Teamontwikkeling 'Omgaan met weerstand'

Ga voor inzicht met impact: op individueel én teamniveau

Hoe ga je effectief om met weerstand? Op het moment zelf, maar ook achteraf? Vergroot duurzame inzetbaarheid en verklein de negatieve gevolgen van incidenten met dit ontwikkelprogramma voor teams werkend in het publieke domein. Individuele inzichten gecombineerd met een teamanalyse en specialistische workshops.

Effectief omgaan met weerstand

Weerstand of agressie is voor medewerkers binnen het publieke domein (helaas) niet vreemd. Maar hoe ga je hiermee om? Zorg je ervoor dat de situatie escaleert of juist niet? Kan je de boel sussen? En op de langere termijn: hoe veerkrachtig en duurzaam inzetbaar blijft men? Is er zicht op de eigen coping-strategie?

Het belang van zelfinzicht

Een team met voldoende zelfreflecterend vermogen weet continu de juiste balans te vinden tussen service verlenen en grenzen stellen; tussen vriendelijk zijn én krachtig handelen. Dit ontwikkelprogramma biedt niet alleen dit zelfinzicht, maar ook inzicht op teamniveau én koppelt er direct specialistische workshops aan vast. Hierdoor ontstaat een programma op maat en naar behoefte om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten.

Ga voor inzicht met impact, op individueel niveau én teamniveau. Hoe veerkrachtig is het team, heeft men zicht op de eigen coping-strategieën en hoe effectief de-escaleert men?

Wat houdt het ontwikkelprogramma in?

Dit online assessment vormt de basis van het ontwikkelprogramma. Het assessment geeft inzicht in diverse persoonskenmerken die van groot belang zijn bij omgaan met weerstand, agressie en geweld. Waar liggen iemands kwaliteiten en uitdagingen op het gebied van de-escalatie?

Met de resultaten van de Talent Scan hebben we goed zicht op de ‘startpositie’ van eenieder. Door in individuele gesprekken vervolgens de verdieping te zoeken naar oorsprong van gedrag én de vertaling te maken naar de dagelijkse praktijk, geven de inzichten concrete handvatten voor ontwikkeling en zelfreflectie. Het vermogen om zelfkritisch te zijn op de gemeten resultaten en het eigen handelen blijkt één van de sleutels tot succes.

Vanuit de individuele bevindingen wordt een teamanalyse gemaakt, met extra focus op de dynamiek tussen de leidinggevende en het team. Op basis van deze uitkomsten worden specialistische workshops gepland, passend bij de behoeftes van het team in kwestie. Vervolgens krijgt men de mogelijkheid om voor díe workshop te kiezen die aansluit op de eigen ontwikkelvraag.

Wat maakt dit zo'n uniek programma voor teamontwikkeling?

Mensen verschillen. Dit betekent dat iedereen anders omgaat met weerstand en agressie. Dit programma voor teamontwikkeling begint dan ook bij de medewerker zelf, door het vergroten van zelfinzicht.

Voor een gezonde en duurzame arbeidsrelatie is daarnaast ook open en eerlijke communicatie essentieel. Én het psychologisch vertrouwen, vanuit de leidinggevende, vanuit het team en vanuit de organisatie.

Daarom wordt in dit programma voor teamontwikkeling ook het team als geheel en de dynamiek met de leidinggevende geanalyseerd en geëvalueerd. Er worden specialistische workshops aangeboden, aansluitend op de specifieke behoeftes van het team en de medewerkers. Dit maakt het ontwikkelprogramma krachtiger en uniek ten opzichte van reguliere weerbaarheids- of agressietrainingen.

Maak kennis met LTP Safety Services

LTP Safety Services, onderdeel van LTP Business Psychologen, focust zich op de factor mens in veiligheid. Medewerkers die werken in het verlengde van hun talent zijn gemotiveerd, bevlogen, productief en vertonen eerder veilig werkgedrag. Hierdoor worden incidenten en (sociale) escalaties voorkomen. Wij bieden daarom inzicht in het talent en gedrag van (toekomstige) medewerkers, met een specifieke focus op het thema veiligheid. Zo krijg je grip op gedrag en draag je als organisatie zorg voor een veiligere werkomgeving.

Voorbeeldrapport ontvangen of meer informatie?

Onze adviseurs staan voor je klaar. Bel 020 - 30 50 400 of vul het contactformulier in. 

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?