Ik ben Erica. De psychologie van veranderkracht.

De wereld verandert. Dat hebben we zelf veroorzaakt en we kunnen er niets aan doen. Wij, de mens, hebben zelf de digitale revolutie in gang gezet. We hebben internet uitgevonden en de smartphone. We hebben Facebook, Netflix, YouTube, Uber en Airbnb opgezet, nieuwe algoritmes geschreven en applicaties bedacht.

Wij, individuen, moeten nu meegaan met die verandering. Nee, we hoeven niet per se op Facebook te gaan en een nieuwe smartphone te kopen, maar aan de wereld zelf ontkomen we niet. Persoonlijke en sociale verhoudingen verschuiven, nog meer nieuwe technologieën, producten en diensten duiken op. Nieuwe vaardigheden en werkvormen zijn gewenst, oude zekerheden achterhaald.

De vraag is: kunnen en willen we ook met de wereld (mee)veranderen?
Hebben wij als individuen, teams en organisaties daartoe het potentieel en de kracht? Onze persoonlijkheid is immers zo stug als de oude structuren en processen. Ze ligt grotendeels verankerd in ons DNA, de chemische formule voor wie we zijn. Daar hebben we niet om gevraagd, dat is ons gegeven. Gedrag komt voor een groot deel voort uit die formule, dus hoe veranderen we dat?

Als relatief onveranderlijke individuen zijn we wars van onzekerheid. En hoe zit het in die veranderende wereld met ons aloude streven naar zingeving, groei, geluk en succes? Ook teams en organisaties hebben een ‘DNA’, ook hun structuren en processen zijn stabiel of stug. Soms moeten ze veranderen, maar kunnen en willen ze dat ook?

‘Het is zoals het is en het wordt zoals het wordt,’ zegt Allan Karlsson, de hoofdpersoon in De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween. Maar dat is niet voldoende om de nabije toekomst tegemoet te treden. We moeten actief op zoek naar nieuwe (zelf )inzichten, theorieën en praktijken. Naar kennis en oplossingen vanuit DNA- en hersenonderzoek, virtual reality en algoritmes en statistiek. We kunnen, net als die honderdjarige man, voor een nieuw perspectief niet alleen het raam openzetten, maar zélf door dat venster naar buiten klimmen. De toekomst tegemoet.

Psychologie en technologie helpen de weg in onszelf en in die toekomst te vinden. Ze leiden ons in de zoektocht naar wat de mens nu eigenlijk is. Wie we zijn, en welke eigenschappen ons bepalen. Hoe deze eigenschappen ons in de weg kunnen staan of ons juist kunnen helpen om gelukkig en succesvol te zijn in een wereld van snelheid, verandering en interactie.

En die toekomst begint met Erica.


In Ik ben Erica nemen Jan Kwint en Marian de Joode ons mee op een verken­ning van onszelf, de mens. Wat betekent het om mens te zijn? Welke kwa­liteiten en beperkingen zijn hier aan verbonden? Het blijkt een verrassende reis. Want wat begint in een laboratorium in Japan eindigt met een ceremoniële dans van de Maori’s. Meer lezen en meer weten? Bestel het boek. Het wordt zo snel mogelijk toegestuurd.

Picture of Redactie

Redactie

Aanvraagformulier The Ripple

Offerte Team & Organisatie

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?