De vele competenties van de moderne zorgprofessional

LTP - competenties moderne zorgmedewerker

De gezondheidszorg is een complex en dynamisch werkveld. Van zorgprofessionals wordt veel gevraagd. Naast het goed kunnen uitoefenen van hun vak, de zorg voor patiënten en cliënten, moeten zij zich ook snel kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden, nieuwe aanpakken en afspraken. Zij moeten over soft skills beschikken én over zakelijk inzicht.

Een flinke set aan competenties! We nemen er een paar onder de loep.

Communicatieve flexibiliteit

Zorgprofessionals communiceren vaak en veel, met verschillende soorten groepen: uiteraard de patiënten, cliënten en hun familie, maar ook met collega’s, ondergeschikten en managers. Zij moeten snel kunnen schakelen tussen diverse rollen: die van coach, beslisser, probleemoplosser, klankbord. Iedere situatie vraagt een andere aanpak om een boodschap over te brengen. Het gaat vaak om het spanningsveld tussen aandacht geven en meeleven, en tegelijkertijd volledig en helder zijn in de communicatie.

Veranderkrachtig zijn

Vanwege het complexe en dynamische werkveld moeten zorgprofessionals uiterst flexibel zijn. Zij moeten steeds kunnen inspelen op veranderende omstandigheden in de praktijk, maar zich ook snel nieuwe technieken en aanpakken eigen kunnen maken. Zij moeten op elk moment voorbereid zijn op het onverwachte en ze moeten in elke situatie de beste aanpak kunnen vinden. Kortom: om hun beroep goed uit te kunnen oefenen moeten zij beschikken over veranderkracht.

Op basis van onderzoek heeft LTP 4 onderliggende elementen van veranderkracht geïdentificeerd:

  • Growth Mindset. Geloven dat het nuttig, mogelijk en plezierig is om je te ontwikkelen.
  • Zelfmanagement. Gericht zijn op het verbeteren van je prestaties. Reacties van anderen benutten om je te ontwikkelen.
  • Energie. Nieuwsgierig en speels zijn. Met energie aan iets nieuws beginnen.
  • Veerkracht. Tegen een stootje kunnen. De draad weer oppakken na tegenslag.
Empathisch vermogen

Empathie is het vermogen om jezelf in de schoenen van iemand anders te plaatsen en ervoor te zorgen dat de ander zich echt gezien en begrepen voelt. Dit geldt in het individuele contact, maar ook voor het goed laten functioneren van een team.

Wat kun je als zorgprofessional doen om het empathisch vermogen van collega’s en medewerkers op de werkvloer te versterken?

  • Vervul een voorbeeldrol. Toon gewenst gedrag en moedig je team (managers, collega’s en medewerkers) aan hetzelfde te doen.
  • Neem obstakels snel weg. Merk je dat er iets niet lekker loopt in het team? Help je teamleden dan, zowel met woorden als met acties, door bijvoorbeeld belemmeringen te benoemen en te helpen overwinnen. Waar wordt iemand door geremd, wat zit iemand dwars? Door hier snel aandacht aan te besteden, worden deze obstakels niet onnodig vergroot.
  • Zorg voor psychologische veiligheid. Dit betekent dat groepen die zich ondervertegenwoordigd voelen, zoals jongere teamleden, voldoende aan het woord dienen te komen en serieus genomen moeten worden. Maak hier bewust ruimte voor.
Tijdmanagement

Soms zelfs op de minuut. Zorgprofessionals van tegenwoordig hebben te maken met continue tijdsdruk. Je moet meer met minder collega’s doen, dit precies bijhouden en je wil natuurlijk ook nog even een praatje kunnen maken met patiënten of cliënten. De tijd nemen om zaken te bespreken en toe te lichten. Daar heb je goede tijdmanagementvaardigheden voor nodig.

De mogelijkheid om dagelijkse taken te prioriteren en ze tegelijkertijd uit te voeren, is essentieel voor alle functies. Bovendien moeten medewerkers in deze branche hun opdrachten snel kunnen beheren en herprioriteren als gevolg van dringende planningsaanpassingen, noodsituaties en steeds veranderende werkomgevingsbehoeften.

Kennis hebben van de zorgomgeving

Inzicht in het gezondheidszorgsysteem is nodig om professionaliteit in de gezondheidszorg te bevorderen. Deze kennis kan zakelijke thema’s omvatten, zoals financiën, vergoedingen en verzekeringen en politiek. Maar bijvoorbeeld ook HR-instrumenten, rechten van de patiënt en de wetten met betrekking tot deze rechten, risicomanagement en organisatiebeleid en de verantwoordelijkheden en rollen van het personeel.

Teamwork

Het meeste werk in de gezondheidszorg wordt gedaan in teams, samen! Hierbij werken veel individuen naast elkaar. Zoals verpleegkundigen, chirurgen en medisch managers in een ziekenhuis. Of begeleiders, vrijwilligers en verpleegkundigen in een zorgtehuis. Zorgprofessionals moeten daarom goed kunnen samenwerken in teams. Bijdragen aan een gemeenschappelijk doel is essentieel voor succes, en het verhoogt ook het niveau van veiligheid en zorg voor patiënten.

Beschikt iemand over de juiste competenties? 

Bij de aanname en ontwikkeling van een zorgprofessional wil je zicht hebben op bovengenoemde competenties en veranderkracht. Elke functie heeft zijn eigen uitdagingen en benodigde eigenschappen. De psychologische inzichten uit een assessment geven je de zekerheid of die eigenschappen aanwezig zijn. Zo krijg je zicht op prestatie en potentieel van (nieuwe) medewerkers. 

LTP helpt organisaties graag met voor elke functie een andere aanpak: medisch specialist, verpleegkundige, leidinggevende en professional van de ondersteunende diensten.

Lees verder over onze assessments specifiek voor de zorg, zoals bijvoorbeeld ons online assessment voor inzicht in iemands basiskwaliteiten en geschiktheid voor de zorg.

Of neem voor een persoonlijke toelichting contact op met Django Hessels, branchemanager gezondheidszorg bij LTP: 06 – 24 93 26 99 of D.Hessels@ltp.nl. Hij denkt graag met je mee!

Picture of Django Hessels

Django Hessels

Django Hessels werkt bij LTP als senior adviseur en branchemanager voor de gezondheidszorg, en richt zich op organisatieontwikkeling en leiderschapsontwikkeling. Django heeft sociale-, arbeids- en organisatiepsychologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?