Een introductie: vitaliteit, werkplezier & mentale weerbaarheid

Op 20 april staat de ontbijtsessie over vitaliteit, werkplezier & mentale weerbaarheid op het programma. Een flinke titel, maar dan ook zéér relevant voor vele organisaties! We vroegen Marius de Bruin, business lead Safety & Integrity, en Ruben Simons, senior adviseur Safety & Integrity, om een introductie. 

‘Iedere organisatie heeft er baat bij dat mensen zich fit, gezond en gelukkig voelen. Dat leidt tot betere prestaties en heeft een positief effect op verloop en verzuim. Investeren in vitaliteit, werkplezier en mentale weerbaarheid is daarmee een win-win-win! Helemaal gezien de huidige arbeidsmarkt.’

Waarom zijn vitaliteit, werkplezier & mentale weerbaarheid zo relevant?

Marius: “De druk op medewerkers en de gevoelde stress is nog nooit zo hoog geweest. De burn-out gerelateerde cijfers rijzen de pan uit en de impact hiervan op medewerkers en organisaties is enorm. Verzuim en – ongewenst – verloop zijn het makkelijkst meetbaar, maar de impact van de achteruitgang van prestaties is naar alle waarschijnlijk nog veel groter! En niet in cijfers uit te drukken”.

“Het belang van een gezonde en vitale werkomgeving wordt alsmaar belangrijker, vooral in een periode van krapte op de arbeidsmarkt waarin retentie het toverwoord is. Organisaties hebben daarbij een zorgplicht om goed voor hun mensen te zorgen; gezien de huidige cijfers met betrekking tot verzuim met een mentaal component zoals een burn-out, zal er op dat gebied een preventie-slag geslagen moeten worden”.

Ruben vult aan: “We weten dat vitale medewerkers energiek, gemotiveerd, creatief en veerkrachtig zijn, waardoor ze betrokken zijn bij de organisatie, minder verzuimen, beter samenwerken en simpelweg beter presteren. Een vitale organisatie is daardoor beter in staat om voor te lopen op concurrenten en zich aan te passen aan een steeds sneller veranderende wereld”.

“Om te zorgen voor vitale medewerkers en daarmee een vitale organisatie, zijn het creëren van bewustzijn op dit thema en preventieve interventies een must. Want als de stresssymptomen eenmaal daar zijn, ben je eigenlijk al te laat. Waar dan te beginnen? En hoe kun je het onderwerp blijvend aandacht geven?”

De toegenomen zorgen over het ziekteverzuim lees je ook in het artikel ‘Ziekteverzuim onder werknemers nadert recordhoogte’. Het aantal werknemers dat door ziekte thuisbleef, is in het vierde kwartaal van 2022 opnieuw gestegen. Daarmee benadert het ziekteverzuim het recordniveau uit 2000.

Interne en externe hulpbronnen

Marius: “Vanuit psychologisch perspectief bekeken zijn er grote verschillen tussen mensen met betrekking tot hun ‘mentale weerbaarheid’. Het gaat hier om het vermogen om met stress en druk van buitenaf om te gaan zonder al te veel energieverlies. De ene mens is hier gevoeliger voor dan de ander en heeft hiervoor intern meer hulpbronnen in huis dan de ander. Bij de ontbijtsessie staan wij stil bij deze hulpbronnen: welke zijn dat eigenlijk en zijn deze überhaupt te ontwikkelen? Daarnaast speelt de omgeving of de externe hulpbronnen ook een heel belangrijke rol.”

Ruben: “Door zicht te krijgen op je interne en externe hulpbronnen, maar ook de wisselwerking ertussen, vergroot je het bewustzijn hierop. Daarmee ontstaan er mogelijkheden voor het individu om zelf de regie te nemen en actie te ondernemen om zo vitaal en positief te blijven functioneren ondanks de feitelijk toegenomen druk. Weet de medewerker ook hoe men in de regel omgaat met een impactvolle gebeurtenis zoals een reorganisatie of een heftig incident?  Oftewel zijn de eigen coping-stijlen bekend en kan men hierin schakelen? Ook hierin vormt zelfkennis de sleutel.”

Inmiddels kijken we terug op een zeer succesvolle ontbijtsessie en kijken we uit naar de volgende. Gemist? De belangrijkste inzichten en key take-aways hebben we voor je samengevat in een artikel.

Wat kunnen we doen?

De thema’s vitaliteit, werkplezier & mentale weerbaarheid zijn zeer relevant voor veel organisaties. Bijvoorbeeld organisaties waar veel (werk)druk ervaren wordt, maar ook waar medewerkers in hun dagelijks werk te maken krijgen met impactvolle gebeurtenissen en/of medewerkers in contact staan met klanten of burgers; zij moeten kunnen dealen met toegenomen weerstand of zelfs agressie.

Hoe pak je deze thema’s als organisatie proactief aan? Welke rol speelt de organisatiecultuur hierin? De hoeveelheid regie die medewerkers hebben en ervaren? En wat is de toegevoegde waarde van psychologisch inzicht?

Daarnaast draait het niet alleen om de rol van de organisatie, maar ook de rol van de medewerker. Ruben: “Kijkend naar met name vitaliteit en mentale weerbaarheid heb je als medewerker zelf een belangrijke verantwoordelijkheid. Naast de randvoorwaarden die de organisatie moet bieden. Wat doe je zelf om (mentaal) fit te blijven? Weet je überhaupt hoe je dat doet en welke signalen je serieus moet nemen?”   

Tijdens de ontbijtsessie gaan we hier dieper op in, vanuit de psychologie én de praktijk.

Wat kunnen deelnemers aan de ontbijtsessie verwachten?

Marius: “Om de complexe problemen op te lossen waar organisaties vandaag de dag mee worden geconfronteerd, hebben we elkaar nodig. Een vitale en mentaal weerbare workforce is hierin essentieel. Door elkaar beter te leren kennen en elkaars gedrag onder druk beter te begrijpen, is er heel veel ellende te voorkomen.”

“Ik zie ernaar uit om tijdens de ontbijtsessie te laten zien wat wij met onze unieke psychologische data aan inzichten en oplossingen kunnen bieden. We delen modellen en kenmerken waarmee de mentale weerbaarheid in kaart kan worden gebracht en zodoende ook proactief kan worden ingegrepen. Alles met als doel om jouw organisatie vitaal te houden.”

De ontbijtsessie over vitaliteit, werkplezier & mentale weerbaarheid vindt plaats op donderdag 20 april. Onder andere Marius en Ruben zullen deze verzorgen. In 2,5 uur word je volledig bijgepraat én heb je de unieke kans om dit topic op laagdrempelige wijze met vakgenoten te bespreken. Heb jij je nog niet aangemeld? We verwelkomen je graag! 

Picture of Ruben Simons

Ruben Simons

Ruben is Business Lead Safety & Integrity bij LTP. Met zijn jarenlange ervaring als leidinggevende en adviseur in de (semi) publieke sector is hij zeer bekend met de dynamiek die speelt in en rondom de publieke ruimte. Daarnaast houdt hij zich bezig met de verdere ontwikkeling van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de scans en opleidingsprogramma’s.

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?