Hoe gaat iemand om met grote hoeveelheden informatie? Over Information Overload

Hoe gaat men om met information overload

Op straat, via WhatsApp, social media, op tv, op je werk: overal zijn prikkels en word je blootgesteld aan grote hoeveelheden informatie. Ook in steeds meer functies krijgen medewerkers te maken met grote hoeveelheden informatie en wordt er van ze verwacht dat zij hier goed mee om kunnen gaan. Dit gaat niet altijd iedereen even goed af, helaas blijkt dit vaak pas tijdens de werkzaamheden zelf, wanneer iemand al is aangenomen. Helaas… maar dit kan anders! 

Steeds meer wordt van ons verwacht dat we continu in contact staan met de buitenwereld. We moeten snel informatie tot ons nemen en reageren op berichten. Vaak gaat dat goed, maar er komt een moment dat je hersenen alle inkomende informatie niet goed kunnen verwerken. Je ervaart dan spanning, de zogeheten ‘information overload’.

Tijdens werk

Uit onderzoek blijkt dat mensen deze ‘information overload’ het sterkst ervaren tijdens het werk. Informatie komt via verschillende kanalen binnen: je wordt gebeld, ontvangt e-mails, collega’s lopen binnen, etc. Door die continue aanvoer van nieuwe informatie, krijg je ook veel ongevraagde informatie binnen, die je steeds dient te scannen op relevantie en moet verwerken. Dit gaat de een beter af dan de ander.

Risico op problemen

Ben je niet goed in staat om grote hoeveelheden informatie te verwerken, dan kunnen de volgende problemen optreden:

  • Last van spanning; je wordt onrustig.
  • Concentratieproblemen; je focus is weg.
  • ‘Cognitieve overload’; er komt niets meer binnen.
  • Problemen met het nemen van beslissingen.
  • Je kritische blik verdwijnt.
Minder effectief

In steeds meer functies, zeker op wo-niveau, krijgen medewerkers te maken met een grote hoeveelheid informatie en wordt verwacht dat zij hier goed mee om kunnen gaan. Er zijn echter grote verschillen op dit vlak tussen mensen te zien op de werkvloer. Heeft iemand niet het vermogen om goed met grote hoeveelheden informatie om te gaan, dan is diegene niet goed in staat om zijn of haar werkzaamheden goed uit te voeren. En dus minder effectief. Jammer genoeg blijkt dit vaak pas tijdens de werkzaamheden zelf, wanneer iemand al is aangenomen.

Jammer genoeg blijkt vaak pas tijdens de werkzaamheden zelf, wanneer iemand al is aangenomen, of iemand goed kan omgaan met (te) veel informatie. Het is daarom bij de selectie van nieuwe medewerkers bijzonder zinvol om zo goed mogelijk in te schatten of iemand de juiste vaardigheden en capaciteiten heeft.

Assessmentgame: hoe gaat iemand om met (te) veel informatie?

Het niet goed kunnen omgaan met een overload aan informatie, kan leiden tot stress en afnemende besluitvaardigheid. Met alle gevolgen van dien. Bij LTP hebben we daarom een assessmentgame ontwikkeld die meet hoe iemand omgaat met ‘information overload’. Binnen een uur krijg je inzicht in iemands oordeelsvorming, communicatiestijl en authentieke gedrag bij een overvloed aan informatie. Tevens wordt het cognitief vermogen, oftewel het intelligentieniveau, in kaart gebracht.

Herken talent 

Een assessmentgame zoals de Everest Games wordt steeds vaker ingezet als onderdeel van een selectieprocedure voor wo-functies, zoals young talents, high potentials, consultants en advocaten. Het helpt managers en recruiters om talentvolle mensen te herkennen die goed kunnen omgaan met (te) veel informatie. Daarnaast vinden deelnemers de game leuk om te doen! Het draagt bij aan een goede candidate experience.

Integriteit & gamified assessments

Wist je dat LTP in samenwerking met de VU ook een nieuwe assessmentgame heeft ontwikkeld met een focus op het in kaart brengen van integriteit? Lees hier verder over deze innovatieve assessmentgame en de succesvolle toepassing ervan bij KPN, of lees hier meer over gamified assessments.

Heb je interesse in de game? Heb je nog vragen of wil je vrijblijvend een demo maken? Laat je gegevens achter en dan komen we zo snel mogelijk bij je terug.

Madelief Falkmann

Madelief Falkmann

Madelief was psycholoog bij LTP Online en heeft in 2021 een nieuwe loopbaanstap gemaakt. Wij zijn dankbaar voor haar bijdrage aan artikelen en trainingen over o.a. de interpretatie van assessmentrapporten en gedragsgericht interviewen.

Aanvraagformulier The Ripple

Offerte Team & Organisatie

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?