Building Docks

Unieke simulatie die op aantrekkelijke wijze moreel kompas in kaart brengt

Integriteit meten via een assessmentgame

Uit onderzoek blijkt dat je morele kompas van groot belang is voor succesvol functioneren. Toch krijgt het vaak (nog) niet de aandacht die het verdient binnen organisaties. LTP heeft dan ook in samenwerking met de VU een simulatie ontwikkeld, die op aantrekkelijke wijze dit morele kompas en mogelijke risico’s in kaart brengt.

Aantrekkelijk én valide

Building Docks is uitgebreid gevalideerd, heeft een bewezen predictieve validiteit en omdat het een simulatie is, heeft het ook nog een aantrekkelijke candidate experience! De simulatie wordt bij KPN al ingezet, waar het een vast onderdeel van de selectieprocedure is voor functies waar betrouwbaarheid en ethisch en integer handelen een belangrijke succesfactor zijn.

Omgang met morele dilemma's

Op de werkvloer gaat het meestal niet over gedrag dat evident goed of fout is, maar over de manier waarop iemand omgaat met morele dilemma’s in de werksituatie. En dit is onlosmakelijk verbonden aan de context waarin iemand functioneert. Hoewel het goed kunnen omgaan met morele dilemma’s als een belangrijke eigenschap wordt gezien voor medewerkers, blijft het een lastig onderwerp om in kaart te brengen én om over te spreken. 

Inzichtelijk maken met een simulatie

Uit onderzoek blijkt dat een aantal persoonlijkheidseigenschappen een relatie hebben met risico’s op het vlak van moreel handelen. Daarom heeft LTP haar meetinstrumenten aangevuld met een simulatie om iemands morele kompas in kaart te brengen; Building Docks. 

Deelnemers gaan op in de simulatie en vinden het in het algemeen heel leuk om te voltooien. Op die manier draagt het ook bij aan een positieve ervaring met selectieproces.

Het resultaat 

De uitkomsten van de simulatie worden weergegeven als de match met de cultuur van de organisatie. Building Docks kan los worden ingezet, maar wordt vaak gecombineerd met andere assessmentonderdelen voor nog meer inzicht. Vooral door inzichten te koppelen en combineren wordt dit lastige, maar belangrijke thema goed bespreekbaar en inzichtelijk gemaakt.

Wil je een offerte ontvangen of heb je een vraag?
Onze adviseurs helpen je graag verder.
Om wat voor functie(s) gaat het?
Wil je een demo ontvangen?

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?