Hoe krijg ik terugkoppeling van de resultaten?

Nadat je een assessment hebt doorlopen, ontvang je een rapportage met de resultaten binnen de afgesproken termijn. Indien dit zo is afgesproken met de opdrachtgever, wordt de rapportage met je nabesproken door een LTP-adviseur.

Aanvraagformulier The Ripple

Offerte Team & Organisatie

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?