Veilig werken en veiligheidscultuur

LTP TestNed: de factor mens in veiligheid

Het versterken van de veiligheidscultuur is een veelgehoorde wens binnen organisaties. Gerelateerde thema’s zoals veilig werkgedrag en duurzame inzetbaarheid vragen ook steeds vaker de aandacht. De factor mens kan en mag hierbij niet worden onderschat. Want mensen verschillen én maken het verschil. Door grip te krijgen op gedrag, draag je direct bij aan een veiligere werkomgeving.

Een focus op veilig werken en presteren onder druk

Veiligheid gaat over méér dan het welzijn van medewerkers op het moment zelf. Het gaat ook over de continuïteit van werk en duurzame inzetbaarheid van de medewerker op de langere termijn. Incidenten en ongevallen op de werkvloer hebben, los van de impact op de medewerker zelf, een grote impact op het team en de organisatie als geheel.

Mensen verschillen

De factor mens in het kader van veilig werken is bepalend. Kan iemand het? Wil iemand het? En blijft iemand het doen (ook onder druk)? Vanzelfsprekend stelt niemand zichzelf moedwillig bloot aan veiligheidsrisico’s, maar de verschillen in gedrag, capaciteiten en vermogens zijn vaak onderliggend aan veiligheidsincidenten. Juist daarom is het cruciaal om niet alleen naar regels en protocollen te kijken, maar vooral de factor mens.

Wat kan je als organisatie doen?

Om incidenten te voorkomen en de veiligheidscultuur te versterken is een goede eerste stap het vergroten van het veiligheidsbewustzijn van medewerkers. Besteed aandacht aan het menselijk kapitaal binnen de organisatie en faciliteer medewerkers in de eigen ontwikkeling door het geven van zelfinzicht. Aan de andere kant begint het met een zorgvuldige selectie aan de poort: zo verklein je direct veiligheidsrisico’s en de kans op uitval. Tot slot spelen leidinggevenden een essentiële rol bij het versterken van de veiligheidscultuur. Zij stellen de kaders en kunnen medewerkers stimuleren en inspireren -of juist niet.

“Een sterke leider stelt normen vast en is een voorbeeld voor het veilige gedrag van zijn of haar medewerkers, die de veiligheid daardoor altijd in hun gedachten houden.”

Inzicht met impact

Medewerkers die werken in het verlengde van hun talent zijn gemotiveerd, bevlogen, productief en vertonen eerder veilig werkgedrag. Hierdoor worden incidenten en (sociale) escalaties voorkomen. LTP TestNed biedt daarom inzicht in het talent, gedrag en risico’s van (toekomstige) medewerkers. Zo krijg je grip op gedrag en draag je als organisatie zorg voor een veiligere werkomgeving.

Hoe wij kunnen helpen

Neem gerust contact op met onze adviseurs om jouw vraagstuk door te nemen. Zij denken graag met je mee. Bel 020 – 30 50 400 of vul het contactformulier in

Publicaties