Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden assessments en coaching

Bij (nog niet aangevangen) opdrachten is de volgende annuleringsregeling van toepassing:

  • Bij het annuleren of uitstellen van een opdracht op de datum van de opdracht (c.q. het niet verschijnen van de kandidaat), is 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd; 
  • Bij het annuleren of uitstellen van een opdracht 5 werkdagen of minder voorafgaand aan de opdracht, wordt 50% in rekening gebracht;
  • Bij het annuleren of uitstellen van een opdracht meer dan 5 werkdagen voorafgaand aan de opdracht, is de wijziging/annulering kosteloos.

Annuleringsvoorwaarden (meerdaagse) teamsessies en leiderschapsprogramma’s

Op de Opdrachten zijn – in aanvulling op de algemene voorwaarden van LTP – de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing, welke zullen worden overeengekomen met de Opdrachtgevers:

  • Bij annulering van de Opdracht binnen vijftien (15) dagen van uitvoering van de Opdracht bedragen de kosten 100% van de overeengekomen prijs;
  • Bij annulering van de Opdracht binnen dertig (30) dagen van uitvoering van de Opdracht bedragen de kosten 50% van de overeengekomen prijs;
  • Bij annulering van de Opdracht dertig (30) dagen of eerder t.o.v. uitvoering van de Opdracht is sprake van een kosteloze annulering.

Annuleringsvoorwaarden keuringen LTP TestNed

Aanvraagformulier The Ripple

Offerte Team & Organisatie

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?