Juiste aannamebeslissing ontzettend belangrijk: dit kost een bad hire!

Het belang van een goede selectiebeslissing - dit kost een bad hire

Mensen veranderen steeds vaker van baan, waardoor de dienstverbanden korter worden. Dit betekent dat organisaties vaker selectiebeslissingen moeten nemen dan een aantal jaar geleden. Hierbij blijft het ontzettend belangrijk om een juiste beslissing te nemen, want een bad hire zorgt voor onnodige kosten, tijdverspilling en onrust op de werkvloer. Bereken hieronder wat een bad hire jouw organisatie kost!

Kosten lopen op tot wel 2x een jaarsalaris

Het Amerikaanse ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de directe kosten van een bad hire geschat op ongeveer 30% van het betreffende jaarsalaris. Wanneer ook bijkomende kosten worden meegenomen, zoals de impact op de productiviteit van andere medewerkers, schat ‘the Society for Human Resources Management’ de kosten voor selectie, training en het vervangen van een bad hire op 90% tot 200% van zijn of haar jaarsalaris.

Verschillende factoren bepalen de match

Of, hoe en waarom een mens gaat floreren en zich ontwikkelt, is gebaseerd op een psychologisch samenspel van verschillende factoren. Wat zijn iemands kenmerkende eigenschappen, motieven, verlangens en obstakels? Welke weg heeft hij of zij afgelegd en in welke situatie bevindt iemand zich nu? Welke patronen herhalen zich? In welke context verliest iemand zijn of haar kracht, en waar floreert hij of zij juist? Om echt een goede selectie te maken is een aanpak nodig die op al deze gebieden inzicht en beweging weet te realiseren.

Niet op onderbuikgevoel

Hoewel een interview door een recruiter of HR-professional een belangrijke, prominente rol inneemt, staat de betrouwbaarheid van deze methode om de geschiktheid van een kandidaat te bepalen nog altijd ter discussie. Persoonlijke voorkeuren van de interviewer en iemands ‘onderbuikgevoel’ bepalen (onbewust) vaak de uitkomst.

Met de psychologische inzichten uit een assessment maak je op een betrouwbare manier relevante informatie over sollicitanten inzichtelijk. Zo maak je het proces objectiever en verklein je de kans op een bad hire. Hierbij kan een assessmentpsycholoog worden ingezet, maar dit hoeft niet: dit is afhankelijk van het vraagstuk.

Betrouwbare, psychologische inzichten

Met een assessment neem je niet een aannamebeslissing op ‘onderbuikgevoel’, maar op basis van betrouwbare, psychologische inzichten. In een LTP-assessment wordt niet alleen gekeken naar intelligentie en persoonlijkheid, maar ook naar veranderkracht, eventueel integriteit en de competenties die nodig zijn om goed te (blijven) functioneren in de toekomst.

Leestip: Waarom assessments steeds vaker worden ingezet + 5 tips voor de keuze van een assessment >>

Wat kost een bad hire?

Met behulp van dit document kun je berekenen wat een bad hire jouw organisatie heeft gekost. En daarmee óók wat je kunt besparen door het gebruik van betrouwbare psychologische inzichten tijdens het selectieproces. Je moet een antwoord geven op vragen als:

  • Wat heeft de werving van de verkeerd geselecteerde werknemer gekost?
  • Hoeveel tijd heeft de werving gekost (voeren van selectiegesprekken)?
  • Wat is het bruto maandsalaris van de ‘mismatch’?
  • Na hoeveel maanden is de ‘mismatch’ ontslagen?
  • Hoeveel inwerk- en begeleidingstijd heeft de mismatch gekregen van collega’s?
  • Wat kostte de ontslagprocedure van de mismatch?
Maatwerk assessment op alle niveaus

Wij zijn LTP, een team van business psychologen en professionals. Wij zijn het oudste HR-adviesbureau van Nederland, maar zo voelen wij ons niet! Onze assessments bieden psychologische inzichten ter ondersteuning van de selectie van mensen en teams. Hiermee verklein je de kans op een bad hire. Wil je meer weten? Lees verder over assessments, doorloop onze assessmentkiezer of vul het contactformulier in voor persoonlijk contact.

Contactformulier
Picture of Lotte Dolfing

Lotte Dolfing

Lotte is consultant bij LTP Online. Zij bedient klanten met online oplossingen voor selectie-, ontwikkel- en loopbaanvraagstukken. Lotte bekijkt zaken graag met een psychologische bril... en deelt haar inzichten met je!

Aanvraagformulier The Ripple

Offerte Team & Organisatie

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?