Weinig betrokken medewerkers vormen een veiligheidsrisico! | LTP TestNed

De veiligheidsrisico’s voor bijvoorbeeld een psycholoog zijn op het werk minimaal. Want wat kan er gebeuren achter je laptop of als je in gesprek bent? Een ander verhaal is het voor werknemers in sectoren waar de risico’s dagelijks aanwezig zijn: mensen die werken met gevaarlijke stoffen, werken op hoogte of werken met machines. Maar ook mensen die tijdens hun werk te maken krijgen met een steeds meer verhardende maatschappij, zoals politie, medewerkers in het OV, beveiligers, handhavers etc.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dat weten we allemaal en dat heeft ieder van ons vast weleens ervaren. Eén moment van onoplettendheid, afleiding, toch iets doen waarvan je eigenlijk weet dat het niet handig is, en het is gebeurd. Ook op het werk zijn de incidenten talrijk. Daar is terecht veel aandacht voor van zowel de overheid als bedrijven zelf. Vooral gezien de oplopende aantallen van incidenten en de impact in brede zin (voor het individu als de organisatie). Hieronder een aantal cijfers van het RIVM op een rij:

  • ± 2.300 ernstige ongevallen per jaar (blijvend letsel, ziekenhuisopname of overlijden)
  • > 200.000 ongevallen per jaar (medewerkers die fysiek of geestelijk letsel hebben opgelopen)
  • 60 doden gemiddeld per jaar (1-2 per week)

Gebrek aan motivatie, alertheid en veiligheidsbewustzijn

De laatste jaren nemen de incidenten en ongevallen alleen maar toe. Volgens het RIVM-rapport ‘De Staat van Arbeidsveiligheid’ (2017) vonden in absolute zin de meeste arbeidsongevallen plaats in de hoofdsectoren industrie, bouwnijverheid, handel en vervoer en opslag. Dan moet je vooral denken aan vallen, stoten en aanrijdingen. Daarin is geen verschuiving opgetreden ten opzichte van voorgaande jaren. Kijkend naar oorzaken van arbeidsongevallen, hangen de meest voorkomende achterliggende faalfactoren samen met een gebrek aan motivatie, alertheid en veiligheidsbewustzijn (38%). Dezelfde factoren worden gevonden in een analyse van dodelijke arbeidsongevallen.

Daaruit blijkt dat het gedrag van werknemers, dat samenhangt met onderdelen van de veiligheidscultuur binnen het bedrijf, vaak als bepalende faalfactor is aan te wijzen. Weer die veelgehoorde veiligheidscultuur dus.

Het gaat daarbij vaak om een gebrek aan communicatie en afstemming, (gevoelde) werkdruk, niet adequaat reageren op onverwachte situaties en het ontbreken van toezicht. Omgevingsfactoren en de invloed van de persoon zelf lopen hier door elkaar, maar één ding is zeker: de factor mens is en blijft een bepalende factor.

De factor mens

Mensen verschillen van elkaar, bijvoorbeeld in hoe zij omgaan met ineens oplopende werkdruk (hectiek). Maar ook in hoe zij omgaan met verandering. Deze veranderingen gaan snel en dit vraagt ‘veranderkracht’ van medewerkers. Niet iedereen kan of wil het tempo bijbenen als de aard van het werk verandert.

Als medewerkers het belang niet inzien van veranderingen of onvoldoende worden meegenomen in de verandering, gaat dit ten koste van hun betrokkenheid. Zoals uit het RIVM-rapport blijkt, wekt een gebrek aan betrokkenheid en motivatie verslapping van de aandacht in de hand en juist dán is de kans op een (inschattings)fout groot. Daarmee is er een verband tussen betrokkenheid van medewerkers en incidenten/ongevallen.

Besteed dus voldoende aandacht aan (en blijf kritisch kijken naar) de factor mens, vooral wanneer de omgeving en de insteek van het werk verandert. Kunnen én willen medewerkers mee?

LTP TestNed biedt met advies, keuringen, assessments en online scans inzicht in het talent en gedrag van mensen. Meer weten? Je kunt mij bereiken via 06 – 50525021 of Marius@TestNed.nl.

Picture of Anouk Broersma
Anouk Broersma
Anouk is communicatiespecialist en eventmanager bij LTP. Het organiseren van zowel interne als externe evenementen én het schrijven en redigeren van artikelen behoren tot het leukste van haar werk. Zij heeft een communicatieachtergrond, maar veel affiniteit met psychologie.

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?