Persoonlijke ontwikkeling in de gezondheidszorg

LTP - Persoonlijke ontwikkeling in de zorg

Door de drukte op de werkvloer kunnen zorgmedewerkers hun persoonlijke ontwikkeling uit het oog verliezen. Het werk gaat toch goed? Toch is het voor organisaties belangrijk om medewerkers te stimuleren voldoende aandacht te besteden aan hun persoonlijke ontwikkeling. Je zorgt er namelijk voor dat medewerkers duurzaam inzetbaar blijven en je bindt hen aan de organisatie.

Ontwikkeling is zeker voor millennials een belangrijke voorwaarde voor effectiviteit en plezier in het werk.

Ontwikkelen van veranderkracht

Misschien is het beschikken over veranderkracht wel het meest belangrijk voor medewerkers in de zorg. Vanwege het complexe en dynamische werkveld moeten zij uiterst flexibel zijn. Zij moeten steeds kunnen inspelen op veranderende omstandigheden in de praktijk, maar zich ook snel nieuwe technieken en aanpakken eigen kunnen maken. Zorgmedewerkers moeten op elk moment voorbereid zijn op het onverwachte en in elke situatie de beste aanpak kunnen vinden.

Aandacht op professioneel én op persoonlijk gebied

Naast ontwikkeling op het professionele vlak, zoals het werken met nieuwe technieken of volgens een nieuwe procedure, is persoonlijke ontwikkeling cruciaal. Als er weinig aandacht is voor wat een medewerker kan en wil, is het risico op opbranden veel hoger. Door medewerkers inzicht te bieden in zichzelf en in hun ontwikkelkansen, en te motiveren hier tijd voor vrij te maken en er actief mee aan de slag te gaan, blijven zij effectief en met energie en plezier hun werk doen. Dit draagt sterk bij aan de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers. Tenslotte zijn zij de belangrijkste succesfactoren van een organisatie, zeker in de gezondheidszorg.

Maatwerk ontwikkelplan

Door de stress van een strak schema en drukte op de werkvloer, kan iemands ontwikkeling op een laag pitje komen te staan. Om gefocust te blijven op de ontwikkeling is het daarom goed voor elke medewerker om een compact, aantrekkelijk ontwikkelplan te maken.

Het plan is erop gericht enkele concrete doelen te bereiken, niet te veel en niet te abstract. Een doel zou bijvoorbeeld kunnen zijn: informatie op een eenvoudigere manier aan patiënten of cliënten overbrengen, of meer structuur brengen in een (slecht nieuws) boodschap richting een patiënt, cliënt of de familie. Een essentieel onderdeel van het ontwikkelplan is het vragen van feedback. Zo wordt het effect van de ontwikkeling direct inzichtelijk gemaakt.

Hoe creëer je ruimte voor ontwikkeling in alle hectiek?
1. Zorg voor focus

Een (online) assessment biedt de medewerker inzicht in zijn of haar persoonlijkheid, sterke punten, valkuilen, ontwikkelpunten en de mate van veranderkracht. Waardevolle informatie om gericht met ontwikkeling aan de slag te gaan. Wat zijn quick wins? Wat is lastiger voor diegene en heeft hij of zij meer ondersteuning bij nodig? Dit inzicht zorgt voor een snelle en concrete start in het ontwikkeltraject.

2. Bespreek iemands purpose

Waar wordt de medewerker blij van? Waar komt iemand graag zijn of haar bed voor uit? Dit helpt de medewerker na te denken over zijn of haar toekomst en daarmee ook over het nu. Zit iemand nog wel op de juiste plek? Is hij of zij gelukkig in het werk?

3. Stimuleer een Growth Mindset

De kern van een Growth Mindset (versus een Fixed Mindset) is dat mensen veranderingen zien als een kans om te leren, niet om te vermijden. Ook al is dat soms lastig. Dat betekent ook dat je het aan kan om weer een ‘beginner’ te zijn in sommige gebieden. Medewerkers hebben hier soms ondersteuning bij nodig: help hen om hiermee om te gaan, geef zelf het goede voorbeeld.

4. Introduceer continue feedback

De beste manier om ontwikkeling te versnellen is het regelmatig vragen om feedback aan je omgeving. Onze Persona.fit app helpt hierbij. Hiermee kan de medewerker feedback vragen over een gebeurtenis of over een bepaalde competentie of rol in het team. Invullen van de feedback duurt een paar seconden. De resultaten in de app zijn alleen voor de deelnemer, om eigenaarschap en openheid optimaal te stimuleren.

5. Geef gerichte aandacht met korte check-ins

Regelmatig een kort gesprek (wekelijks, tweewekelijks of maandelijks) tussen bijvoorbeeld de teamleider en de medewerker leiden tot meer betrokkenheid in het team (wat is het teamdoel, wat kan iemand daaraan bijdragen?) en zorgen ervoor dat het ontwikkelplan blijft leven. Waar staat iemand in zijn of haar ontwikkeling? Waarom lukt het soms niet? Wat heeft iemand nodig? Het werkt helemaal goed als de medewerker zelf de check-in voorbereidt: wat heeft hij of zij de laatste weken voor resultaten behaald, wat voor feedback heeft hij of zij ontvangen, wat heeft hij of zij gedaan aan persoonlijke ontwikkeling?

Een compact plan helpt medewerkers om zich te concentreren op het voltooien van belangrijke taken en ontwikkeldoelen. Bepaalde werkzaamheden en doelen krijgen prioriteit, en zij leren om minder belangrijke taken juist los te laten. Teamleiders en leidinggevenden spelen hierin een ondersteunende rol.

Dat persoonlijke ontwikkeling van medewerkers ook van grote waarde is voor het teamfunctioneren en daarmee voor de organisatie als geheel, hoeven wij niet te vertellen. Het is daarom belangrijk om in elke fase van de loopbaan (vanaf een stage of onboarding tot aan iemands laatste werkende jaren) voldoende aandacht te besteden aan ontwikkeling. Zo trek je sneller nieuwe mensen aan (zeker millennials) en bind je mensen aan jouw organisatie.

Kun je wel wat hulp gebruiken?

LTP biedt een aantal diensten specifiek voor de zorg. Bijvoorbeeld ontwikkelassessments voor verschillende functies (medisch specialist, verpleegkundige, leidinggevende en professional van de ondersteunende diensten) en een teamsessie gericht op de vitaliteit en weerbaarheid van teams en de individuele teamleden.

Daarnaast is Persona.fit een gemakkelijke tool voor feedback, ontwikkeling en het monitoren van hoe het met iemand gaat. Ook bieden wij persoonlijke coaching in de vorm van het ‘Forward Coaching concept’. Hierin werkt de deelnemer in een vast aantal sessies gericht en met resultaat aan zijn of haar ontwikkeling, begeleid door een van onze ervaren coaches.

Wij bieden teams de feedback app gratis aan.

Je kunt de app downloaden met behulp van onderstaande QR-codes. De resultaten kun je bespreken in een teamsessie of door LTP laten verzamelen, analyseren en toelichten.

Neem voor meer informatie contact op met Django Hessels, Branchemanager Gezondheidszorg bij LTP: 06 – 24 93 26 99 of D.Hessels@ltp.nl

Picture of Django Hessels

Django Hessels

Django Hessels werkt bij LTP als senior adviseur en branchemanager voor de gezondheidszorg, en richt zich op organisatieontwikkeling en leiderschapsontwikkeling. Django heeft sociale-, arbeids- en organisatiepsychologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?