EY

EY maakt gebruik van het online selectie-assessment de Talent Fit van LTP vanuit ons eigen innovatieve assessmentportal. Zo zijn ze zelf in control en kan er flexibel gebruik worden gemaakt van het online assessment.

Het vraagstuk

EY heeft de hulp van LTP ingeroepen voor het inrichten van haar selectieproces. LTP heeft een voor EY op maat gemaakt systeem geleverd, waarmee in eigen beheer kandidaten kunnen worden getest. Het systeem bevat instrumenten om intelligentie, persoonlijkheid, de ‘cultuurfit’ met de organisatie en specifieke competenties in kaart te brengen. De resultaten worden gepresenteerd in een overzichtelijke rapportage.

De aanpak

Aan de start van het traject zijn er door EY en LTP professionals gezamenlijke gesprekken gevoerd met de verschillende businessteams. Op basis van hun input over de business en de eisen die dat stelt aan mensen, hebben wij de vertaalslag gemaakt naar de gewenste competentiesets en cultuuraspecten.

In dit project zijn diverse tools, die het selectieproces op verschillende wijze kunnen ondersteunen, besproken, beoordeeld en beschikbaar gesteld.

De recruiters en consultants van EY zijn vervolgens door ons getraind in het werken met online assessments. Tegenwoordig doen we dit met een e-learning en aansluitend een expertsessie onder leiding van een LTP business psycholoog. Dit omvat het gebruik van het systeem maar ook het interpreteren van de rapporten. Dit is mede belangrijk voor een goede follow-up van de assessments in de organisatie.

“De samenwerking met LTP heb ik ervaren als professioneel, maar ook informeel en plezierig. In dit traject is LTP zeer zeker een kritische, maar ook flexibele gesprekspartner geweest. Zij hebben kennis van zaken.”

Het resultaat

Inmiddels maakt EY, in het selectieproces van functies op verschillend niveau, naar volle tevredenheid gebruik van de online assessments van LTP. Daarnaast zijn, door de intensieve samenwerking in het voortraject, de selectievragen van EY verder aangescherpt hetgeen eveneens waarde toevoegde aan het gehele selectieproces.

– Sandra Rademaker, L&D Leader EY, februari 2014 

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?