LTP in De Compliance Officer │ Bijten in de hand die je voedt

In het magazine ‘De Compliance Officer’ van deze maand staat een artikel van LTP-adviseur Frank van Luijk en Eric Schuiling.

Bijten in de hand die je voedt…
en veerkrachtig reageren als die hand terugslaat

Klik hier om het artikel te openen (.pdf)

Een compliance officer wordt geacht mensen, direct of indirect, aan te spreken op hun gedrag. Lang niet altijd zal daar positief op gereageerd worden. Effectief (blijven) communiceren en je niet uit het veld laten slaan, veerkracht, is dan belangrijk.

In het artikel geven Van Luijk en Schuiling tips voor een effectieve communicatie. Communicatie die rekening houdt met de aard, het doel en het belang van de gesprekspartner.

Ook vertellen zij over een aantal psychologische valkuilen en bespreken veerkracht als één van de essentiële competenties van compliance officers. Over welke eigenschappen beschikken veerkrachtige mensen?

De Compliance Officer is het vakblad voor compliance officers en andere betrokkenen bij het compliance proces. De doelgroep bestaat uit compliance officers, bestuurders, toezichthouders, secretarissen van de vennootschap en bedrijfsjuristen die betrokken zijn bij het uitvoeren van compliancetaken.

Foto van Anouk Broersma

Anouk Broersma

Anouk is communicatiespecialist en eventmanager bij LTP. Het organiseren van zowel interne als externe evenementen én het schrijven en redigeren van artikelen behoren tot het leukste van haar werk. Zij heeft een communicatieachtergrond, maar veel affiniteit met psychologie.

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?