People Analytics: wat is het en wat zijn de voordelen?

People Analytics: uw vragen beantwoord door data

Met alle technische en datagestuurde ontwikkelingen groeit de angst dat mensen in de loop van de tijd minder waard worden en de computer ons inhaalt. Maar niets is minder waar. We hechten juist meer waarde aan de kracht van menselijke eigenschappen. Hier komt people analytics om de hoek kijken.

People Analytics beantwoordt businessvragen en vergroot impact

De afgelopen tien jaar is de aandacht voor People Analytics enorm toegenomen: het kwantificeren van de business- of organisatie-impact van de investeringen in menselijk kapitaal. Door HR-gegevens en bedrijfsgegevens te combineren zijn organisaties in staat sneller, beter onderbouwde beslissingen te nemen. Bovendien kun je de menselijke waarde aantonen en vergroten. 

Als we afgaan op online berichtgeving is People Analytics niet meer weg te denken uit het HR-vak. Sta bijvoorbeeld even stil bij onderstaande afbeelding.

People Analytics: uw vragen beantwoord door data
De hoeveelheid data neemt toe

Wist je dat 90% van de data die vandaag beschikbaar is, de afgelopen twee jaar ontstaan is? De HR-wereld is hierop geen uitzondering: meer dan ooit leggen bedrijven vast hoe ze selecteren, functioneren en samenwerken.

Aan mogelijkheden en interesse dus geen gebrek. Maar als we kijken naar het daadwerkelijke gebruik van People Analytics, zien we een andere realiteit. Uit onderzoek van LTP en HR-bureau RvdB blijkt dat slechts 14% van de ondervraagde HR-professionals vaak of altijd gebruikmaakt van People Analytics.

Hoe kunnen wij HR-professionals helpen om van nog grotere waarde te zijn voor de business, met behulp van People Analytics-dashboards?

Data-analyse vergt kennis

People Analytics wordt bruikbaar wanneer het ook mensen zonder affiniteit met data in staat stelt om antwoorden te vinden op vragen. Een valkuil bij het maken van dashboards is dat er een grote hoeveelheid informatie beschikbaar gesteld wordt, vaak in aantrekkelijke grafieken en visuals, waarbij de gebruiker zelf op zoek kan gaan naar relevante resultaten. Dit vergt kennis over data-analyse van de gebruiker; kennis die niet altijd voldoende aanwezig is.

Een goed dashboard presenteert data én beantwoordt vragen

Voor effectieve People Analytics moet in eerste instantie worden vastgesteld welke vragen er spelen. Dit verschilt per organisatie en per gebruiker binnen de organisatie. Recruiters hebben bijvoorbeeld andere vragen dan HR-managers. Vervolgens is het de taak van de data scientist om data te gebruiken die deze vragen zo concreet mogelijk beantwoorden. Dit resulteert in een selfservice dashboard: flexibel genoeg om op verschillende vragen antwoord te geven, maar simpel genoeg om zonder hulp te gebruiken.

Zero cost analysis

Wanneer een dashboard eenmaal in gebruik is, moeten vragen geen extra kosten of moeite met zich meebrengen: zero cost dus. Als een HR-professional van een bepaalde afdeling bijvoorbeeld wil weten wat aangenomen sollicitanten kenmerkt, maakt de data scientist dit inzichtelijk via een rapportage of dashboard. Als de HR-professional een week later de data scientist moet betrekken om dezelfde vraag beantwoord te hebben voor een andere afdeling, werkt dat een drempel op. Zero cost verwijst dus niet alleen naar financiële kosten, maar ook naar tijd en moeite.

Data enrichment: aanvullende data bij lastige vragen

Sommige businessvragen hebben eenduidige antwoorden: ja of nee, 15%, € 1.500. Andere vragen hebben complexere antwoorden, of zelfs het antwoord: ‘dat weten we niet’. Dat is belangrijke informatie voor de gebruiker. In het laatste geval moet duidelijk worden wat er nodig is om wel antwoord op de vraag te krijgen. Vaak zit dat hem in data enrichment. Wanneer meer informatie wordt aangeleverd, bijvoorbeeld performancedata, kunnen vragen beantwoord worden die met alleen assessmentdata onbeantwoord blijven.

Het People Value Dashboard

Het People Value Dashboard van LTP stelt HR-professionals met én zonder data-affiniteit in staat om zelf antwoord te krijgen op vragen. In de verkennende fase kan de HR-professional uit een aantal vragen kiezen die in het dashboard beantwoord worden met behulp van LTP-data.

Bijvoorbeeld: Neemt het aantal sollicitanten toe? Wat zijn de demografische kenmerken van de sollicitanten? Welke competenties zijn het sterkst aanwezig bij sollicitanten? Op basis van welke kenmerken selecteert men? Hoe kenmerkt de organisatiecultuur zich? 

In het dashboard is het mogelijk aan te geven voor welke groepen de vraag beantwoord wordt. Mogelijk is de HR-professional benieuwd naar de sterke punten van vrouwen in de organisatie. Ook kun je selecteren op eigenschappen op basis waarvan jonge mensen worden geselecteerd.

Vervolgens kan de HR-professional data toevoegen aan het dashboard (data enrichment): wie zijn er aangenomen? Wat zijn performancegegevens van medewerkers? Hoe goed is de match tussen kandidaat en organisatie?

De data scientist heeft de taak de vraag zo helder mogelijk te formuleren en de HR-professional te ondersteunen bij het verzamelen van de data: welke data heb je nodig, in welke vorm, en hoe ontsluit je die data het beste?

LTP Data Science-team voor HR-professionals

Het LTP Data Science-team stelt zich ten doel HR-professionals te helpen om vaker gebruik te maken van People Analytics bij het beantwoorden van businessvragen. Lees hier meer over onze geleerde lessen op het gebied van People Analytics of lees verder over dashboards.

LTP helpt organisaties goed onderbouwde beslissingen te nemen met behulp van het People Data platform.

Hoe kunnen wij jou helpen?
Wil je jouw vraag bespreken met een van onze adviseurs? Vul je gegevens in en wij komen in actie!
Foto van Redactie

Redactie

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?