Safety Leadership

Versterk de veiligheidscultuur via gerichte leiderschaps- en teamontwikkeling

Leidinggeven spelen een cruciale rol bij het versterken van de veiligheidscultuur binnen organisaties. De unieke Safety Leadership aanpak richt zich daarom zowel op de individuele ontwikkeling van leiders als op het versterken van de wisselwerking die zij met hun team hebben. Via gerichte leiderschaps- en teamontwikkeling wordt de veiligheidscultuur zo versterkt. Met als ultiem doel: reductie van incidenten en ongevallen.

Focus op de factor mens in veiligheid

Mensen verschillen in de wijze waarop zij omgaan met veiligheid. Meer dan 80% van de incidenten en ongevallen op de werkvloer is dan ook (helaas) te wijten aan menselijk handelen. Incidenten en ongevallen op de werkvloer hebben – los van de impact op de medewerker zelf – een grote impact op het team en de organisatie als geheel. Het versterken van de veiligheidscultuur, waarbij de factor mens van groot belang is, staat daarom binnen veel sectoren hoog op de agenda. 

Het belang van goed leiderschap

Leiders op alle niveaus (directors, managers, teamleiders, supervisors) spelen een essentiële rol bij het versterken van de veiligheidscultuur. Zij maken het beleid rondom veiligheid, zorgen voor de implementatie en kunnen betrokkenheid en het onderling vertrouwen binnen een team versterken. Een goede leider vertoont niet alleen veilig gedrag, maar inspireert medewerkers om hetzelfde te doen.

“Safety is about everyone, everywhere, every time, and every leader has to live and breathe this attitude all the time in order to inspire the workforce to do the same.”

Daarom: onze unieke Safety Leadership aanpak

Onze Safety Leadership aanpak begint daarom bij het inzicht van leidinggevenden in het eigen gedrag, motivatie en drijfveren én het inzicht in die van de werknemers in hun team of afdeling. Zo kan men werken aan een grondig veiligheidsbewustzijn. De aanpak richt zich zowel op de individuele ontwikkeling van leiders als op het versterken van de wisselwerking die zij met hun team hebben. De vier stappen:

 1. Inzicht in de specifieke context 
  Alleen met kennis van deze context, is het mogelijk om de doelstelling en vraagstelling scherp te formuleren
 2. Kenmerken van de leider 
  Inzicht in persoonlijke eigenschappen door een ontwikkelassessment met diepgaand gesprek.
 3. Interacties leidinggevende en team
  (Online) assessment voor alle teamleden en analyse van resultaten op teamniveau.
 4. Realisatie en discipline
  Ontwikkelplan voor stimuleren van ontwikkeling van de leider én de teamontwikkeling.

Voorbeeldrapport ontvangen of meer informatie?

Vragen? Bel gerust met Marius de Bruin, Partner LTP TestNed: +31 6 – 50 52 50 21. Of neem contact met ons op via het contactformulier.