Nieuw leiderschap: het belang van ‘purpose’ en de persoon van de leider

In de zomereditie van MD, tijdschrift voor talent– en managementontwikkeling, staat een artikel over ‘nieuw leiderschap’. Dit artikel behandelt ontwikkelingen die collega’s en ik zien op het vlak van leiderschap in organisaties: in een wereld die sterk en voortdurend verandert wordt Persoonlijk Leiderschap belangrijker. Dat geldt ook voor de mate waarin een leider over Purpose beschikt en deze weet over te brengen.

In dit artikel komen wij tot een nieuw leiderschapsmodel waarin, naast de bekende en vertrouwde People en Performance leiderschapscomponenten, bovendien Persoonlijk Leiderschap en Purpose zijn opgenomen.

Open het artikel (.pdf)

Dit artikel is mede tot stand gekomen dankzij bijdragen van Marian de Joode, manager Innovatie bij LTP en Sandra Roest, master student Positive Organisational Psychology aan de Erasmus Universiteit. Sandra voert in opdracht van LTP een afstudeeronderzoek naar purpose leadership uit.

Jean-Paul van Londen
Jean-Paul van Londen
Jean-Paul is partner bij LTP en verantwoordelijk voor de dienstverlening op senior management/bestuurlijk niveau: Executive Services. Hij adviseert over leiderschapskwesties, met een focus op geschiktheid en professionele ontwikkeling. Jean-Paul coacht ook managers en directieleden en helpt hen hun professionele en persoonlijke doelen te bereiken. Je kunt hem bereiken via J.vanLonden@ltp.nl of 06 - 15 96 01 39
Op welk mailadres wil je het voorbeeldrapport ontvangen?