Research & innovatie

Leiderschap, cultuur, persoonlijke ontwikkeling en competenties: onderwerpen waar ontelbare publicaties over verschijnen en waar velen een mening over hebben. Wij zijn ons zeer bewust van de impact die onze adviezen op organisaties en op individuele medewerkers kunnen hebben.

Research

De dienstverlening van LTP heeft van oudsher een fundament van wetenschappelijk onderbouwde concepten, empirisch onderzoek en beproefde methodieken. We zijn ontstaan vanuit de Vrije Universiteit en nog steeds nauw verbonden met deze maar ook met andere universiteiten. Vanaf onze oprichting, in 1927, hebben we continu geïnvesteerd in onderzoek om de betrouwbaarheid en validiteit van onze methodes te vergroten.

Innovatie

Met ons Research & Innovatie team zijn wij voortdurend alert op nieuwe ontwikkelingen en wetenschappelijke publicaties. Literatuuronderzoek vormt een belangrijk aspect van ons werk. Mogelijke nieuwe inzichten en diensten worden door ons besproken en getoetst met adviseurs die dagelijks werkzaam zijn in hun adviespraktijk.

Verder werken wij continu aan het steeds weer verbeteren en vernieuwen van onze eigen instrumenten en methodieken, vaak in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers. Waar gewenst stemmen we onze instrumenten en methoden af op uw specifieke wensen en organisatiekenmerken.

Aanvraagformulier The Ripple

Offerte Team & Organisatie

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?