Een introductie: psychologische veiligheid, leiderschap en toxic gedrag

Psychologische veiligheid op de werkvloer versterken

Op 21 maart staat – na een flinke break – de eerste ontbijtsessie weer gepland. We trappen de nieuwe reeks af met een sessie over psychologische veiligheid, leiderschap & toxic gedrag. Een mondvol, dat realiseren wij ons ook, maar het zijn dan ook thema’s die véél met elkaar te maken hebben. We vroegen om een kleine introductie op het thema bij collega’s Marian de Joode (Business lead Team & Organisatie) en Karst Bongers (Business lead Executive).

Inmiddels kijken we terug op een zeer succesvolle ontbijtsessie en kijken we uit naar de volgende. Gemist? De belangrijkste inzichten en key take-aways hebben we voor je samengevat in een artikel.

De ontbijtsessies zijn een lange tijd afwezig geweest. Waarom is juist dit onderwerp gekozen om de nieuwe reeks af te trappen?

Marian: “Voor de ontbijtsessies proberen we goed te kijken naar de actualiteit en hr-thema’s die relevant zijn voor een brede doelgroep. Dit thema kon eigenlijk niet ontbreken: voorbeelden van organisaties waar het op het vlak van psychologische veiligheid misgaat zijn helaas overal te vinden. Denk aan DWDD, de berichten uit de Tweede Kamer en de sport- en cultuursector. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Uit onderzoek van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) komt naar voren dat maar liefst 1,8 miljoen mensen te maken hebben met verbale vernedering, intimidatie of grensoverschrijdend gedrag op de werkplek.”

“Kortom, het is een urgent thema dat vanwege de gevoeligheid een zeer ingewikkeld thema is voor organisaties. Daarom hebben we besloten om dit thema de eerste ontbijtsessie centraal te stellen. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat door het kennen van de psychologische mechanismes die hierbij komen kijken, veel ellende al valt te voorkomen.”

Het is nogal een mondvol, kunnen jullie alvast een tipje van de sluier oplichten hoe deze onderwerpen met elkaar verband houden?

Marian: “In het thema psychologische veiligheid komt eigenlijk alles samen wat belangrijk is voor het floreren van mensen in organisaties. Denk aan de mate waarin men zich gehoord en gezien voelt, de mate waarin men zichzelf kan zijn om zo optimaal een bijdrage te leveren, maar ook aan het belang van samenwerken in teamverband, waarbij onderling vertrouwen en elkaar goed kennen een voorwaarde is.

Want om succesvol te zijn is het nodig om diverse teams te hebben. Teams bestaande uit mensen met verschillende persoonlijkheden en achtergronden. Juist dát maakt het meteen ook ingewikkeld. Ik zeg altijd maar zo: gedoe komt er toch. En dat is prima, daar moeten we juist niet te bang voor zijn als je psychologische veiligheid wilt versterken. In het team elkaar aanspreken en feedback vragen zijn daar belangrijke sleutels in. ” 

Karst vult aan: “Maar denk bijvoorbeeld ook aan de cruciale rol die de leidinggevende speelt bij de psychologische veiligheid die medewerkers ervaren: niet alleen wanneer alles goed gaat, maar juist ook wanneer de druk oploopt. Op dát soort momenten komen namelijk de ontsporingen (toxics) aan de oppervlakte. Het voorbeeldgedrag van de top speelt een cruciale rol bij het thema psychologische veiligheid. Psychologisch inzicht om risico’s te voorkomen is dan ook zeer waardevol. Hier neem ik de deelnemers graag in mee.”

Wat kunnen deelnemers aan de ontbijtsessie verwachten? Wat levert het ze op?

Karst: “In 2,5 uur word je volledig bijgepraat én heb je de unieke kans om dit topic op laagdrempelige wijze met vakgenoten te bespreken. Je bent op de hoogte van de laatste psychologische inzichten en mogelijke concrete toepassingen voor de eigen organisatie.

“Om de complexe problemen op te lossen waar organisaties vandaag de dag mee worden geconfronteerd, hebben we elkaar nodig,” aldus Marian, “en als de psychologische veiligheid ontbreekt, stagneert eigenlijk alles. Door elkaar beter te leren kennen en elkaars gedrag onder druk beter te begrijpen is heel veel ellende te voorkomen. Ik zie ernaar uit om op de ontbijtsessie te laten zien wat wij met onze unieke psychologische data aan inzichten en oplossingen kunnen bieden.”

  • Nieuwe, relevante inzichten voor jouw organisatie. 
  • De vertaalslag naar de praktijk. We delen tools waarmee de beleving van psychologische veiligheid in kaart kan worden gebracht en zodoende ook proactief kan worden ingegrepen.
  • Aandacht voor functioneren onder druk. Met name waar het gaat om de leidinggevende in relatie tot het team. Welke psychologische processen spelen hierbij een rol? Wat kan hier proactief aan worden gedaan? Wist je bijvoorbeeld dat met psychologische data het mogelijk is om unieke evidence-based inzichten te bieden en voorspellingen te doen rondom ‘toxic’ gedrag?
  • Ruime mogelijkheid tot het stellen van vragen, inbrengen van eigen casussen en delen van kennis en ervaringen met vakgenoten.
  • Natuurlijk een heerlijk, goed verzorgd ontbijtje!

Tot slot: wat maakt deze ontbijtsessies zo bijzonder?

Marian: “Onze ontbijtsessies gaan over kennis uitwisselen, ervaringen delen en van elkaar leren. Dat doen we met een plenair gedeelte, maar vooral ook met onze ontbijttafels. Hier gaan de deelnemers uit verschillende organisaties met elkaar in gesprek onder het genot van een heerlijk ontbijt. Laagdrempelig & interactief. Zie dat maar eens te regelen met een online webinar via het scherm!”

De eerste ontbijtsessie over psychologische veiligheid, leiderschap en toxic gedrag vind plaats op 21 maart. Onder andere Karst en Marian zullen deze verzorgen. Heb jij je nog niet aangemeld? We verwelkomen je graag! 

Anouk Broersma

Anouk Broersma

Anouk is communicatiespecialist en eventmanager bij LTP. Het organiseren van zowel interne als externe evenementen én het schrijven en redigeren van artikelen behoren tot het leukste van haar werk. Zij heeft een communicatieachtergrond, maar veel affiniteit met psychologie.

Offerte Team & Organisatie

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?