Integriteit! Over Business Ethics, handelen en wegkijken

Iedereen kent het gevoel wel van ‘hier klopt iets niet’. Of: ‘dit voelt ongemakkelijk’. Los van alle verschillen tussen mensen: ieder heeft zijn grens wat wel en niet door de beugel kan. In veel discussies over wat wel en niet integer is, gaat het precies daarover: ben je wel of ben je niet integer? Dat is gemakkelijk oordelen, het is zwart of het is wit. De werkelijkheid is gekleurd en zeker ook grijs. Als we mensen en situaties door de zwart/wit bril bekijken, doen we de werkelijkheid geen recht aan.

Specifiek in een werkomgeving overschrijden mensen soms grenzen. We kennen allemaal wel een collega, manager of bestuurder die iets nalaat of doet waar we bedenkingen bij hebben of wat we afkeuren. Ook ons eigen gedrag voelt niet altijd super. Het is best lastig om daar vervolgens goed mee om te gaan. Ook hier is er een breed gebied.

Tussen als een Don Quichotte ten strijde trekken en wegkijken/niks doen zitten veel matige, goede en nog betere gedragsalternatieven.

LTP Business psychologen heeft een visie ontwikkeld op gedrag in de context van Business Ethics. Wij bieden handvatten om nuchter en realistisch om te kunnen gaan met de uitdagingen op dit vlak. Het helpt organisaties een verantwoorde keuze maken bij de benoeming van iemand op een sleutelfunctie.

Het integriteitsmodel van LTP
Door zowel de Persoon als de Context waarin die zich beweegt te analyseren, wordt een vrij abstract begrip als ‘integriteit’ concreet. En tot op zekere hoogte meetbaar. Op die manier kunnen risico’s benoemd worden die mensen lopen om in meer of mindere mate te zwichten voor druk of voor verleiding. Want wij allemaal staan soms onder druk. Als het geld op is en de rekeningen binnenstromen. Als je een keer kiest voor je eigenbelang en ‘de ander moet maar voor zichzelf moet zorgen’. Dan is het menselijk om het gevoel dat er iets niet helemaal klopt, te relativeren en gewoon de keuze te maken die in jouw voordeel is.

Doorschieten naar het leggen van zout op slakken zien wij daarbij ook als risico. Waken voor de integriteit verwordt dan tot ‘integrititus’ en dat werkt niet. Wat wel helpt, is een heldere analyse koppelen aan het benoemen van risico’s.

Ter illustratie het verhaal van Abraham Lincoln en integriteit:

  • Er komt een ondernemer bij A. Lincoln op het witte huis en zegt: “Ik geef je 50.000 dollar als je voortaan mijn firma de opdracht geeft om nieuwe snelwegen aan te leggen”. Lincoln: “Haha, grapje zeker. Neem nog een kopje thee.”
  • De ondernemer: “Oké. 250.000 dollar.”
  • Lincoln: “No way!”
  • De ondernemer: “I get it. 1 miljoen dollar.”
  • Lincoln: “Dit is niet grappig meer, gaat u maar.”
  • De ondernemer: “Dit is belangrijk. U krijgt 10 miljoen dollar.”
  • Lincoln wordt nu echt woedend en smijt hem met kop en kont het witte huis uit. De man ligt onder aan de trap en vraagt: “ Waarom werd je nu zo kwaad?”
  • Lincoln: “Omdat je in de buurt van mijn prijs kwam!”

Integriteit is een actueel en complex begrip dat iedere dag veel vragen, oordelen en emoties oproept. Vraag hier het visiestuk ‘De psychologie van integriteit’ aan. LTP maakt Integriteit inzichtelijk en hanteerbaar.

Volgende blog: ‘Integriteit en politiek leiderschap’.

Picture of Jos Loeffen

Jos Loeffen

Jos was assessmentpsycholoog en coach bij LTP. Hij heeft o.a. een speciale aanpak ontwikkeld voor het in kaart brengen van iemands integriteit en laat artikelen en blogs na die in vele gevallen nog steeds relevant en waardevol zijn.

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?