Nieuw! Haal met blended learning nóg meer uit het assessmentrapport

Blended learning: een combinatie van online en live, individueel en in een groep leren

We zijn live! Deze maand lanceerden wij onze unieke e-learning aanpak en de vernieuwde expertsessie voor het interpreteren van online assessments. Deze zijn exclusief ontwikkeld voor onze klanten die gebruikmaken van de online assessments van LTP. Maar waarom zijn wij overgestapt op een nieuwe aanpak? Wat houden de e-learning en expertsessie in? En welke voordelen biedt dit onze opdrachtgevers? LTP-adviseurs Rosa Westerhuis en Nienke Padmos lichten het toe.

Het online assessmentrapport

Door meer diepgang in je gesprekken te brengen, levert het online assessment veel meer op. Dan komt er wel meer bij kijken dan enkel een snelle check op intellectueel vermogen en een aantal competenties. Het assessmentrapport bevat namelijk nog veel meer waardevolle inzichten.

Het interactieve rapport is gemakkelijk te doorgronden: het is goed leesbaar en intuïtief. Neem je er even de tijd voor dan krijg je al veel interessante inzichten. Echter, om nog méér uit het rapport te halen, en dat goed over te brengen, geven onze LTP-adviseurs regelmatig trainingen over het interpreteren van assessmentresultaten.

In de training over het interpreteren van assessmentresultaten leer je bijvoorbeeld nog sneller mismatches en risicoprofielen te herkennen en ben je beter in staat om scores te combineren.

Rosa: “Wij krijgen vaak positieve feedback op deze trainingen: met name over de opgedane kennis en hoe dit echt helpt om méér uit het assessmentrapport te halen. Echter merken wij ook dat de trainingen eigenlijk te vol zitten met voor de deelnemer nieuwe, interessante kennis.”

Nienke vult aan: “Klopt, zonde! Want het gevolg is dat niet altijd alle opgedane kennis wordt opgepakt en zodoende ook niet wordt toegepast bij het gebruiken van de assessmentrapporten. Hier schreven we eerder al een blog over, te openen met onderstaande link.”

Vergeten gaat snel, té snel

We kennen het allemaal wel: je bent bij een interessante training geweest en je hebt veel nieuwe inzichten opgedaan. Natuurlijk heb je aantekeningen gemaakt en wil je deze op een later moment uitwerken. Maar helaas, door de waan van de dag is het hier niet meer van gekomen. En als de training twee weken later weer ter sprake komt, weet je nog maar weinig van de nieuwe inzichten te reproduceren. Hoe komt dat nou?

De vergeetcurve

Helaas! Wij mensen zijn nu eenmaal vergeetachtig. De Duitse psycholoog Herman Ebbinghaus deed veel onderzoek naar het geheugen en ontdekte dat hoe snel je iets vergeet zelfs exponentieel is! Dit wordt ook wel de vergeetcurve van Ebbinghaus genoemd.

De vergeetcurve van Ebbinghaus:
Binnen een uur ben je al 56% vergeten, binnen een dag 66% en binnen 6 dagen ben je al 75% vergeten.

“Dit verklaart ook waarom het zo lastig is om de inzichten vanuit bijvoorbeeld onze interpretatietraining een week later, laat staan een half jaar later nog volledig te reproduceren.” aldus Rosa.

“Met onze interpretatietraining willen we ervoor zorgen dat jij optimaal gebruik kunt maken van álle inzichten uit het assessmentrapport, zodat je een gedegen selectie- of ontwikkeladvies kunt geven. Maar hoe zonde is het als je vervolgens na één week driekwart van de nieuwe inzichten alweer bent vergeten – of in elk geval telkens weer diep moet graven? Daarom zijn we overgestapt op een blended learning aanpak met een unieke e-learning en expertsessie.”

If we teach today’s students as we taught yesterdays, we rob them of tomorrow.

Blended learning: wat is dat?

Blended learning is een manier van leren die steeds meer aan populariteit wint. Kort samengevat houdt het in dat er verschillende leervormen worden gecombineerd. Bijvoorbeeld online en live, maar ook tekst en video of individueel leren en leren in een groep.

