Feedback aan de top: méér dan een open deur | Essay Management Scope

Beeld: Lien Geeroms

Openstaan voor feedback en die op de juiste manier ontvangen, is blijkbaar zo makkelijk nog niet voor bestuurders. Dat vraagt om cultuurverandering, betogen collega’s Marian de Joode en Jean-Paul van Londen in een essay gepubliceerd in Management Scope. 

In dit essay over feedback aan de top: feedback – het veelal ondergeschoven kindje, de psyche van de ceo, blinde vlekken, het ontvangen van feedback en het creëren van een feedbackcultuur. 

Picture of Jean-Paul van Londen
Jean-Paul van Londen
Karst Bongers heeft in 2022 de rol van Jean-Paul overgenomen wat betreft de dienstverlening op senior management/bestuurlijk niveau. Jean-Paul heeft een nieuwe stap gemaakt in zijn loopbaan, maar heeft mooie dingen achtergelaten bij LTP: interviews, essays en artikelen die nog steeds actueel en waardevol zijn.

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?