New Leadership Scan

LTP Executive Services

De wereld en de business om u heen veranderen. Zijn de leiders binnen uw organisatie in staat om hierop goed in te spelen? Met de New Leadership Scan organiseert u feedback voor de leiders in uw organisatie op zowel individueel niveau als teamniveau. Met behulp van onder andere 360° feedback en een coachend gesprek wordt men een ontwikkelgerichte spiegel voor gehouden. U creëert inzicht in de kwaliteit van het leiderschap én deelnemers worden direct tot ontwikkeling aangezet.

Nieuw leiderschap voor meer effectiviteit en wendbaarheid

De toekomst waar organisaties zich op dienen voor te bereiden, kenmerkt zich door steeds snellere veranderingen en vereist wendbaarheid. Hiervoor is nieuw leiderschap nodig, waarbij de leider in toenemende mate omgevingsbewust, wendbaar, innovatief, verbindend en geloofwaardig is en lef toont; leiderschap waarin het team meer centraal staat.

Dit vraagt om bewustwording en ontwikkeling van het leiderschap binnen besturen, directies en senior managementteams.​ Om organisaties hierin te ondersteunen presenteert LTP Executive Services: de New Leadership Scan.

Onze executive consultants kennen de complexiteit van een rol in de top die de huidige tijd met zich meebrengt. Met de verkregen inzichten en adviezen uit de New Leadership Scan kunt u vervolgacties in gang zetten om de effectiviteit en wendbaarheid van uw topteams te vergroten.

“Bij het organiseren van feedback voor de top creëren wij eerst commitment bij de deelnemers. Vervolgens brengen wij het nieuw leiderschap-gehalte in kaart en houden we tot slot een ontwikkelgerichte spiegel voor. Zowel op individueel niveau als teamniveau.”  

Wat houdt de New Leadership Scan in?

U kunt als opdrachtgever verschillende doelstellingen hebben bij de overweging een New Leadership Scan in te zetten. Er wordt daarom altijd gestart met een zorgvuldig intaketraject met de opdrachtgever, doorgaans de CEO of directievoorzitter, bijgestaan door de CHRO of HR-directeur. Dan wordt de context van de organisatie besproken evenals wat dat betekent voor de opdracht van de top en het benodigde leiderschap.

Wij richten de New Leadership Scan zodanig in dat er optimaal draagvlak is bij alle betrokken deelnemers. Er wordt veel aandacht besteed aan de communicatie naar de deelnemers om hen in de juiste, ontwikkelgerichte mindset te krijgen.

De eerste stap is het verkrijgen van inzicht in de persoonlijke leiderschapsstijl en wendbaarheid van de deelnemers.

Met een state of the art, online 360° feedbackanalyse worden observaties uit de werkomgeving van de individuele deelnemers verzameld. Deze resultaten worden gecombineerd met de inzichten uit een korte Personal Leadership Survey. De deelnemers krijgen een waardevolle ‘blik onder de motorkap’.

Zicht op mogelijke ontsporingsrisico’s (onder druk)
Wat onder normale omstandigheden een kwaliteit is, kan onder stress succesvol functioneren flink in de weg zitten. Met onze vragenlijsten brengen wij in kaart wat de risico’s op dit soort toxic gedrag kunnen zijn. Het kan zijn dat iemands energieke drive door stress omslaat in onverwachte irritatie en drammerigheid. Of dat de kwaliteit om alles planmatig te laten verlopen onder druk leidt tot verlammende controlebehoefte.

De inzichten vanuit de Toxic-20 vragenlijst komen op open wijze ter sprake in het dieptegesprek. We bespreken welke verklaringen ervoor kunnen zijn en welke aanknopingspunten dat biedt voor verandering of verbetering.

In een diepgaand gesprek met een van onze executive consultants wordt gereflecteerd op het persoonlijke leiderschap. Aan de orde komen onder andere dilemma’s, de toenemende complexiteit en de invloed van druk. In dialoog wordt de vertaling gemaakt naar de praktijk: wat kan worden gedaan om energie en effectiviteit optimaal in te blijven zetten op individueel niveau en teamniveau?

De deelnemers schrijven op basis van alle input een verslag voor zichzelf. Er wordt door ons géén verslag gemaakt over het dieptegesprek noch worden de individuele uitkomsten anderszins gedeeld. 

Op die manier kunnen deelnemers in het dieptegesprek ongehinderd persoonlijk getinte onderwerpen, lastige dilemma’s enzovoorts ter sprake brengen. Bij de latere presentatie en bespreking van de resultaten en adviezen op teamniveau kiezen de deelnemers er vaak zelf voor om te delen wat hun ontwikkelproces behelst en wat daaraan ten grondslag ligt; de mate waarin is altijd aan de deelnemer(s) zelf.”

Na de individuele dieptegesprekken worden de uitkomsten voor het betreffende team (of teams) op een geaggregeerd niveau in kaart gebracht en gepresenteerd. 

De teamanalyse laat de teamdynamieken zien die positief bijdragen of juist mogelijk een risico vormen. De belangrijkste kenmerken, succes- en risicofactoren van het team worden inzichtelijk gemaakt. Het is in feite een SWOT-analyse van het leiderschap. Wat kan het team als geheel doen om de organisatie toekomstbestendig te maken? Welke stappen kunnen of moeten daartoe gezet worden?

“Onze aanpak is vooral effectief omdat we op zowel individueel niveau als op teamniveau inzicht bieden en daarmee de basis leggen voor concrete ontwikkelacties, die wij met het team in een roadmap aangeven.” Jean-Paul van Londen

Met de inzichten en adviezen uit de New Leadership Scan kunt u vervolgacties in gang zetten om de effectiviteit en wendbaarheid van uw topteams te vergroten. Wij ondersteunen u graag met Executive Coaching op individueel en op teamniveau.

De New Leadership Scan kan bijvoorbeeld leiden tot conclusies als: we zien in de top een over- of ondervertegenwoordiging van bepaalde competenties of bepaalde aspecten van leiderschap. Zo kunnen de uitkomsten helpen te bepalen of er op teamniveau ofwel collectief iets moeten worden ondernomen, of dat het meer voor de hand ligt om dat op individueel niveau te doen dan wel een combinatie van beide.

De executive teamcoaches die wij voor dergelijke opdrachten inzetten hebben impact op board level. Zij kennen de uitdagingen en dynamieken die spelen aan de top: in de teams, binnen de organisatie en daarbuiten.

Neem voor meer informatie contact op met Jean-Paul van Londen, partner LTP Executive Services: J.vanLonden@ltp.nl of 06 – 15 96 01 39. Of lees eerst verder over Executive Coaching »

Een voorstel ontvangen of meer informatie?

Wilt u een voorstel ontvangen, een kennismakingsgesprek inplannen of meer weten over onze aanpak of visie op leiderschap? Vul het contactformulier in of neem direct contact op met Karst Bongers, Business Lead Executive Services: K.Bongers@ltp.nl // 06 – 52 30 30 15 // 020 – 30 50 499.

Betrouwbare partner

LTP Executive Services – onderdeel van LTP Business Psychologen – vergroot de impact en wendbaarheid van uw topmanagement door talent, potentieel en risico’s van (toekomstige) leiders inzichtelijk te maken. In onze aanpak verbinden we het oude met het nieuwe: onze 95 jaar aan kennis en ervaring met de nieuwste inzichten en aanpakken op het gebied van assessments. Lees verder »

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?