Veilig werken en veiligheidscultuur

De factor mens in veiligheid: uniek inzicht in talent, gedrag en (veiligheids)risico’s bij presteren onder druk. 

Het versterken van de veiligheidscultuur is een veelgehoorde wens binnen organisaties. Gerelateerde thema’s zoals veilig werken en duurzame inzetbaarheid vragen ook steeds vaker de aandacht. De factor mens kan en mag hierbij niet worden onderschat. Want mensen verschillen én maken het verschil. Door grip te krijgen op gedrag, draag je direct bij aan een veiligere werkomgeving.

Een focus op veilig werken en presteren onder druk

Veiligheid gaat niet alleen over het voorkomen van ongelukken en het welzijn van medewerkers op het moment zelf. Het betreft ook de continuïteit van werk en duurzame inzetbaarheid van de medewerker op de langere termijn. Incidenten en ongevallen op de werkvloer hebben, los van de impact op de medewerker zelf, een grote impact op het team en de organisatie als geheel.

Mensen verschillen

De factor mens in het kader van veilig werken is bepalend. Kan iemand het? Wil iemand het? En blijft iemand het doen (ook onder druk)? Vanzelfsprekend stelt niemand zichzelf moedwillig bloot aan veiligheidsrisico’s, maar de verschillen in gedrag, capaciteiten en vermogens zijn vaak onderliggend aan veiligheidsincidenten. Juist daarom is het cruciaal om niet alleen naar regels en protocollen te kijken, maar ook naar de factor mens.

Wat kun je als organisatie doen?

“Een sterke leider stelt normen vast en is een voorbeeld voor het veilige gedrag van zijn of haar medewerkers, die de veiligheid daardoor altijd in hun gedachten houden.”

Om de veiligheidscultuur te verbeteren en incidenten te voorkomen, is een eerste stap het vergroten van het veiligheidsbewustzijn van medewerkers. Bijvoorbeeld door gericht aandacht te besteden aan de ontwikkeling van medewerkers (bieden van zelfinzicht) en het inrichten van een zorgvuldig selectieproces voor nieuwe medewerkers. 

Ook leidinggevenden spelen een essentiële rol bij het versterken van de veiligheidscultuur. Zij stellen de kaders en kunnen medewerkers stimuleren en inspireren (of juist niet). Bekijk eens of de leidinggevenden binnen jouw organisatie hier goed voor zijn uitgerust. Of kunnen ze hier nog wel wat hulp bij gebruiken?

Aan de slag

De specialistische online assessments van LTP bieden op evidence-based wijze inzicht in talent, gedrag en risico’s van (toekomstige) medewerkers, leidinggevenden en teams. Zij vormen de basis van onze dienstverlening, optioneel aangevuld met teamsessies, leiderschapsontwikkeling of dashboarding.

Uniek hierbij is het inzicht in veiligheidsgerelateerde thema’s zoals veilig werken, omgaan met weerstand en presteren onder druk. Vanuit onderzoek en jarenlange ervaring in de praktijk weten wij deze thema’s op betrouwbare en zeer begrijpelijke wijze inzichtelijk te maken voor organisaties.

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?