Building Docks

Unieke simulatie die op aantrekkelijke wijze integriteit in kaart brengt

Integriteit meten via een assessmentgame

Uit onderzoek blijkt dat integriteit één van de belangrijkste afbreukrisico’s voor succesvol functioneren is. Toch krijgt het vaak (nog) niet de aandacht die het verdient binnen organisaties. LTP heeft dan ook in samenwerking met de VU een simulatie ontwikkeld, die op aantrekkelijke wijze integriteit in kaart brengt. Om risico’s in kaart te brengen en het thema bespreekbaar te maken. 

Aantrekkelijk én valide

Building Docks is uitgebreid gevalideerd, heeft een bewezen predictieve validiteit en is zo ontwikkeld dat kandidaten minder sociaal wenselijk antwoorden dan bij bestaande instrumenten. En omdat het een simulatie is, heeft het ook nog een aantrekkelijke candidate experience! De simulatie wordt bij KPN al ingezet, waar het een vast onderdeel van de selectieprocedure is voor functies waar integriteit een belangrijke risicofactor is. 

Omgang met morele dilemma's

Integriteit is een van de belangrijkste afbreukrisico’s voor succesvol functioneren, zo blijkt uit onderzoek. Integriteit op de werkvloer gaat meestal niet over gedrag dat evident goed of fout is, het gaat over de manier waarop iemand omgaat met morele dilemma’s in de werksituatie. Het is onlosmakelijk verbonden aan de context waarin iemand functioneert. Hoewel integriteit als belangrijke eigenschap wordt gezien voor medewerkers, blijft het een lastig onderwerp om in kaart te brengen én om over te spreken. 

Inzichtelijk maken met een simulatie

Uit onderzoek blijkt dat een aantal persoonlijkheidseigenschappen een relatie laten zien met mogelijke integriteitsrisico’s. Dit kan gemeten worden met persoonlijkheidsvragenlijsten. Maar omdat het meten van integriteitsgerelateerde eigenschappen gevoelig is voor sociaal wenselijk invullen, heeft LTP haar meetinstrumenten aangevuld met een simulatie: Building Docks.

Deelnemers vergeten tijdens de simulatie dat ze een test doorlopen en vinden het in het algemeen heel leuk om te doen. Op die manier draagt het ook bij aan een positieve ervaring met selectieproces.

Het resultaat 

De uitkomsten van de simulatie worden weergegeven als de match met de cultuur van de organisatie. Building Docks kan los worden ingezet, maar wordt vaak als add-on gebruikt bij een ander assessment, voor nog meer inzicht. Lees verder over onze twee integriteitsassessments:

Wil je een offerte ontvangen of heb je een vraag?

Onze adviseurs helpen je graag verder.

Om wat voor functie(s) gaat het?
Wil je een demo ontvangen?

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?