Waarom start-ups mislukken en hoe dit te voorkomen

Dat start-ups regelmatig over de kop gaan door het ontbreken van de juiste propositie of financiering is inmiddels bekend. Maar dat psychologie een minstens zo grote rol speelt bij het falen van een startende onderneming wordt vaak over het hoofd gezien.

We have a dream
Alles lijkt in kannen en kruiken. Het business plan en de product roadmap is gereed. Het management- en uitvoerend team zijn voldoende op elkaar ingespeeld en de investeerder heeft het geld overgemaakt. Zaak dus om de afgesproken milestones te behalen en de onderneming naar de volgende fase te loodsen.

Mission Impossible?
Helaas blijken er onderweg al snel haperingen op te treden. Er wordt veel gepraat en getouwtrekt binnen het team en de plannen beginnen achter op schema te raken. Nog even en de kersverse onderneming ligt op ramkoers. Wat gaat er in hemelsnaam mis?

Samenwerking onder de loep
Tijd om het gedrag van de teamleden onder de loep te nemen, want de overvloed aan interne discussies verraadt het gebrek aan optimale samenwerking. Hieronder de top 4 van onderliggende oorzaken:

  • Teveel verschil in persoonlijkheid. Het ene teamlid is consciëntieus, terwijl de andere meer gericht is op de grote lijnen. Het risico is beeldvorming en onderlinge irritatie. De consciëntieuze vindt de ander te gemakkelijk, terwijl hij/zij wordt gezien als een detailfetisjist.
  • Teveel overeenkomst in persoonlijkheid. Een team waarvan alle leden open van geest zijn en weinig oog hebben voor het afmaken van zaken opereert niet effectief. De discussies zijn sprankelend, maar de teamleiders daaronder verkeren in een staat van verwarring en de medewerkers haken af.
  • Elkaar niets willen gunnen. Als ieder teamlid op een podium wil staan, wordt het dringen. Als een ieder ambitieus is en voor zijn eigen doel gaat, raakt de samenhang al snel verloren. En als iedereen erkenning wil, wie gaat dat dan geven?
  • Continu om de hete brij heendraaien. Omdat samenwerken moeizaam verloopt, gaat het team juist aardig doen en elkaar complimenten geven. Dat helpt voor het behoud van een goede sfeer. Althans, voor de eerste periode. Onderlinge irritatie die zich opstapelt gaat een uitweg zoeken, op wat voor manier dan ook: van elkaar vermijden tot een agressieve uitbarsting. En dat laatste komt wel erg onverwacht in een harmonieus gezelschap.

Het moge duidelijk zijn: suboptimale samenwerking is inefficient, levert een matige productie op en gaat ten koste van het beoogde bedrijfsresultaat. Maar hoe kun je dan wél zorgen voor betere samenwerking om de startende onderneming vleugels te geven?

5 stappen om tot een betere samenwerking te komen

  • Doorgrond de dynamiek. Aan de basis van een dynamiek in een team liggen de overeenkomsten en/of verschillen in persoonlijkheid en rollen. Door risico’s te herkennen, doorgronden en benoemen wordt een start gemaakt voor effectieve samenwerking.
  • Houd een spiegel voor. Als iemand van zichzelf weet dat hij een ambitieuze streber is die vindt dat hij altijd gelijk heeft, dan helpt dat. Want zodra je weet hoe je als persoon in elkaar zit, wordt het makkelijker om met persoonlijke allergieën om te gaan.
  • Kijk in elkaars spiegel. Laat inzien dat sommige teamleden nu eenmaal mensgericht(er) zijn en daarom de belangen van medewerkers voorop willen stellen. Dat komt het onderling begrip ten goede en verbreedt de analyse van een probleem.
  • Stimuleer consideratie voor zwakheden. Gun een teamlid het podium, laat de ander zich in details uitweiden, geef de ander eens gelijk. Dat vergroot de kans op wederzijdse consideratie.
  • Focus op een gezamenlijk doel. Het meest voor de hand liggend: een elftal zonder gemeenschappelijk doel zal nooit scoren.

Ook hulp nodig bij het samenstellen en optimaliseren van een effectief ‘talent team’? Volg het voorbeeld van andere bedrijven, investeerders en HR-professionals. Neem contact op met LTP Business Psychologists of bekijk de video teaser van LTP Online.

Picture of Django Hessels

Django Hessels

Django Hessels werkt bij LTP als senior adviseur en branchemanager voor de gezondheidszorg, en richt zich op organisatieontwikkeling en leiderschapsontwikkeling. Django heeft sociale-, arbeids- en organisatiepsychologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?