LTP & DSM

Een kentering in veiligheidscultuur en afname in incidenten

DSM is een wereldwijd bedrijf in gezondheid, voeding en bioscience, dat vanuit wetenschappelijke basis de gezondheid van mens, dier en planeet verbetert. Bij DSM werken zo’n 23.000 medewerkers, waarvan een groot deel ook op productielocaties. Hier wordt ook veel aandacht besteed aan risicobeheerding en een veilige werkomgeving.

Het vraagstuk: versterken van de veiligheidscultuur

Een van de fabrieken van DSM staat in Grenzach, Duitsland. Hier was in 2018 plotseling een zorgwekkende toename in het aantal incidenten op de werkvloer, reden voor Martin Häfele (algemeen directeur DSM Grenzach) om veranderingen door te voeren.

Uit onderzoek blijkt dat de factor mens in toenemende mate bepalender wordt bij het terugdringen van incidenten. DSM is daarom onder andere een leiderschapsprogramma gestart om de veiligheidscultuur binnen de organisatie te versterken. Hier kwam LTP om de hoek kijken, met de specialistische Safety Leadership aanpak.

"Het was nodig om het risicobewustzijn nog verder te vergroten, de houding van en de manier waarop mensen werkten moest veranderen en er moest binnen onze fabriek bovenal een leiderschapscultuur gecreëerd worden."

Martin Häfele - Managing Director DSM Nutritional Products in Grenzach

Martin Häfele - Managing Director DSM Nutritional Products in Grenzach

De aanpak: Safety Leadership Programma

In de Safety Leadership aanpak staat het gedrag van mensen en met name de belangrijke rol van goed leiderschap centraal. Want: een goede leider toont niet alleen veilig gedrag, maar inspireert medewerkers ook om hetzelfde te doen. Via gerichte leiderschaps- en teamontwikkeling wordt zo de veiligheidscultuur versterkt en de veiligheid op de werkvloer vergroot.

De aanpak omvat drie belangrijke pijlers: uitgebreide contextanalyse, individuele assessments voor leidinggevenden en het analyseren en verbeteren van de interactie tussen leidinggevende en team.

Bij DSM is expliciet gekozen voor een aanpak waarin het definitieve programma in overleg met DSM werd ingevuld. Zo is bijvoorbeeld besloten om de assessments voor leidinggevende op vrijwillige basis plaats te laten vinden. Op die manier werden de leidinggevenden nog meer zelf eigenaar van het ontwikkelproces en voelde het minder bedreigend of als opgelegd van bovenaf.

Martin: “Hoewel er in het begin enige huivering was om met een psycholoog te praten, raakte men er (dankzij de gesprekken en positieve feedback vanuit het assessment) meer en meer van overtuigd dat het leiderschapsprogramma van toegevoegde waarde was en dat ze er in de dagelijkse praktijk baat bij zouden hebben.” 

“Ongeveer 95% van de leidinggevenden heeft een assessment ondergaan en de kwaliteit van de ontwikkelplannen en de interactieve gesprekken was uitstekend.”

Het resultaat: een kentering in de cultuur en afname aan incidenten

De initiële trigger voor DSM om te starten met een leiderschapsprogramma was het plotseling hoge aantal aan incidenten in 2018. Er moest actie worden ondernomen om de veiligheidscultuur te versterken. En dat is gelukt. “We zien een kentering in onze cultuur. Het is voor iedereen in de organisatie duidelijk dat voor alle leidinggevenden veiligheid op de eerste plaats komt. En dat wordt ook door iedereen zo ervaren.” – aldus Martin. 

Het vertrouwen binnen het managementteam is aanzienlijk toegenomen volgens Martin, met ook positieve effecten op teambuilding en individuele ontwikkeling. Er wordt nu dagelijks met leidinggevenden gepraat, op een meer intense maar ook meer open manier. De diepte wordt opgezocht en een sterk wederzijds respect is ontwikkeld. Er is samen een wil om te winnen. Want uiteindelijk gaat het om één doel: “Het gaat om veiligheid voor iedereen, overal, en altijd.”

Omdat dit project bij de Grenzach locatie voor DSM een pilotproject was, is het succes van het programma des te mooier. Als LTP zijn we dan ook ontzettend trots dat wij in samenwerking met het DSM Grenzach team dit succes hebben kunnen realiseren!

"We zien absoluut een verandering en de resultaten laten zien dat onze aanpak effectief is. We hadden in 2019 een aansluitende periode van elf maanden waarin er geen enkel incident werd gemeld. Een enorme verbetering."

Vragen of meer weten over dit project?

Ruben Simons LTP TestNed
Ruben Simons

Business Lead LTP Safety Services
R.Simons@ltp.nl
06 - 83 66 26 98

Over LTP Business Psychologen 

LTP is het oudste psychologisch adviesbureau van Nederland. Wij werken vanuit de filosofie dat alles begint bij de mens. Door inzicht in deze mens in relatie tot de context centraal te stellen helpen we jouw organisatie vooruit. Ook op het vlak van vraagstukken gerelateerd aan veiligheid, duurzame inzetbaarheid en weerbaarheid. Meer weten? Neem gerust contact op. 

DSM maakte gebruik van het Safety Leadership Programma »

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?