De psychologie van onze politieke leiders

Tijdens de Amerikaanse verkiezingen is er onderzoek gedaan naar de persoonlijkheid van Clinton en van Trump. Dit was controversieel onderzoek. De psychologen en psychiaters die de uitkomst ondertekenden, hadden nooit een van beide leiders zelf gesproken. De lead onderzoeker overigens ook niet. De diagnose werd gesteld op basis van observaties van gedrag. In dit geval dus publiek gedrag.

Toch vroegen wij ons bij LTP af of wij hier iets van zouden kunnen leren. Is er zoiets als een ‘publieke persoonlijkheid’?

Met de verkiezingen in Nederland was de verleiding wel erg groot…  Samen met Reinout de Vries en Mark van Vugt van de VU (waar de roots van LTP liggen) besloten we het erop te wagen. We wilden het methodisch wel beter doen dan het Amerikaanse onderzoek. Hoe?

Het onderzoek
In het door de VU en LTP ontwikkelde model werd de perceptie van de zeven politieke leiders op zes universele (Big Five en Integriteit) persoonlijkheidskenmerken gemeten. Vervolgens werd onderzocht welke daarvan de respondenten ook belangrijk vonden. Aan het onderzoek hebben 323 respondenten deelgenomen. Zij kregen een standaard persoonlijkheidsvragenlijst waarin ze een beoordeling over de persoonlijkheid van de politieke leiders moesten geven. De gemiddelde persoonlijkheidsbeoordelingen van de respondenten zijn vergeleken met de persoonlijkheidsscores van een representatieve normgroep uit de Nederlandse bevolking.

Rutte: een sociale vlinder, maar weinig integer
Een eerste publicatie van de resultaten was een artikel van Mark van Vugt in Trouw: ‘Rutte: een sociale vlinder, maar weinig integer’. Klik hier om dat artikel te openen. Vandaag is op deze site ook het onderzoek naar de Veranderkracht (VQ) van de politieke leiders gepubliceerd.

Coalitievorming
Volgende week zal op https://science.ltp.nl/ een artikel verschijnen in hoeverre de persoonlijkheid van de politieke leiders van invloed zal zijn op de coalitievorming. Houd LTP op social media in de gaten…

Picture of Jan Kwint

Jan Kwint

Jan Kwint was CEO van LTP, maar heeft in 2021 een nieuwe loopbaanstap gemaakt. Hij laat interviews, blogs en artikelen achter die in vele gevallen nog steeds actueel en waardevol zijn.

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?