Reorganiseren: 4 uitgangspunten

LTP - Reorganiseren 4 uitgangspunten

Er zijn verschillende aanleidingen om te reorganiseren. Een reorganisatie kan wenselijk zijn omdat de organisatie zich in ‘zwaar weer’ bevindt, omdat de koers of structuur grondig gewijzigd wordt of juist omdat de organisatie in de lift zit; een sterke groei doormaakt.

In alle gevallen is een reorganisatie een complexe situatie, die meestal ingrijpend is voor de medewerkers. Objectiviteit, transparantie, fairness en toekomstbestendig talentmanagement zijn belangrijke succesfactoren.

Mogelijk ben je als manager, HR- of L&D professional al bezig met de eerste stappen in het proces. Vanuit onze ervaringen willen wij je graag helpen om de juiste keuzes te maken voor jouw organisatie, in lijn met de volgende 4 uitgangspunten:

  1. De juiste mensen – steeds – op de juiste plek.
  2. Een onafhankelijke, objectieve en toekomstgerichte blik.
  3. Een transparant en uitlegbaar proces voor alle belanghebbenden.
  4. Een vlotte doorlooptijd, met respect voor gevoeligheden.
Uitgangspunt 1: De juiste mensen – steeds – op de juiste plek

Het doel van een reorganisatie is om de organisatie toekomstbestendig te maken. Dit geldt helemaal in tijden van grote veranderingen, zoals nu. Wat vandaag de juiste vaardigheden zijn voor het succesvol uitoefenen van een functie, kan morgen achterhaald zijn. Medewerkers moeten naast de juiste competenties en vaardigheden, ook over veranderkracht beschikken om in te kunnen spelen op toekomstige situaties.

Een assessment geeft objectief inzicht in de eigenschappen van de medewerker die bepalend zijn voor zijn of haar toekomstbestendigheid. Van welke medewerkers kan bijvoorbeeld beter afscheid genomen worden, omdat hun profiel niet meer past binnen de organisatie? En wat zijn de talenten van de medewerkers die aan boord blijven? Op welke (nieuwe) plek binnen de organisatie en hoe kunnen zij hun kwaliteiten optimaal inzetten?

Toekomstbestendig reorganiseren

Om toekomstbestendig te reorganiseren, is het daarnaast essentieel om te weten welke medewerkers veranderkrachtig genoeg zijn om de huidige en toekomstige veranderingen in de organisatie het hoofd te kunnen bieden. Wie kan op basis van zijn of haar potentieel ook straks weer doorgroeien of overstappen naar een andere positie?

Met de assessments en opvolging vanuit LTP wordt een stevige basis gelegd voor de toekomst. Dit doen wij door standaard aan te geven welke ontwikkelpunten medewerkers hebben in relatie tot hun nieuwe rol en op het vlak van veranderkracht. Ook geven wij aan welke interventies daar het meest geschikt voor zijn.

Zo weet je als organisatie wie je aan je wilt binden, in wie je blijvend kunt investeren en wie van de medewerkers geschikt zijn voor reskillen en upskillen. Daarom is een reorganisatie veel meer dan alleen een juiste selectie.

Uitgangspunt 2: Een onafhankelijke, objectieve en toekomstgerichte blik

Reorganisaties gaan vaak gepaard met emoties en wantrouwen. Een onafhankelijke partij die met objectieve blik kijkt naar de kwaliteiten van medewerkers kan helpen om het gevoel van fairness te vergroten. Onze adviseurs hebben veel ervaring in het uitvoeren van assessments in dit soort complexe situaties. Door LTP in te schakelen wordt niet alleen de objectiviteit geborgd, onze methode garandeert bovendien dat mensen op een eerlijke en wetenschappelijke manier tegen dezelfde lat worden gehouden.

Door de professionele en persoonlijke houding van onze adviseurs zijn de gesprekken tijdens het assessment voor de deelnemers zeer inzicht gevend, waardoor de acceptatie van het advies sterk vergroot wordt. Juist vanuit die onafhankelijke, objectieve rol nemen onze adviseurs vaak deel aan selectiecommissies om te ondersteunen bij de verschillende afwegingen. Door samen op te trekken en gebruik te maken van geobjectiveerde uitkomsten wordt een transparant en effectief proces gegarandeerd.

Uitgangspunt 3: Een transparant en uitlegbaar proces voor alle belanghebbenden

Bij een reorganisatie zijn vaak veel belanghebbenden betrokken: directie, OR/medezeggenschapsraad, eventuele vakbonden, externe adviseurs en natuurlijk de medewerkers zelf. Juist in moeilijke tijden is een transparant en goed uitlegbaar proces onontbeerlijk. Wat is het doel van de reorganisatie? Wat zijn de plannen van de directie? Heeft de OR daarmee ingestemd? Wat staat de medewerkers de komende periode te wachten? Wat betekent het op langere termijn?

