Wat is een capaciteitentest?

Capaciteitentests, ofwel intelligentietests, zijn een vast onderdeel van een assessmentdag. Je maakt deze tests op een computer. Vaak gaat het om het herkennen van beeldpatronen of het begrijpen van relaties tussen woorden. Afhankelijk van het type assessment dat je doorloopt, kan het ook gaan om het testen van talenkennis of cijfermatig inzicht.

Onderzoek heeft uitgewezen dat capaciteitentests een krachtige voorspeller zijn van het al dan niet succesvol functioneren van een persoon in een functie.

Aanvraagformulier The Ripple

Offerte Team & Organisatie

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?