Futureproof reorganiseren

Organisaties zullen blijvend geconfronteerd worden met veranderingen. Het is daarom veel effectiever om de workforce futureproof te maken én te houden. Dat betekent afscheid nemen, maar zeker ook reskillen en upskillen.

Futureproof Reorganiseren

Ongekende uitdagingen

Het is inmiddels wel duidelijk: ‘normaal’ wordt het voorlopig niet meer. Door Covid-19 hebben veel organisaties te maken met ongekende uitdagingen, bijvoorbeeld omdat het doorvoeren van de digitale transitie in een stroomversnelling is geraakt. Andere organisaties zien zich geconfronteerd met ingrijpende economische tegenwind, met de personele consequenties die daarbij onvermijdelijk zijn.

In veel gevallen is een reorganisatie noodzakelijk

Dat geldt voor organisaties die het moeilijk hebben, maar vaak juist ook voor bedrijven die te maken hebben met groei. De huidige periode is wat dat betreft hét moment om de organisatie futureproof te maken en ingezette veranderingen versneld door te voeren.

Duidelijk is dat organisaties de veranderkracht van hun medewerkers hard nodig hebben om ook in de toekomst succesvol te blijven.

Van klassiek reorganiseren naar ‘workforce transition’

Door de huidige ontwikkelingen, met name de versnelde transitie naar digitaal, hebben we mensen nodig die de daarvoor passende skills hebben. Mensen die sociaal wendbaar, initiatiefrijk en oplossingsgericht zijn, die goed kunnen samenwerken, zelf verantwoordelijkheid nemen en over veerkracht beschikken.

Het is daarom cruciaal om toekomstbestendig te reorganiseren: afscheid nemen, maar zeker ook reskillen en upskillen. We zullen blijvend geconfronteerd worden met veranderingen, daarom is het veel effectiever om de workforce continu futureproof te houden door de beweging te maken naar ‘workforce transition’.

Bij ‘workforce transition’ ligt de focus op dynamische ontwikkeling en matching van de medewerkers. Wat vraagt de steeds veranderende context? Wie heeft het potentieel om van waarde te zijn bij een volgende stap? Hoe kunnen we de benodigde skills ontwikkelen (reskillen of upskillen).

Dynamiek Reskillen Upskillen Veranderkracht Mobiliseren

Het is de stap van talent management naar continu workforce management, zodat organisaties niet voortdurend reactief hoeven te reorganiseren.

Voorwaarde hiervoor dat je inzicht krijgt en houdt in de kwaliteiten en behoeften van de workforce. Wat is het aanwezig talent en potentieel? Op deze manier besteed je niet alleen aandacht aan de mensen die boventallig zijn, maar houd je ook focus op de mensen die blijven. Het toepassen van People Analytics (zie ons Talent Filter Dashboard) is hierbij onmisbaar.

Maatwerk reorganisatietraject

Veranderingen in de werksituatie zijn altijd ingrijpend. En helemaal als er sprake is van het afscheid nemen van medewerkers. Een zorgvuldige, mensgerichte benadering is voorwaarde voor een goede uitkomst. Daarom hanteren wij bij LTP nooit een standaard aanpak.

Afhankelijk van jouw specifieke vraag gaan we samen aan de slag om dit complexe proces vorm te geven. Daarbij putten wij uit een breed assortiment aan assessmentvormen en tools:

Voor een toekomstbestendige organisatie is nieuw, wendbaar leiderschap een voorwaarde. Veel van onze klanten benutten de huidige periode om hier een shift in te realiseren. Een ontwikkelgericht assessment biedt hierin veel houvast.

Welke leidinggevenden hebben het potentieel van het nieuwe leiderschap in zich? Voor wie is deze stap misschien niet weggelegd? Dit assessment geeft zowel de organisatie als de betrokkenen zelf veel inzicht wat de beste vervolgstap kan zijn.

Door de assessmentdata in een dashboard beschikbaar te stellen, is in één oogopslag zichtbaar welke elementen in het leiderschap op collectief niveau aandacht behoeven.

Welke medewerkers blijven aan boord en van wie neem je afscheid?

Voor mensen bij wie ontwikkeling en opleiding onvoldoende zal opbrengen voor de organisatie, betekent reorganiseren helaas vaak ook een herplaatsing of afscheid nemen. Dit kan met een live assessment, als er bijvoorbeeld inzicht gewenst is in het noodzakelijke groeipotentieel en de benodigde tijd en voorwaarden waarmee deze groei te realiseren is.

Of – bij grotere aantallen medewerkers – met de LTP Talent Fit. Dit online assessment helpt om op een objectieve wijze te beslissen welke mensen hun blik naar buiten moeten gaan richten.

Met het online assessment Talent Fit identificeer je de medewerkers die de organisatie nodig heeft om klaar te zijn voor de toekomst. Mensen die veranderkrachtig zijn, goed kunnen samenwerken en die tegen een stootje kunnen. Bovendien worden medewerkers zich er nog meer van bewust dat de organisatie in beweging is en ook zal blijven.

De Talent Fit biedt waardevolle inzichten en handvatten voor de mensen uit jouw organisatie. Door de assessmentdata zichtbaar te maken via het Talent Filter Dashboard, kun je medewerkers ranken op veranderkracht en op andere specifieke talenten die nodig zijn. Zo neem je betere beslissingen: het wordt helder in wie het best geïnvesteerd kan worden om te reskillen en upskillen.

