Veilig werken

De factor mens in veiligheid: uniek inzicht in talent, gedrag en (veiligheids)risico’s bij presteren onder druk. 

De cijfers liegen er niet om: jaarlijks vinden er in Nederland nog (te) veel veiligheidsincidenten plaats op de werkvloer. Die hebben grote impact op het individu, maar ook het team en de organisatie als geheel. De factor mens bij deze incidenten mag niet worden onderschat: mensen verschillen namelijk in hoe zij omgaan met regels, richtlijnen, veiligheidsrisico’s en druk. Daarom is het belangrijk om deze verschillen in kaart te brengen en zo veiligheidsrisico’s te ontwaren.

De cijfers tonen de urgentie

Er werken in Nederland ongeveer 2 miljoen mensen die in meer of mindere mate een fysiek veiligheidsrisico kennen. Van machinebedieners tot brandweerpersoneel en van elektriciens tot metaalarbeiders. Binnen de organisaties waar zij hun werk uitvoeren is vrijwel altijd een veiligheidsbeleid met (gedrags)afspraken, richtlijnen en protocollen aanwezig om die incidenten te voorkomen. Daarnaast worden de (bijna) incidenten en de effecten ervan op het verzuim bijgehouden, onderzocht en ter lering gebruikt. Helaas laten de cijfers zien dat er in de praktijk jaarlijks nog steeds veel incidenten plaatsvinden in Nederland:

  • Gemiddeld zijn er ruim 4.000 veiligheidsincidenten. 
  • Er zijn 50 incidenten met dodelijke afloop te betreuren.
  • 80% van de veiligheidsincidenten is te wijten aan menselijk gedrag/falen. 

Mensen verschillen in aard en aanleg

Vanzelfsprekend stelt niemand zichzelf moedwillig bloot aan veiligheidsrisico’s, maar verschillen in gedrag, capaciteiten en vermogens zijn vaak onderliggend aan veiligheidsincidenten. De juiste opleiding, vakkennis en ervaring is niet altijd voldoende om ook veilig te werken in de praktijk. Wanneer iemand bijvoorbeeld moeilijk de aandacht kan vasthouden en snel is afgeleid, kan dat risico’s met zich meebrengen op de werkvloer. 

Juist daarom is het cruciaal om niet alleen naar het opstellen van regels en protocollen te kijken, maar vooral ook naar de mens die zich hiernaar moet zien te gedragen. Dat geeft per definitie uitdagingen, maar voor de een wel meer dan de ander.

Focus op gedrag en presteren onder druk

Door de aard & aanleg van mensen in kaart te brengen, ontstaat er grip op het gedrag en het gedrag dat men toont onder druk. Is iemand bijvoorbeeld in staat om het productieproces te onderbreken wanneer de veiligheid (mogelijk) in het geding is? Oftewel durft iemand zich onafhankelijk op te stellen en zich met durf uit te spreken? Door dit inzichtelijk te maken, kan je vanuit de kern bijdragen aan een veiligere werkomgeving en veiligheidscultuur. Want uiteindelijk verschillen mensen, maar máken mensen ook juist het verschil. Wij hebben onderzocht welke competenties hierin het meest belangrijk zijn en direct bijdragen aan een veilige werkomgeving. Deze zes competenties brengen wij in kaart via onze online en live veiligheidsassessments

Wat kan je als organisatie doen?

Selectie operationele medewerkers

Een van de meest effectieve stappen die je kunt zetten om veilig werken te bevorderen, is om in het selectieproces voor operationele medewerkers aandacht te besteden aan de ‘menselijke gedragskenmerken’ rondom veilig werken. Niet alleen geeft dit inzicht in de mogelijke risico’s vanuit het gedrag, het draagt ook bij aan het nodige zelfinzicht en biedt kansen voor persoonlijke ontwikkeling.

Selectie en ontwikkeling van leidinggevenden

Leidinggevenden spelen een essentiële rol bij het creëren van veilig werkgedrag. Zij stellen de kaders en kunnen medewerkers stimuleren en inspireren -of juist niet. Bekijk eens of de leidinggevenden binnen jouw organisatie hier goed voor zijn uitgerust. Of kunnen ze hier nog wel wat hulp bij gebruiken?

Programma's voor versterken van de veiligheidscultuur

Inzicht met impact

Door relevante persoonskenmerken en competenties in kaart te brengen, vergroot je uiteindelijk werksucces en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. LTP Safety Services biedt daarom inzicht in het talent, gedrag en risico’s van (toekomstige) medewerkers. Zo krijg je grip op gedrag en draag je als organisatie zorg voor een gezonde werkomgeving.

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?