Integriteit

Integriteit is een van de beste voorspellers van succesvol gedrag in een functie én ook nog eens zeer actueel.
integriteit - morele dillema's op de werkvloer

Morele dilemma's op de werkvloer

Het onderwerp integriteit roept veel vragen op. Wat we in ieder geval zeker weten, is dat integriteit niet lineair, vaststaand of absoluut is. Integriteit op de werkvloer gaat niet over gedrag dat evident goed of fout is. Het is onlosmakelijk verbonden aan de context waarin iemand functioneert.

Niemand kan precies voorspellen of iemand in de toekomst wel of niet de fout in zal gaan. Wel is het mogelijk om op basis van een persoonlijk profiel een risico-indicatie te geven. Het gaat over de manier waarop iemand omgaat met morele dilemma’s in de werksituatie.

Integriteit in cultuur en samenwerking

Medewerkers van succesvolle organisaties zijn misschien divers in karakter en drijfveren, maar matchen juist wel qua houding, gedrag en moreel kompas met de organisatie. Dit zorgt namelijk voor onderling vertrouwen, betere werkprestaties en een effectievere samenwerking. Integriteit in cultuur en samenwerking is dan ook een belangrijke factor voor succes in teams en organisaties.

En hoewel integriteit als een belangrijke eigenschap wordt gezien voor medewerkers, krijgt het vaak nog niet de aandacht die het verdient binnen organisaties.

Moreel kompas

LTP heeft daarom een aanpak ontwikkeld die inzicht geeft in iemands ‘moreel kompas’. Wij maken inzichtelijk wat iemand – gezien zijn of haar persoonlijkheid – voor keuzes maakt bij morele kwesties. Ziet iemand überhaupt in dat het een morele kwestie betreft? Welke mechanismen hanteert hij of zij in het omgaan met deze kwesties? Kent iemand zijn of haar valkuilen? Waardevolle inzichten, niet alleen voor tijdens het selectieproces, maar óók om binnen organisaties het gesprek over dit gevoelige thema op gang te brengen. 

Integriteit is een persoonlijkheidskenmerk relevant voor hoe mensen zich gedragen in een functie en een belangrijke voorspeller voor succes. Met nieuwe assessmentmethoden is het mogelijk om de integriteit van potentiële werknemers op een wetenschappelijk onderbouwde manier in kaart te brengen.

Inzicht in mogelijke integriteitsrisico’s

We zullen nooit aangeven of iemand wel of niet ‘integer’ is. Wel bieden wij inzicht in integriteitsrisico’s en mogelijke ontsporingen. De factoren die we hiervoor in kaart brengen – met een simulatie of ‘dilemmatest’ – hebben een wetenschappelijk fundament. LTP biedt twee vormen van integriteitsassessments aan.

Sociaal wenselijke antwoorden vermijden

Omdat het meten van integriteitsgerelateerde eigenschappen met een vragenlijst gevoelig is voor sociaal wenselijk invullen, heeft LTP geïnvesteerd in de ontwikkeling van andere meetinstrumenten. In oktober 2020 verdedigde Ard Barends van de VU Amsterdam na vier jaar onderzoek zijn proefschrift over het meten van integriteit met een game: Building Docks. Dit onderzoek is in een gezamenlijk traject van de VU en LTP uitgevoerd.

Building Docks biedt voor de deelnemers een positieve candidate experience. De game is uitgebreid gevalideerd, heeft een bewezen predictieve validiteit en is zo ontwikkeld dat kandidaten minder sociaal wenselijk antwoorden dan bij bestaande instrumenten.

KPN is een van onze klanten die de game inzet. Building Docks is daar een vast onderdeel van de selectieprocedure voor functies waar integriteit een belangrijke risicofactor is.

"Building Docks maakt van testen een fact based, meetbaar instrument dat voorziet in een begrijpelijke uitslag. Testen op integriteit wordt door onze nieuwe potentiële kandidaten hierbij meer ervaren als een virtuele beleving."

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?