Wat als ik een klacht heb?

Het kan voorkomen dat je niet helemaal tevreden bent over de gang van zaken tijdens jouw assessment of over je rapportage. Indien dit het geval is, lossen wij dit graag goed en snel met je op. Om een goede afhandeling van jouw klacht te kunnen waarborgen, heeft LTP een klachtencommissie. Je kunt jouw klacht bij deze commissie onder de aandacht brengen door deze naar klacht@ltp.nl te e-mailen.

De klachtencommissie neemt vervolgens contact met je op om samen te zoeken naar een oplossing. Mocht je er onverhoopt niet uitkomen, dan kun je overwegen om een klacht in te dienen bij het College van Toezicht, een onafhankelijk orgaan van het Nederland Instituut van Psychologen (NIP). Kijk op de website van het NIP voor meer informatie.

De klachtencommissie heeft een wisselende indeling, afhankelijk van de klacht.

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?