KLM

KLM maakte gebruik van het selecterend ontwikkelassessment van LTP met inzet van assessmentpsychologen, voor de selectie van een veranderkrachtig management.

Het vraagstuk

KLM is trots op haar vliegtuigonderhoud: het vakmanschap, de veilige manier van werken en de hoge kwaliteit. Om meer grip te krijgen op het proces en de kosten, wordt de managementstructuur van KLM Engineering & Maintenance verbeterd. Ook wordt meer aandacht besteed aan het menselijk kapitaal.

KLM heeft in dit kader LTP gevraagd om hen te helpen bij de selectie van het management, waarbij naast een selectieadvies tevens een uitspraak wordt gedaan over het ontwikkelpotentieel van de kandidaat.

De aanpak

Het selectieproces gaat van start bij KLM, daar vinden de eerste gesprekken plaats. Daarna volgt een assessment op locatie bij LTP. Voor iedere managementfunctie is een programma op maat samengesteld, passend bij het niveau en de dagelijkse praktijk. Om het assessmentadvies zo scherp mogelijk te krijgen, is de context van de verschillende managementfuncties goed in kaart gebracht. Het betrokken team van LTP-adviseurs is hiervoor veel in contact geweest met KLM. Gestart is met de assessments voor het hoger management en vervolgens wordt dit ‘laag voor laag’ voortgezet.

Het assessment

Kandidaten maken verschillende vragenlijsten en intelligentietests, hebben een interview en twee praktijksimulaties. Het doorlopen van een assessment is voor de meesten een nieuwe en spannende ervaring. Daarom is bij de eerste praktijksimulatie gekozen voor een variant met een feedbackronde. Kiest de kandidaat voor de juiste insteek? Wat zou er beter of anders kunnen? Door deze aanpak kan de kandidaat de gekozen insteek eventueel bijstellen. Tevens wordt zijn of haar leervermogen, flexibiliteit en het omgaan met feedback getoetst.

Het rapport

De resultaten van het assessment worden weergegeven in een scherp, persoonlijk rapport. Naast een selectieadvies, wordt er tevens een uitspraak over het ontwikkelpotentieel. Om op beide niveaus concrete handvatten te kunnen bieden, is hierin een tweedeling aangebracht: een advies voor de kandidaat én een advies voor de organisatie.

“Bij het bewerkstelligen van gedragsverandering is een assessment – als het ware een scherpe foto – van grote waarde voor zowel de medewerker als de organisatie. Het geeft richting om de juiste man of vrouw op de juiste plek te krijgen en is meteen een goed startpunt voor de verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling.”

Het resultaat

De drie speerpunten van onze afdeling zijn het verhogen van de productiviteit, het vergroten van de medewerkerstevredenheid (erkenning, waardering, respect en perspectief) en het verzekeren van de 24/7 operatie van KLM. Inmiddels hebben we bij Vliegtuigonderhoud zo’n 235 nieuwe posities bemand, verspreid over vier locaties op Schiphol. Het betreft niet alleen managementfuncties, maar ook mensen in de ondersteuning van het Vliegtuigonderhoudsproces. Zij hebben de hierboven genoemde speerpunten allemaal in de genen.

Het selectietraject (inclusief de assessments) heeft duidelijk bijgedragen aan de vorming van de teams in de diverse locaties. We hebben nu goed zicht op de competenties van individuele medewerkers en van de teams.

Aanvullend gaan alle leidinggevenden nu een intensieve periode van training en coaching in. Zij gaan verder aan de slag met hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Hierbij maken zij gebruik van de in het selectietraject opgedane kennis en inzichten.

– Bert Boesten, Project Leader Leadership Aircraft Maintenance

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?