Interview met Suzanne van Niekerk (ABN AMRO): ‘Ongenuanceerdheid vind ik lastig’

Beeld: Gregor Servais
ABN Amro-chro Suzanne van Niekerk wil op een duurzame manier met medewerkers omgaan, bouwt aan een diverse workforce en krijgt dus ook te maken met verschillende generaties, culturen en visies in het bedrijf. Hoe blijft een bedrijf dan toch een geheel met een inclusieve sfeer? Van Niekerk luistert en gaat steeds opnieuw het gesprek aan – met succes. Toch loopt ook zij wel eens tegen de grenzen van psychologische veiligheid aan, want de ongenuanceerdheid uit de maatschappij sijpelt door naar bedrijven. ‘De toon. De verongelijktheid.’

Een interview door Karst Bongers, business lead LTP Executive Services, over de grootste uitdagingen, ontwikkelingen en psychologische veiligheid.

‘In 1990 hadden we in onze top-100 alleen maar witte mannen. Nu is 31 procent vrouw, met een strakke doelstelling: in 2025 is dat 35 procent. Daar sturen we strikt op. We kijken daarnaast ook breder: naar culturele diversiteit en naar de LHBTIQ+-gemeenschap, we hebben een target voor het aantrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en we kijken naar neurodiversiteit.

Met ons strategic workforce team zijn we bezig met “de foto van de toekomst”: hoe ziet onze workforce er in de toekomst uit? 

‘HR ontwikkelt zich steeds meer ook tot een vakgebied waarin we op basis van data heel veel interessante dingen kunnen doen. Data helpen ons bij het bepalen van onze doelstellingen. We krijgen precies in beeld welke vaardigheden, kwaliteiten en kenmerken collega’s moeten hebben in de toekomst. Hoe zorgen we ervoor dat we nu al mensen gaan helpen die kant op te bewegen? Dat is heel interessant.’

Het interview is gepubliceerd in Management Scope 02 2024.

Picture of Karst Bongers
Karst Bongers
Karst heeft behoorlijke expertise opgebouwd op assessmentvlak en focust zich sinds enkele jaren ook specifiek op de LTP-dienstverlening op senior management/bestuurlijk niveau: Executive Services. Hij adviseert over leiderschapskwesties, met een focus op geschiktheid en professionele ontwikkeling. Je kunt Karst bereiken via K.Bongers@ltp.nl of 06 - 5230 3015.

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?