Vanuit onze ervaringen hebben wij gemerkt dat het helder en transparant benoemen van de procedure helpt bij de acceptatie van de uitkomsten. Met betrekking tot de inzet van (online) assessments nemen wij graag de tijd om op een zorgvuldige, toegankelijke en mensgerichte manier uit te leggen wat het assessment inhoudt. Dit kan in de vorm van voorlichtingsbijeenkomsten, maar bijvoorbeeld ook met (online) spreekuren. Centraal daarbij staat: duidelijkheid bieden en aandacht hebben voor bezwaren en zorgen die leven bij de medewerkers.

Wanneer een (online) assessment heeft plaatsgevonden, krijgt de deelnemer zelf eerst de resultaten te zien. Ook hiervoor geldt dat het nuttig en zinnig is om voldoende aandacht te besteden aan een zorgvuldige (mondelinge) terugkoppeling. Wanneer de deelnemer hier akkoord voor geeft, krijgen jullie als opdrachtgever de resultaten van het assessmentonderzoek te zien. LTP volgt hiermee de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Uitgangspunt 4: Een vlotte doorlooptijd, met respect voor gevoeligheden.

Juist in reorganisatieprocessen willen mensen zo snel mogelijk weten waar zij aan toe zijn. Daarom garanderen wij een zeer snelle doorlooptijd. Onze (online) assessmentresultaten zijn direct na invullen beschikbaar voor de deelnemers. Een schriftelijke rapportage naar aanleiding van een ‘live’ assessment is binnen een week beschikbaar – de mondelinge resultaten vaak al op de dag van het assessment zelf.

Reorganiseren is vooruitplannen. Zodra het tijdspad dat je voor ogen hebt bij ons bekend is, kunnen wij deelnemers uitnodigen voor hun assessment en vormt dit onderdeel geen tijdrovende schakel in het proces.

Veelgestelde vragen

Een assessment is de meest objectieve kijk op kwaliteiten, aandachtspunten en geschiktheid van medewerkers. Een assessmentbureau is per definitie onafhankelijk en heeft geen baat bij wat voor soort uitkomsten dan ook. Bij LTP werken uitsluitend NIP-psychologen, wat inhoudt dat zij werken volgens een beroepscode. In deze beroepscode worden zaken als transparantie, objectiviteit en zorgvuldigheid gewaarborgd.

Dat hoeft zeker niet het geval te zijn. Wij hebben veel ervaring met grootschalige, complexe assessmentvraagstukken en kunnen – gezien de grootte van onze organisatie – moeiteloos in een korte doorlooptijd assessments verzorgen voor grote aantallen medewerkers.

Onze online assessmentresultaten zijn direct na invullen beschikbaar voor de deelnemers. Een schriftelijke rapportage naar aanleiding van een ‘live’ assessment is binnen een week beschikbaar – de mondelinge resultaten vaak al op de dag van het assessment zelf. Ook werken wij met een reserveringssysteem, waardoor het mogelijk is om vooraf assessmentplaatsen vast te leggen.

Ja dat kan. Sterker nog, daar hechten wij veel waarde aan. In veel gevallen raden we een voorlichtingsbijeenkomst aan, zodat de deelnemers weten wat het assessment inhoudt en hoe het ingezet zal worden.

Onze assessmentdienstverlening in het kader van reorganisaties

Kort samengevat komt onze online dienstverlening neer op een persoonlijkheidsonderzoek en intelligentietest met een heldere online rapportage. Hierin staan onder andere competentiescores en ontwikkeltips. Dit wordt eventueel uitgebreid met simulaties en een persoonlijk gesprek met een van onze adviseurs. In dit geval worden de verschillende onderdelen geïntegreerd in een door de adviseur persoonlijk geschreven rapportage met ontwikkeladvies. 

Afhankelijk van de vraag (afbreukrisico van de functies/rol, budget, tijdspad) stellen wij een assessmentaanbod op maat samen, dat recht doet aan de behoeften van jouw organisatie. Grofweg variëren assessments in tarief van € 250,- tot € 2.000,- afhankelijk van het in te zetten instrumentarium en de gewenste oplevering van resultaten.

Data verzameld in Talent Dashboards

Assessmentdata en aanvullende HR-data kunnen inzichtelijk worden gemaakt in interactieve dashboards. In onze Talent Dashboards wordt op basis van de assessmentdata van de deelnemers inzichtelijk gemaakt wordt welke (verborgen) talenten er in de organisatie zijn om een volgende stap of een andere rol te gaan vervullen. Met deze vorm van People Analytics leveren de assessments nog meer inzicht op, ook op de langere termijn.

Wil je hier meer over weten?

Wil je meer weten over de inzet van assessments in reorganisatieprocessen? Wij plannen graag geheel vrijblijvend een (bel)afspraak met je in. Vul je gegevens in en een van onze reorganisatieconsultants neemt snel contact met je op.

Redactie

Redactie

Aanvraagformulier The Ripple

Offerte Team & Organisatie

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?