Over het belang van de ‘culture fit’: de match qua houding, gedrag en moreel kompas met de organisatie

Het belang van de Culture Fit en het Moreel Kompas

Uit onderzoek komt naar voren dat integriteit (naast werk- en denkniveau) één van de belangrijkste voorspellers is voor werksucces. Maar hoe breng je dat goed in kaart bij bijvoorbeeld nieuwe medewerkers? Hoe krijg je zicht op iemands morele kompas en hoe maak je het vervolgens onderwerp van gesprek?

LTP heeft hier samen met de Vrije Universiteit Amsterdam vier jaar onderzoek naar gedaan. Dit heeft geleid tot een aantal beproefde toepassingen op dit gebied. Floor Lina (consultant) en Marian de Joode (innovatiemanager) van LTP vertellen hier meer over.

Even bij het begin beginnen: wat verstaan we eigenlijk onder integriteit?

Het concept integriteit is complex en wordt op veel verschillende manieren gedefinieerd. Als psychologen kijken we bij LTP verder dan de gebruikelijke invulling: het laten zien van onwettig gedrag. Onderzoek laat zien dat inzicht in integriteit bijvoorbeeld ook kan voorspellen of iemand negatief gedrag vertoont naar collega’s of geneigd is onethische beslissingen te nemen. Ook dit gedrag kan veel schade opleveren, zowel financieel als persoonlijk.

Wat we daarnaast ook zeker weten, is dat integriteit niet vaststaand of absoluut is. De context waarin iemand functioneert is van grote invloed.

Niemand kan met zekerheid voorspellen of iemand in de toekomst wel of niet de fout in zal gaan. Wat de psychologie wél kan bieden, is inzicht in iemands ‘moreel kompas’.

In welke mate beschikt iemand over bepaalde persoonskenmerken die samenhangen met integriteit? Is iemand gevoelig voor status? Vindt iemand dat hij of zij een speciale behandeling verdient, beter is dan anderen? Is iemand vooral bezig met het eigen belang? Probeert hij of zij anderen bewust te beïnvloeden? Dit zijn de factoren die we in het onderzoek met de VU onder de loep hebben genomen.

Daarnaast is ‘druk’ een belangrijk aspect, met name voor leidinggevende posities: hoe blijven mensen in topposities functioneren als de spanning en complexiteit toeneemt en welke afwegingen maakt men bij morele dilemma’s?

Hoe kun je iemands moreel kompas goed in kaart brengen?

Het direct of via een vragenlijst aan iemand vragen of hij/zij integer is, werkt niet optimaal. Het onderwerp is daar te gevoelig voor. Wat wel werkt, is om in een assessment mensen dilemma’s voor te leggen en daaruit te destilleren wat de afwegingen geweest zijn bij de keuze in deze situaties.

Dit doen we met onze dilemmatest, waar vervolgens in een uitgebreid persoonlijk interview de vertaling gemaakt wordt naar de specifieke situatie van de deelnemer zelf. Verder kijken we op basis van onze persoonlijkheidsinstrumenten naar de invloed van druk: welke risico’s zijn er te verwachten gezien het persoonlijke profiel?

Afhankelijk van de vraagstelling kijken we wat de best passende aanpak is voor het in kaart brengen van iemands moreel kompas. Dit kan een uitgebreid assessment zijn zoals hierboven omschreven, maar LTP heeft ook een speciaal online assessment ontwikkeld: de Culture Fit. Hierin is een gamified integriteitstest (Building Docks) een belangrijk onderdeel.

Door gamification principes in te zetten, wordt sociaal wenselijk invullen vermeden. Dat is van cruciaal belang wanneer je integriteitsrisico’s in kaart wilt brengen.

Wat heb je als organisatie aan zulke informatie?

Voor veel functies en rollen is integer handelen een voorwaarde, in veel meer situaties dan je in eerste instantie zou denken. Iemand die qua moreel kompas niet goed matcht met de organisatie, kan de nodige risico’s met zich meebrengen. Bijvoorbeeld op het gebied van duidelijk niet integer handelen, zoals diefstal, maar zeker ook waar het gaat om een slechte werksfeer, wantrouwen en verminderde motivatie in het team.

Inzicht in integer handelen kan dus veel onnodige kosten en andere schade voorkomen. Het gaat daarbij om het gedrag dat past bij de waarden van de organisatie, bijvoorbeeld de mate waarin mensen kiezen voor hun eigen belang of het groepsbelang. Medewerkers die qua persoonlijkheid en gedrag goed passen bij de organisatie, dragen bij aan meer onderling vertrouwen, goede werkprestaties en een effectieve samenwerking.

Dossier: integriteit

LTP heeft een lange staat van dienst als het gaat over integriteitsmeting. Die kennis en expertise delen we graag! Daarom hebben we de informatie rondom dit topic verzameld in ons dossier over integriteit, met: 

  • De unieke integriteitsassessments in de spotlight
  • Meer achtergrondinformatie & toelichting 
  • Publicaties rondom het topic integriteit. Wat heeft integriteit bijvoorbeeld met drugssmokkel te maken? 
Picture of Redactie

Redactie

Aanvraagformulier The Ripple

Offerte Team & Organisatie

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?