Covid-19 consequenties​ voor de workforce

De Covid-19 periode lijkt in een nieuwe fase te komen. Na een periode van grote bezorgdheid, overleven en heruitvinden, zijn veel organisaties volop aan het herstarten. Daarbij merken we dat er definitief iets is veranderd, maar het nieuwe normaal – een geruststellende woordkeuze die in het begin van de crisis vaak werd gehanteerd – blijkt in de praktijk best wel complex.

Na een jaar lang zelfstandig op afstand werken en flexibiliteit in werktijden, blijkt dat het merendeel van de medewerkers geen behoefte heeft om weer terug te gaan naar de pre-covid situatie. Begrijpelijk, want Covid-19 heeft ons allen nieuwe inzichten en kwaliteiten gebracht. Vanzelfsprekend terugkeren naar ‘het oude normaal’ en deze nieuw verworven kennis gewoonweg weer inleveren, zou dan ook zonde zijn. Het biedt organisaties juist mogelijkheden voor de toekomst.

Hybride werken

Het merendeel van de organisaties bereidt zich dan ook voor op een hybride vorm van werken, met nieuwe kansen en uitdagingen voor de workforce op het vlak van samenwerken, leidinggeven en betrokkenheid.

“De kunst is dan ook om de verworven wendbaarheid vast te houden. Om oude gewoontes los te laten en nieuwe ontwikkelingen te omarmen om zo de organisatie veranderkrachtig te maken en behouden.”

Veranderkrachtige workforce

Voor elke organisaties geldt dat de workforce de sleutel tot succes in handen heeft: uiteindelijk maken zij een organisatie onderscheidend en toekomstbestendig. Menselijke veranderkracht is daarin ontzettend belangrijk. Veranderkrachtige medewerkers kunnen gemakkelijk schakelen, pakken nieuwe werkwijzen snel op en omarmen deze ook. Zij behouden hun veerkracht, ook als het even tegenzit.

Hoe nu verder?

Dat is de (misschien herkenbare) vraag waar veel organisaties mee worstelen. Wat zijn de thema’s die door Covid-19 nu versneld aandacht vragen? In het whitepaper ‘Covid-19: de consequenties voor de workforce’ worden de 5 belangrijkste kernthema’s besproken die nu (en in de toekomst gaan) spelen in organisaties op het vlak van HR en workforce management, en hoe je hier zo goed mogelijk op kan anticiperen.

Uitgelicht: de skills gap

De Covid periode heeft organisaties bijvoorbeeld in een versneld tempo geconfronteerd met de skills gap. Hier werd de afgelopen jaren veel over geschreven en onderzoek naar gedaan, zo gaven managers in 2019 al aan dat slechts 29% van de nieuwe medewerkers ook daadwerkelijk de skills hadden de nodig waren voor de bedoelde rol, laat staan voor een rol in de toekomst. Tijdens Covid-19 werd deze skills gap direct zichtbaar doordat veel organisaties zich razendsnel moesten omvormen.

Toekomstbestendig talentmanagement

Covid-19 daargelaten, geldt voor nagenoeg elke organisatie dat werkwijze, dienstverlening en producten drastisch aan het veranderen zijn of zijn veranderd. Het huidige tijdperk kenmerkt zich door een rap tempo van veranderen, hiervoor is de klassieke aanpak van selectie en ontwikkeling en incidenteel reorganiseren niet meer toereikend. Het gaat om toekomstbestendig talentmanagement: reskillen en upskillen, en soms ook afscheid nemen. Met als voorwaarde dat de workforce beschikt over veranderkracht, purpose, creativiteit en relevante futureproof competenties.

Covid-19 heeft nog eens extra benadrukt hoe belangrijk het is om zicht te hebben op het talent en potentieel van de eigen medewerkers en hier ook in te investeren.  Veranderkrachtige medewerkers groeien mee met de organisatie en doen de organisatie groeien. Gericht investeren in je zittende mensen is dan ook essentieel.

“Het is zaak om het talent van je medewerkers te herkennen en te ontwikkelen. Zo draaien we de zaken om: proactief talentmanagement in plaats van reactief reorganiseren.”

Inzicht in de kwaliteiten en behoeften van de workforce

Met de psychologische inzichten uit een assessment krijg je inzicht in de kwaliteiten en behoeftes van de workforce. Dit kan bijvoorbeeld van nut zijn bij de volgende situaties:

Wat is het aanwezig talent en potentieel? Hoe vind je de juiste nieuwe mensen om de stap naar de toekomst te kunnen maken? Op de arbeidsmarkt heeft de crisis tot wezenlijke verschuivingen geleid: werknemers zijn kritischer in hun keuze voor wie ze willen werken, hebben zichzelf op soms onconventionele wijze bijgeschoold en hebben door het op afstand werken nieuwe vaardigheden ontwikkeld. In wie kan je het best investeren als het gaat om reskillen en upskillen, wie past er qua profiel nu juist wel of juist niet meer bij de ambities van de organisatie?

Om de toekomstbestendigheid van de organisatie te waarborgen zijn medewerkers met veranderkracht cruciaal. Met het online assessment Talent Fit identificeer je de mensen die de organisatie nodig heeft om de toekomst succesvol tegemoet te treden. Mensen die veranderkrachtig zijn, goed kunnen samenwerken en tegen een stootje kunnen.

Het is mogelijk om alle assessmentdata inzichtelijk te maken in een Talent Dashboard, een belangrijke ondersteuning bij workforce management. Met een dashboard zie je in één oogopslag welke medewerkers het talent hebben voor een nieuwe rol, taak of project. Zo kan je bij elke verandering díe mensen mobiliseren die je op dat moment nodig hebt. Het laat ook zien in welke mensen je het beste je opleidingsbudget kunt investeren, bijvoorbeeld om ze te reskillen, en bij wie dat waarschijnlijk minder op zal brengen.

In de Covid-19 periode zijn veel organisaties ook geconfronteerd met zwaar weer, waardoor er moeilijke beslissingen moesten worden genomen. Voor mensen bij wie ontwikkeling en opleiding niet voldoende zal opbrengen voor de organisatie, gaat het dan om herplaatsen of afscheid nemen. Met een assessment kan op objectieve en beargumenteerde wijze besloten worden welke mensen hun blik naar buiten moeten gaan richten. De resultaten uit een assessment kunnen in een Dashboard worden weergegeven en zo gerankt worden op basis van de specifieke talenten en competenties die nodig zijn. Daarnaast levert een (online) assessment ook waardevolle inzichten en handvatten op voor de deelnemer.

Wil je meer informatie of kun je hulp gebruiken?

Neem gerust contact met ons op. Onze adviseurs vertellen je graag meer of denken mee over een oplossing voor jouw specifieke HR-vraagstuk.

LTP webinar ‘Covid-19 en de toekomst van werk’
Eerder dit jaar organiseerde LTP het webinar ‘Covid-19 en de toekomst van werk’. Gastspreker was prof. dr. Mark van Vugt van de VU. Hij heeft samen met 30 andere internationale wetenschappers over dit onderwerp gepubliceerd en is een door bedrijven en instellingen veel gevraagd spreker over dit onderwerp.

Picture of Marian de Joode

Marian de Joode

Marian is Business Lead Strategy en richt zich met name op leiderschaps- en organisatievraagstukken. Daarnaast heeft zij de regie over het LTP Innovation LAB, dat zich bezig houdt met toekomstgerichte innovaties. Je kunt haar bereiken via M.deJoode@ltp.nl of 06 - 2393 3419.

Aanvraagformulier The Ripple

Offerte Team & Organisatie

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?