LTP in Management Scope │ Succesvol onzekerheid managen: een gewilde competentie

Essay LTP Executive Services - Succesvol onzekerheid managen: een gewilde competentie
Aron Vellekoop León

Een essay van Jean-Paul van Londen, partner LTP Executive Services, voor Management Scope:

Bedrijven hebben grote behoefte aan topbestuurders die onzekerheid succesvol kunnen managen. Bij die gewilde leiderschapscompetentie hoort ook openlijk durven twijfelen en het organiseren van tegenspraak. Beschikken over zelfkennis is ook essentieel, maar in de praktijk lijken bestuurders zichzelf minder goed te kennen dan ze beweren.

“Het bereiken van de top is een lange weg van hard werken en van een dosis talent en ambitie. Eenmaal aan de top fit for the job blijven, is minstens zo uitdagend. De gevolgen van COVID-19 maken duidelijk dat het omgaan met onzekerheid andere eisen stelt aan bestuurders. Deze tijd vraagt om een leiderschapsstijl die verbindt, inspireert en geloofwaardig is.”

Foto van Jean-Paul van Londen
Jean-Paul van Londen
Karst Bongers heeft in 2022 de rol van Jean-Paul overgenomen wat betreft de dienstverlening op senior management/bestuurlijk niveau. Jean-Paul heeft een nieuwe stap gemaakt in zijn loopbaan, maar heeft mooie dingen achtergelaten bij LTP: interviews, essays en artikelen die nog steeds actueel en waardevol zijn.

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?