Nieuw Leiderschap

Van leiders wordt meer dan ooit veranderkracht verwacht. Dit vraagt om nieuw leiderschap, waarin wendbaarheid, lef en oog voor purpose centraal staan.

Van leiders wordt meer dan ooit veranderkracht verwacht. Dit vraagt om nieuw leiderschap, waarin wendbaarheid, lef en oog voor purpose centraal staan.

Het leiderschap van uw organisatie draagt de grootste verantwoordelijkheid voor een organisatie om de purpose, missie, visie en strategie succesvol te bepalen en te executeren. Omdat de context waarin organisaties functioneren onvoorspelbaarder is geworden, en tevens het tempo waarin veranderingen elkaar opvolgen hoger is komen te liggen, is dat geen sinecure. Covid-19 heeft dit alles nog eens uitvergroot.

Agility veroorzaken

Waar organisaties bezig waren om onderscheidend te blijven, is voor een deel de focus verlegd naar de impact van de huidige crisis te mitigeren. Zeker nu zijn er veel organisaties die hun businessmodel en processen kritisch tegen het licht moeten houden. Wat betekent het voor de top om ‘agility te veroorzaken’? Wie is daarin goed ‘uitgerust’ en wie minder? En hoe zit dat op de langere termijn, wie zal er dan nog waarde weten toe te voegen?

Advies over nieuw, wendbaar leiderschap

Als verantwoordelijk boardmember of directielid wilt u graag deskundig en integer advies krijgen over het leiderschap in uw organisatie. Vooral ten aanzien van waar de kansen en de risico’s liggen. De board consultants en topcoaches van LTP Executive Services kunnen u hierbij behulpzaam zijn. Zij bieden inzicht in de kwaliteiten en uitdagingen van uw leiders tegen de achtergrond van een snel veranderende wereld. Met deze inzichten kunt u maatregelen treffen om hun effectiviteit en wendbaarheid te vergroten.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wilt u meer weten over onze visie op leiderschap of een kennismaking inplannen? We gaan graag met u in gesprek over uw specifieke vraagstuk en context. Vul het contactformulier in of neem contact op met Karst Bongers (lead executive services). 

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?