De scores van de Talent Fit maken wij voor je toegankelijk via het Talent Filter Dashboard. Met dit dashboard zie je in één oogopslag welke medewerkers over de juiste talenten beschikken voor een nieuwe rol, taak of project. Zo kun je bij elke verandering díe mensen mobiliseren die je op dat moment nodig hebt. Het laat ook zien in welke mensen je het beste je opleidingsbudget kunt investeren, en bij wie dat waarschijnlijk minder op zal brengen.

Reorganiseren betekent ook investeren in je zittende mensen

In de huidige situatie geldt voor de meeste organisaties dat er geen nieuwe mensen worden aangenomen. Reorganiseren betekent daarom ook gericht investeren in je zittende mensen. Het is zaak om hun talenten te herkennen en te ontwikkelen. In wie kun je het beste investeren en hoe? Zo transformeer je reorganiseren naar het steeds opnieuw uitvinden van de workforce.

Reorganisatievraagstukken waarbij LTP betrokken is (geweest):

Voor een grote retailer heeft de pandemie voor beduidend meer omzet gezorgd. Maar wel met de nodige groeistuipen: de switch naar digitaal vraagt nieuwe vaardigheden, de winkelstructuur is veranderd omdat sommige functies niet meer passen in het nieuwe model. De vraag: wie past er goed in de nieuwe werkomgeving en wie minder goed?

Met behulp van online assessments heeft LTP ondersteund bij het in kaart brengen van het potentieel van de zittende medewerkers om de nieuwe rollen te kunnen vervullen en om het advies te formuleren dat het beste past bij de mensen die de organisatie zullen gaan verlaten.

De rapporten van het Talent Fit assessment waren input voor de gesprekken, samen met de beoordelingen die de medewerkers hebben gekregen.

Bij een onderwijsinstelling is het IT-landschap drastisch veranderd. Ook zijn er nieuwe rollen bijgekomen en moeten medewerkers beschikken over andere competenties. De vraag was wie in de huidige workforce het potentieel heeft om mee te veranderen én wie in staat is om meer op projectbasis in teams te werken in plaats van in vaste, individuele functies.

LTP heeft geadviseerd bij het vereenvoudigen van het functiehuis. We hebben de vertaling gemaakt naar rollen in plaats van vaste functieprofielen. Vervolgens hebben we samen met de opdrachtgever een traject doorlopen waarin live assessments werden aangeboden aan de leidinggevenden, met daaropvolgend een Forward Coachingstraject.

Voor het vormen van de nieuwe teams zijn online assessments ingezet en is de assessmentdata zichtbaar gemaakt in het Talent Filter Dashboard: hiermee werd de best passende teamsamenstelling goed zichtbaar.

Door de transparante wijze waarop het traject is uitgevoerd, wordt er merkbaar met meer energie naar de invulling van de nieuwe organisatie gekeken. Het Talent Filter Dashboard biedt tevens de People Analytics waarop het toekomstige workforce management zal gaan plaatsvinden.

Kun je wel wat hulp gebruiken?

Wij kunnen je hierbij ondersteunen met onze assessments en adviezen. Neem voor een persoonlijke toelichting of een voorstel contact op via het contactformulier!

Hoe kunnen wij jou helpen?
Wil je jouw vraag bespreken met een van onze adviseurs? Vul je gegevens in en wij komen in actie!
Publicaties

Onze coaches

Karst Bongers

Executive level | 1.000+ coachingsuren | Alle branches | Specialisatie: In-depth Coaching (NIP)

Wendela Brakelé

Young professionals en midden management | 250+ coachingsuren | Alle branches | Specialisatie: In-depth Coaching (NOBCO, NIP)

Leonie Dekkers

Young professionals en midden management | 250+ coachingsuren | Alle branches | Specialisatie: In-depth Coaching (NOBCO, NIP)

Nadi Hoogkamer

Young professionals en midden management | 500+ coachingsuren | Alle branches | Specialisatie: Solution Based Coaching (ICF), Voice Dialogue (ITP) en Career Coaching (NIP)

Hanna Lanz

Young professionals en midden management | 500+ coachingsuren | Alle branches | Specialisatie: In-depth Coaching (NIP) en leiderschapscoaching (NOBCO)

Mechtild Peeters

Executive level, senior en midden management | 1.000+ coachingsuren | Alle branches | Specialisatie: Career Coaching en In-depth Coaching (NIP, NOLOC, NOBCO)

Rein Postma

Young professionals en midden management | 250+ coachingsuren | Alle branches | Specialisatie: In-depth Coaching (NOBCO, NIP)

Chantal Spierings

Young professionals en midden management | 500+ coachingsuren | Alle branches | Specialisatie: Career Coaching (CMI) | Alle branches

Jacqueline Stet

Executive level en midden management | 1.000+ coachingsuren | Alle branches | Specialisatie: Voice Dialogue en Career Coaching (NIP)

Miriam Uittenbogaard

Young professionals en midden management | 250+ coachingsuren | Alle branches | Specialisatie: In-depth Coaching (NOBCO, NIP)

Aanvraagformulier The Ripple

Offerte Team & Organisatie

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?