LTP & Gemeente Utrecht

Inzicht en advies bij de selectie van een nieuwe generatie handhavers

De rol, taak en context van handhavers is mede door de coronacrisis in een sneltreinvaart veranderd. Dit vraagt veel van de huidige bezetting boa’s. Zij moeten bijvoorbeeld beschikken over veranderkracht, veel meer de verbinding zoeken en een servicegerichte houding aannemen. Veel gemeenten willen de selectie van handhavers daarom verder professionaliseren, waaronder ook de Gemeente Utrecht. Hoe hebben zij dit aangepakt? En wat is het resultaat?

Het vraagstuk: professionalisering selectieproces

De Gemeente Utrecht heeft een goed beeld van de (nieuwe) taken en context waarmee boa’s te maken krijgen. En daarmee weten zij ook op welke gewenste competenties en eigenschappen zij willen selecteren. Zo is het belangrijk dat handhavers krachtig uitvoering geven aan onveilig gedrag en overtredingen, maar dat zij daarnaast ook een gastgerichte aanpak kennen in de openbare ruimte. Hoe verhoog je de leefbaarheid van het publieke domein? Hoe kunnen handhavers zorgen voor een positieve gedragsverandering bij de burgers die zij (aan)spreken?

De wereld van handhaving verandert snel! De organisatie wordt professioneler en daarbij horen teamleden met de juiste competenties. Om mee te kunnen gaan in die ontwikkeling, om te zorgen voor de juiste mensen op de juiste plek, is een assessment een geweldig middel.

Met de input vanuit de Gemeente Utrecht én onze eigen ervaring op het vlak van selectietrajecten voor boa’s, is uiteindelijk een specialistisch assessment ontwikkeld. Hiermee worden inzichten opgedaan over de specifieke competenties die van belang zijn voor deze functie. Waardevolle inzichten voor de Gemeente Utrecht om een weloverwogen selectiebeslissing te nemen, maar ook voor ondersteuning bij de ontwikkeling van de huidige populatie handhavers.

De aanpak: assessment met focus op omgaan met weerstand

De potentiële handhavers doorliepen een assessment bij LTP op locatie. Dit assessment bestond uit online vragenlijsten, intelligentietests, een specialistisch rollenspel en een interview met een psycholoog van LTP. Er werd daarbij veel aandacht besteed aan iemands coping-strategieën en mentale weerbaarheid. Coping is een begrip uit de psychologie, waarmee de manier waarop iemand met problemen en stress omgaat wordt bedoeld.

Alle resultaten werden door de LTP-psycholoog samengevoegd in een persoonlijk rapport. Inclusief een helder selectieadvies en een opsomming van iemands kwaliteiten en aandachtspunten. Het rapport kan, wanneer de betreffende persoon wordt aangenomen, voor langere tijd gebruikt worden voor ontwikkeldoeleinden.

De competenties die met het assessment in kaart worden gebracht, zijn in overleg vastgesteld. Voor de gemeente Utrecht zijn als basis de competenties gekozen die wij ook voor de Gemeente Amsterdam hebben ingezet bij de selectie van handhavers. Beide grote gemeenten kennen immers een vergelijkbaar publiek en vrijwel dezelfde interne en externe dynamieken. Hier lees je daar meer over »

Het resultaat: afgewogen selectiekeuze & focus op ontwikkeling

De assessments geven een duidelijk beeld van de kwaliteiten en aandachtspunten van de potentiële handhavers. Hierbij is een sterke focus gelegd op iemands verbindend vermogen, de nodige daadkracht en het kunnen schakelen hiertussen. Met behulp van deze inzichten konden de THOR-teamleiders (teamleiders voor Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte) een afgewogen keuze maken bij de benoeming van handhavers en medior handhavers. Het scherpe en diepgaande profiel van elke kandidaat maakte dat zij niet alleen meer hoefden te varen op hun gesprek en de HTV-papieren. 

LTP weet wat er van handhavers op straat gevraagd wordt en geeft een duidelijk profiel van de potentiële kandidaat. We horen veel terug dat mensen zich echt herkennen in de rapporten.

De meerwaarde van deze assessments voor dit soort functies met een groot afbreukrisico was voor de betrokken medewerkers van de Gemeente Utrecht goed zichtbaar. Het draagt bij aan het verder en breder professionaliseren van de gehele organisatie. Door assessments onderdeel te maken van het selectieproces, kan er namelijk óók meer focus komen op de ontwikkeling van de huidige populatie handhavers. 

Vragen of meer weten over dit project?

Ruben Simons LTP TestNed
Ruben Simons

Senior Consultant LTP Safety Services
R.Simons@ltp.nl
06 – 83 66 26 98

Over LTP Safety Services

LTP Safety Services geeft inzicht in talent, gedrag en risico’s van mensen in veiligheidskritische functies. Met onze specialistische assessments en ervaren psychologen adviseren wij organisaties bij uiteenlopende HR-vraagstukken gerelateerd aan veiligheid, om zo risico’s te minimaliseren, werksucces te vergroten en de veiligheidscultuur te versterken. 

De Gemeente Utrecht maakte gebruik van het assessment met focus op omgang met weerstand »

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?