30 50 499.

Betrouwbare partner

LTP Executive Services is onderdeel van LTP Business Psychologen, een van de meest vooraanstaande psychologische adviesbureaus van Nederland. Al bijna 100 jaar wordt de nadruk op innovatie en kwaliteit in (online) assessments en ontwikkeling. Wij beschikken over een eigen ontwikkelafdeling die nieuwe instrumenten en modellen ontwikkelt en voortdurend de kwaliteit van de instrumenten bewaakt.

Aanvraagformulier The Ripple

Offerte Team & Organisatie

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?