Omgaan met weerstand en agressie

LTP TestNed: de factor mens in veiligheid

BOA omgaan met weerstand LTP TestNed

Steeds meer beroepsgroepen krijgen te maken met weerstand en agressie. Denk aan het toenemende geweld tegen hulpverleners, ongewenst gedrag tegen zorgprofessionals of verbaal en fysiek geweld tegen receptiemedewerkers en boa’s. De impact van dergelijke incidenten is groot, de reden waarom ook de aandacht voor het thema mentale weerbaarheid toeneemt. 

Wat zijn de gevolgen?

De impact van dergelijke incidenten is niet alleen merkbaar op het moment zelf, maar ook op de langere termijn. Het draagt bij aan een hoger verzuim en verloop en verlaagt zo de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Daarnaast beïnvloedt het ook de manier waarop het werk wordt uitgevoerd. Zo blijkt dat werknemers die te maken hebben gehad met agressie en geweld de regels en procedures soms wat minder streng naleven om geweld te voorkomen. Al met al genoeg redenen voor organisaties om meer aandacht te besteden aan het thema omgaan met weerstand.

Mensen verschillen in hoe zij omgaan met weerstand

Vanuit de psychologie zijn er diverse persoonskenmerken aan te wijzen die van essentieel belang zijn bij werken onder hoge druk en belastende omstandigheden. Voor op het moment zelf (hoe pakt iemand de situatie aan? kan iemand de-escaleren?), maar ook voor achteraf (effectieve coping-strategieën). Zaken als stressbestendigheid, zelfvertrouwen, maar ook inlevingsvermogen en optimisme, zijn naast sociale vaardigheden en zelfinzicht van groot belang in iemands vermogen om conflicten het hoofd te bieden; ook op langere termijn.

Coping: de mate van het inzetten van specifieke gedachten en gedragingen om zich te wapenen tegen zowel interne als externe eisen die worden gesteld; in gang gezet door stressvolle situaties.

Wat kan je als organisatie doen?

Een belangrijke eerste stap is om medewerkers inzicht te geven in deze eigen persoonskenmerken en coping-strategieën en hiermee aan de slag te gaan. Zo zorg je voor voldoende veerkracht en positieve coping-strategieën om goed om te kunnen gaan met weerstand. Daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk voldoende professionele aandacht te geven aan medewerkers die te maken hebben gehad met weerstand of zelfs agressie. Tot slot begint het met een zorgvuldige selectie aan de poort: zo verklein je direct de kans op uitval en vergroot je werksucces.

Inzicht met impact

Door relevante persoonskenmerken en competenties in kaart te brengen, vergroot je uiteindelijk werksucces en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. LTP TestNed biedt daarom inzicht in het talent, gedrag en risico’s van (toekomstige) medewerkers. Zo krijg je grip op gedrag en draag je als organisatie zorg voor een gezonde werkomgeving.

Hoe wij kunnen helpen

Neem gerust contact op met onze adviseurs om jouw vraagstuk door te nemen. Zij denken graag met je mee. Bel 020 – 30 50 400 of vul het contactformulier in

Publicaties