Nieuw! Snel zicht op kwaliteiten én risico’s in de praktijk: omgaan met weerstand & veilig werken

Onze assessmentrapporten bieden nu nóg meer inzichten, gekoppeld aan de praktijk. Wil je weten hoe iemand omgaat met weerstand en agressie? Wil je weten wat kenmerkend is voor een (nieuwe) medewerker in het kader van veilig werken? Hieronder lees je meer!

De feiten:

  • Steeds meer beroepsgroepen krijgen te maken met weerstand en agressie, denk aan het toenemende geweld tegen hulpverleners, ongewenst gedrag tegen zorgprofessionals of verbaal en fysiek geweld tegen receptiemedewerkers en boa’s.
  • Vooral in het publieke domein escaleren situaties vliegensvlug en omgaan met weerstand en agressie is feitelijk een deel van de taakomschrijving geworden.
  • 2 miljoen mensen in Nederland werken in een ‘gevaarlijk beroep’ waarin de veiligheidsrisico’s hoog zijn.
  • In 10 van de 12 meest voorkomende oorzaken van een veiligheidsincident speelt gedrag een rol. Psychologische inzichten bieden dus meerwaarde in het voorkomen hiervan.
  • Mensen maken dus echt het verschil!

Waarom zijn psychologische inzichten zo belangrijk?

Uit onze jarenlange ervaring weten wij inmiddels welke profielen succesvol zijn om veiligheidsgerelateerde functies goed en ook duurzaam in te kunnen vullen. Evenals functies waarin men met enige regelmaat te maken krijgt met weerstand en soms zelfs agressie.

De juiste inzichten voor selectie of ontwikkeling krijg je dan ook met onze online assessments en in sommige gevallen een uitgebreider assessment op locatie. Niet alleen krijg je zicht op iemands persoonskenmerken, maar ook op (klant)specifieke competenties en mogelijke prestatierisico’s.

Het aannemen van iemand die toch niet goed in staat is de functie naar behoren uit te voeren (een mis-hire), kan leiden tot een veiligheidsincident, maar ook tot verminderd werkplezier, meer verzuim en uiteindelijk uitval van personeel. De impact op zowel de persoon zelf als de omgeving is dikwijls groot.

Nu óók een duidelijke terugkoppeling op risico’s in de praktijk

Aan de online Talent Scan van LTP kunnen de modules ‘Veilig werken’ en ‘Omgaan met weerstand’ worden toegevoegd. In het interactieve rapport worden de specifieke persoonskenmerken beschreven die van invloed zijn op het succesvol invullen van een functie en in het bijzonder de veiligheidskritische context. De kwaliteiten en mogelijke risico’s staan concreet en duidelijk beschreven, voor zowel de medewerkers als de HR-professional.

Deze vertaling naar de praktijk en context is echt uniek!

Hieronder vind je een preview. Wil je meer informatie? Dat kan! Hieronder vind je de contactgegevens van de betrokken LTP-adviseurs.

Veilig werken
Marius de Bruin // M.deBruin@ltp.nl // 06 – 50 52 50 21
Omgaan met weerstand en agressie
Ruben Simons // R.Simons@ltp.nl // 06 – 83 66 26 98

Preview interactief rapport ‘Veilig werken’
Preview interactief rapport ‘Omgaan met weerstand en agressie’
Marius de Bruin
Marius de Bruin
Marius is Business Lead bij LTP voor de thema’s veiligheid en integriteit. Hij heeft veel kennis en ervaring in de sectoren waar deze thema’s spelen en wil met de inzichten die wij als LTP bieden bijdragen aan een (psychologisch) veilige werkomgeving. Mensen maken immers nog altijd het verschil en deze thema’s zijn vaak randvoorwaardelijk voor het succes van organisaties. Je kunt Marius bereiken via: M.deBruin@ltp.nl.

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?