Be part of The Ripple: grensverleggend leiderschapsprogramma voor inclusievere organisaties

Eén druppel kan zorgen voor een golfbeweging! Vanuit die gedachte ontwikkelden LTP en Game Of Your Life een programma voor organisaties die kiezen voor een inclusieve cultuur en meer psychologische veiligheid. De focus ligt op persoonlijk leiderschap en zelfinzicht: het gaat om de ander, maar vooral over jezelf en je eigen mindset. Hoe kan jíj een rolmodel zijn binnen jouw organisatie? Hoe zorg je voor meer verbinding binnen je team?

In dit artikel lees je meer over The Ripple, hoe deze grensverleggende aanpak is ontstaan én hoe je snel een eerste stap kunt zetten.

Tijd voor een nieuwe aanpak

De roep om inclusievere organisaties neemt toe, onder aanvoering van een nieuwe generatie op de werkvloer. Zij zijn opgegroeid in een andere tijd dan die waarin veel organisaties hun culturele basis hebben gelegd. Deze culturen sluiten vaak onbewust mensen buiten, waardoor veel potentieel talent niet gebruikt wordt of überhaupt niet wilt werken bij de organisatie.

“Een belangrijke drijfveer voor Game Of Your Life en LTP om dit programma op te zetten, is ons gezamenlijke ongeduld: initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusiviteit leveren tot nu toe vaak maar weinig op. Het is tijd voor een nieuwe aanpak, waarin iedere medewerker tot zijn/haar/hun recht kan komen en er zelf ook voor zorgt dat de ander die ruimte ook krijgt.”

Marian de Joode, lead consultant bij LTP en mede-initiatiefnemer The Ripple

Voor iedereen die het verschil wil maken

Het programma is niet alleen bedoeld voor leidinggevenden die zich persoonlijk willen ontwikkelen en hun organisatie toekomstbestendig willen maken, maar ook breder. Eigenlijk voor iedereen die het verschil wil maken en een rolmodel wil zijn op weg naar een inclusiever en veiliger werkklimaat. Wij geloven dat elk individu in een organisatie een positief verschil kan maken. De aanpak heet daarom The Ripple: één druppel kan zorgen voor een golfbeweging!

Waarom deze aanpak anders is

Kenmerkend voor onze aanpak is de unieke combinatie van psychologisch inzicht, beleving (onder andere door sport en beweging) en storytelling. Het programma wordt uitgevoerd door zeer ervaren trainers, grensverleggende gastsprekers en iconen uit de topsport. Daarnaast bieden we de kans om te sparren met de nieuwe generatie zelf. Dit zijn inspirerende jongeren die fungeren als reversed mentors en de deelnemers een ongefilterde spiegel voorhouden. Door als groep te werken aan je persoonlijke impact, ontstaat een nieuwe generatie op de werkvloer.

Je kent jezelf
Je laat zien wat je kunt en wat je lastig vindt
Je hebt aandacht voor de ander en bent nieuwsgierig naar de ander
Je voelt je onderdeel en eigenaar van het leiderschap van de organisatie
Je weet wat je impact is,

“Zoals je ziet sluiten we af met een komma, niet met een punt. Want het verhaal stopt hier niet. Wat er gebeurt na die komma, heb je zelf in de hand. Be part of The Ripple!”

Het begon in de favela’s in Brazilië

Het is allemaal begonnen met Favela Street, in 2014 opgericht door Rocky Hehakaija. Favela Street richt zich op jonge mensen die te maken hebben met sociale uitsluiting. Met de kracht van straatvoetbal creëren zij een nieuwe generatie rolmodellen in wijken over de hele wereld; rolmodellen die op eigen kracht hun wijken veranderen in een positievere en veiligere plek. 

In de Favela Street programma’s wordt met jongeren gewerkt aan het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten. Zo kunnen zij een rolmodel voor de wijk worden en positieve invloed uitoefenen in hun ‘cirkels van invloed’. De kracht van kwetsbaarheid en storytelling staan centraal: Wat is jouw verhaal? Waar kom je vandaan? Wat heeft jou gemaakt tot de persoon die je vandaag de dag bent? Vanuit daar wordt de stap gemaakt naar ‘de ander’ en een verdiepende verbinding gemaakt. In plaats van verder van elkaar af te staan en polarisatie in de hand te werken, proberen we verwachtingsvol en radicaal nieuwsgierig naar elkaar toe te bewegen.

