LTP op CHRO.nl: Wie is toch die leider die ontspoort?

De een na de andere zaak van grensoverschrijdend gedrag door leidinggevenden verschijnt in de media. Wat doen de leiders van nu toch fout? Of ligt het meer aan het systeem om hen heen? Karst Bongers en Marian de Joode, beiden van LTP Business Psychologen, werpen licht op de zaak.

Vrijwel dagelijks verschijnen er berichten in de media over leidinggevenden die medewerkers hebben geïntimideerd, onder druk hebben gezet of op een andere manier hun boekje te buiten zijn gegaan. Daarbij valt op dat mannen én vrouwen toxisch gedrag kunnen vertonen onder druk en daarmee de veiligheid op de werkvloer negatief beïnvloeden. Het is duidelijk dat dit geen incidenten meer zijn. Dus is het interessant om niet alleen verontwaardigd naar de leider te wijzen, maar ook te onderzoeken wat het patroon is dat dit veroorzaakt. Hoe komt het dat de psychologische veiligheid langzaam lijkt af te brokkelen?

Leiders van nu staan meer dan ooit onder druk, meent Marian de Joode, innovatiemanager bij LTP Business Psychologen. “Het is verdomd moeilijk om het als leider in een tijd als deze goed te doen”, legt ze uit. “Leiders moeten vandaag de dag meer dan ooit een moreel kompas hebben, koersvast en optimistisch zijn, kunnen omgaan met onzekerheden, maar ook flexibel en geloofwaardig zijn. Oh ja, en ze moeten ook nog een voorbeeldrol vervullen.”

Het systeem om een leider heen kan ook bijdragen aan de psychologische veiligheid van medewerkers. En op dat systeem hebben medewerkers zelf ook invloed. Door bijvoorbeeld elkaar te steunen en geen bystander te worden.

Dit komt onder andere aan bod in het interview:

  • “We leven in een tijd waarin de druk op leiders ongekend hoog is, met een groter risico op ontsporing”
  • Gebrek aan empathie
  • Glijdende schaal
  • “Het ongevraagd krijgen van feedback activeert dezelfde hersendelen als het krijgen van een klap in het gezicht”
  • Bewuster sturen van gedrag
  • Werken aan zelfreflectie
  • “Hoe hoger je op de ladder staat, hoe minder de mensen om je heen geneigd zijn om zich naar je uit te spreken”
  • Beste intenties

Wat betekent dit voor de praktijk?

Tijdens een recent event gingen Marian de Joode en Karst Bongers nog dieper in op psychologische veiligheid, leiderschap en toxic gedrag, gelinkt aan praktische toepassingen voor organisaties. Vraag hier vrijblijvend de opname aan van deze presentatie.

Redactie
Redactie

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?