Effectief leiderschap tijdens en na COVID-19

Balanceren-in-coronatijd-NIP
Als er iets is dat organisaties uit balans heeft gebracht, dan is het wel de coronacrisis.

Vaker thuiswerken, online samenwerken en meer je eigen tijd indelen blijven vermoedelijk ook in de toekomst een belangrijke rol spelen. Dit biedt kansen! Juist in een crisissituatie is het makkelijker om verouderde en niet-werkende aanpakken los te laten en nieuwe, positieve ontwikkelingen versneld door te voeren.

Balanceren in coronatijd

De sectie Arbeid & Organisatie van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) – waarvan LTP-directeur Jan Kwint algemeen bestuurder is – biedt in haar nieuwe paper ‘Balanceren in coronatijd’ handvatten voor leidinggevenden gebaseerd op wetenschappelijke kennis en ervaringen uit de praktijk’.

Bekijk de handige tips bij vijf belangrijke thema’s waar leidinggevenden mee te maken hebben: Contact houden, Waarderen, Mensgericht leidinggeven, Gezond werken en Investeren in ontwikkeling.

Ook interessant:

Foto van Jan Kwint

Jan Kwint

Jan Kwint was CEO van LTP, maar heeft in 2021 een nieuwe loopbaanstap gemaakt. Hij laat interviews, blogs en artikelen achter die in vele gevallen nog steeds actueel en waardevol zijn.

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?