“In 2014 zijn we met een programma in Rio de Janeiro gestart als - zoals we dat zelf zeiden - een sympathiek initiatief. Inmiddels zijn we 10 jaar verder en heeft het Favela Street programma zich via Haïti, Lesbos (vluchtelingenkamp), Sudan, Nederland (onderwijs en jongerenwerk) en Curaçao, doorontwikkeld tot een methode waarin jaren aan ervaring en een gedegen wetenschappelijke onderbouwing samenkomen.”

Rocky Hehakaija, oprichter Game Of Your Life en mede-initiatiefnemer The Ripple

Van de favela’s naar de corporate wereld

De methodiek van Favela Street vormt de grote inspiratiebron voor The Ripple. Door het koppelen van de methodiek aan de psychologische inzichten, people data en tools van LTP wordt een inhoudelijk fundament gecreëerd en hebben we duurzame impact op de deelnemers. De focus van het programma ligt op persoonlijk leiderschap en zelfinzicht: het gaat om de ander, maar vooral over jezelf en je eigen mindset. Hoe kan jíj een rolmodel zijn binnen jouw organisatie? Hoe zorg jíj voor meer verbinding binnen je team?

Dit gaat verder dan kleur, geloof of praktische drempels als toegankelijkheid en taal. Dit gaat over inzicht in jezelf, het benutten van (potentieel) talent en het creëren van een succesvolle organisatiecultuur. Niet alleen voor vandaag, maar juist voor de toekomst.

3 pijlers: identiteit, kompas (ook onder druk) en impact

The Ripple wordt op basis van de specifieke vraagstelling van een organisatie op maat gemaakt, maar we hebben hierin wel altijd drie vaste pijlers:

 1. Discover who you really are
  Dit gaat over je identiteit. Het ontdekken en ontwikkelen van je persoonlijke verhaal. Wie ben jij (als leider)?
 2. Turn your skills into value
  Dit onderdeel zoomt in op je kompas. Hoe zet jij je kennis en vaardigheden om in waarde voor jezelf, voor de ander en voor de organisatie? Hier wordt ook gekeken naar wat er gebeurt onder druk. Juist op dat soort momenten komt het eropaan: zijn we dán nog in staat om respectvol en effectief met elkaar om te gaan?
 3. Work with anyone, everywhere
  We gaan in op de impact die je hebt als medewerker. Hoe kun jij een rolmodel zijn en het verschil maken in de organisatie? Hoe draag je bij aan een inclusievere cultuur met een grotere psychologische veiligheid?

“Wanneer we kijken naar iemands gedrag onder druk, is mildheid ons uitgangspunt. Het is een complexe wereld, juist door ruimte te bieden aan onzekerheid en dilemma’s ontstaat de bereidheid om te veranderen. Tegelijkertijd zijn we respectvol confronterend. Want wat er in The Ripple gebeurt, is ook wat er in de werkelijkheid aan de orde is. Juist door die aanpak ontstaat er inzicht en verandert de mindset.”

Wat levert The Ripple op?

 • Werknemers met hernieuwde leiderschapskwaliteiten, die hun eigen rol en verantwoordelijkheden kennen en deze ook actief inzetten voor een inclusieve organisatie.
 • Een sterk positief effect op de psychologische veiligheid, en daarmee op de betrokkenheid en performance van werknemers.
 • Bewustzijn van (soms verborgen) potentieel talent op de werkvloer en bij recruitment.
 • Minder uitstroom door meer verbinding en psychologische veiligheid in teams.

Sta jij aan de start van een nieuwe generatie rolmodellen?

Elk individu kan een positief verschil maken voor een inclusievere organisatie. Omdat erover lezen toch ánders is dan erover in gesprek gaan, praten Marian en Rocky jou (en je collega’s) graag persoonlijk bij.

Picture of Marian de Joode

Marian de Joode

Marian is Business Lead Strategy en richt zich met name op leiderschaps- en organisatievraagstukken. Daarnaast heeft zij de regie over het LTP Innovation LAB, dat zich bezig houdt met toekomstgerichte innovaties. Je kunt haar bereiken via M.deJoode@ltp.nl of 06 - 2393 3419.

Aanvraagformulier The Ripple

Offerte Team & Organisatie

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?