Nienke licht toe: “Met onze blended learning aanpak rondom het interpreteren van online assessments creëren we een leercurve die gericht is op het onthouden en eigen maken van de opgedane kennis, onder andere door meer autonomie bij de deelnemer te leggen. In plaats van één klassikale training, bieden we nu een unieke e-learning en expertsessie aan.”

Blended Learning is een mix van verschillende leervormen, zoals klassikale training en een e-learning en geeft meer autonomie aan de deelnemer.

De e-learning: effectief en efficiënt

“Met de e-learning ‘Interpretatie Online Assessments’ hebben we er alles aan gedaan om te verzekeren dat deelnemers de theoretische kennis zo goed mogelijk onthouden.” vervolgt Rosa.

  • De e-learning is te volgen waar en wanneer je wilt, op je eigen tempo.
  • Storytelling is gebruikt om de theorie tot ‘leven te brengen’.
  • De theorie wordt in verschillende vormen aangeboden: tekst, video’s, afbeeldingen, e-books en quizvragen.
  • We maken gebruik van de kracht van herhaling. Met verschillende oefenvragen tussendoor én een eindtoets waarin de stof kort wordt herhaald. Daarom blijft de e-learning ook maar liefst 8 weken beschikbaar, zodat je de stof zo vaak kunt herhalen als je wilt.

Wist je dat?

Door lesstof te herhalen worden de gemaakte verbindingen tussen neuronen in je hersenen versterkt. Hoe vaker je informatie uit je geheugen ophaalt en herhaalt, hoe sterker deze verbindingen worden en hoe beter je de informatie op een later moment kan toepassen.

Wist je dat?

Door storytelling worden veel meer delen in je hersenen geactiveerd, stijgt de hersenactiviteit en blijft informatie zodoende ook beter hangen. Het biedt structuur en context, zorgt ervoor dat je hersenen een beeld vormen bij de situatie en maakt complexere theorie vaak begrijpelijker.

De expertsessie: de stap van theorie naar de praktijk

“Het gaat niet alleen om wat je weet, maar ook om wat je dóet met wat je weet”, vervolgt Nienke. “Als onderdeel van onze blended learning aanpak ontwikkelden we daarom ook een expertsessie. Hierin maakt de deelnemer nog een extra verdiepingsslag.

De expertsessie vindt live plaats én met andere professionals, onder begeleiding van een LTP business psycholoog. De opgedane kennis wordt in de praktijk gebracht en deelnemers krijgen nóg meer handvatten om het rapport te interpreteren. In kleine groepen gaan we aan de slag, waardoor je meteen van elkaar leert.”

Het gaat niet alleen om wat je weet, maar ook om wat je dóet met wat je weet.

Mis geen inzichten

Kortom, vergeten gaat snel, héél snel. Om te voorkomen dat nieuwe inzichten vanuit de LTP interpretatietraining niet optimaal worden benut, is de switch gemaakt naar blended learning. Rosa: “Op deze manier minimaliseren we de kans dat de inzichten vanuit de training in de praktijk niet of niet volledig worden benut. Hierdoor worden mogelijk interessante inzichten uit het assessmentrapport niet over het hoofd worden gezien: je loopt geen talent mis en herkent tijdig een mishire!”

Maak jij gebruik van de online assessments van LTP en heb je nog geen interpretatietraining gevolgd? Of is het tijd voor een opfriscursus? Ga dan aan de slag met de e-learning! Vragen? Neem gerust contact op.

Picture of Rosa Westerhuis

Rosa Westerhuis

Rosa is consultant bij LTP Online en assessmentpsycholoog. Zij bedient klanten met online oplossingen voor selectie-, ontwikkel- en loopbaanvraagstukken. Ook houdt Rosa zich bezig met innovatieprojecten rondom games, coaching en assessmenttools. Zij deelt haar inzichten graag met je!

Aanvraagformulier The Ripple

Offerte Team & Organisatie

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?