LTP op CHRO.nl: lessen uit affaire Van Nieuwkerk

Succesvolle leiders zijn geneigd zich steeds extremer te gedragen om hun succes te behouden, aldus gedragspsychologen en leiderschapsexperts. Dat is misschien te voorkomen, maar eenvoudig is dat niet.

CHRO.nl schreef hierover een artikel naar aanleiding van alle commotie rondom ‘de affaire Van Nieuwkerk’ bij DWDD. Hiervoor interviewde zij diverse experts:

  • Peter van Lonkuyzen, samenwerkingspsycholoog en auteur
  • Reinout de Vries, hoogleraar Personality@Work aan de VU
  • Karst Bongers, partner LTP Executive Services
  • Frank Vogt, leiderschapsexpert en auteur
  • Leon Schaepkens, psycholoog, managementadviseur en auteur 

Toxics

Vanuit de psychologie weten we dat mensen anders gaan handelen onder druk. Gedrag dat onder stabiele omstandigheden functioneel is, kan onder druk ineens leiden tot disfunctioneel gedrag. Dit geldt voor iedereen, maar zeker voor mensen met invloed. Voor bijvoorbeeld het topmanagement kunnen de gevolgen enorm groot zijn. Bij LTP kunnen we in kaart brengen wat iemands ’toxics’ zijn. Dit inzicht helpt het risico op mogelijk ontsporen te verkleinen.

Mensen die hoger in de hiërarchie staan, worden onder druk vaak minder sensitief en minder empathisch. Als die mensen daar niet op worden aangesproken door middel van feedback, ontstaat een spiraal waarin de leider geleidelijk aan steeds meer ontspoort.

Picture of Karst Bongers

Karst Bongers

Karst heeft behoorlijke expertise opgebouwd op assessmentvlak en focust zich sinds enkele jaren ook specifiek op de LTP-dienstverlening op senior management/bestuurlijk niveau: Executive Services. Hij adviseert over leiderschapskwesties, met een focus op geschiktheid en professionele ontwikkeling. Je kunt Karst bereiken via K.Bongers@ltp.nl of 06 - 5230 3015.

Aanvraagformulier The Ripple

Offerte Team & Organisatie

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?