Hoe macht, alcohol en anonimiteit dezelfde uitwerking kunnen hebben

Het effect van macht op een individu is vergelijkbaar met het effect van alcoholgebruik en anonimiteit.

Zo beargumenteren de wetenschappers Jakob Hirsh, Adam Galinsky en Chen-Bo Zhong op basis van hun analyse van verschillende wetenschappelijke onderzoeken. Zij concludeerden dat macht, net zoals bij anonimiteit en alcoholgebruik, tot ontremming leidt.

De remmen los
In het dagelijks leven corrigeren we onszelf voortdurend -bewust en onbewust- om het gedrag te laten zien dat van ons verwacht wordt. Om in harmonie te leven met onze omgeving onderdrukken we acties die ongepast worden geacht. In de hersenen wordt dit corrigerende gedrag gestuurd door het “Behavioral inhibition system”. Het reguleringssysteem is gekoppeld aan de gevoeligheid voor straf en het vermijden van negatieve prikkels.

Wanneer de invloed van dit systeem afneemt gaan mensen zich ongeremder gedragen. Alcohol en anonimiteit zijn de meest bekende veroorzakers van dit grensvervagend gedrag. Met een slok teveel op kunnen mensen opeens persoonlijke ontboezemingen gaan doen, en via de anonieme weg op het internet ontpoppen brave huisvaders zich plotseling als digitale hooligans.

Jezelf kunnen zijn
Machtige personen blijken op vergelijkbare wijze te reageren, aldus de onderzoekers. Zij geven zichzelf sneller bloot en uiten vaker hun mening. Bovendien gaan machtige personen frequenter tegen de algemene consensus in , en zijn ze authentieker in hun gedrag dan niet machtige personen .

Meer actie ondernemen
De ongeremdheid die door macht wordt veroorzaakt leidt tevens tot meer persoonlijke actie. Het maakt dan niet uit of de uitkomsten hiervan positief of negatief zijn . Zo doneren machtige personen meer geld aan een algemeen belang, maar nemen zij ook meer geld uit een gezamenlijke pot. Machtige personen blijken zodoende gulle gevers te zijn, maar ook het leeuwendeel van een beloning op te zullen eisen.

Evidenter handelen
Een dronken persoon reageert vooral agressief op confrontaties, en juist aardig op vriendelijkheid. Hirsh en zijn collega’s geven aan dat bij macht het meest voor de hand liggende doel ook veel invloed heeft . Machtige personen reageren vaker dan minder machtige personen zodra de situatie duidelijk stelt wat er moet gebeuren, bijvoorbeeld wanneer er mensen in nood zijn . En wanneer er al een duidelijk persoonlijk doel is, bijvoorbeeld om hard te werken, dan is de machtige persoon minder vatbaar voor afleiding dan niet machtige personen .

Maar er zijn ook verschillen
Vanzelfsprekend zijn er ook verschillen. Zo vermindert macht, in tegenstelling tot alcohol, niet het verstandelijk vermogen (ook al lijkt dat soms wel zo). Bovendien leidt macht tot een positiever zelfbeeld , terwijl anonimiteit juist leidt tot een vermindering in zelfevaluatie of reflectie .

 


Bronnen:

Hirsh, J. B., Galinsky, A. D., & Zhong, C.-B. (2011). Drunk, powerful, and in the dark: How general processes of disinhibition produce both prosocial and antisocial behavior. Perspectives on Psychological Science, 6(5), 415-427.

Anderson, C., & Behrdahl, J. L. (2002). The experience of power: Examining the effects of power on approach and inhibition tendencies. Journal of Personality and Social Psychology, 83(6), 1362-1377.

Kraus, M. W., Chen, S., & Keltner, D. (2011). The power to be me: Power elevates self-concept consistency and authenticity. Journal of Experimental Social Psychology, 47, 974-980.

Galinsky, A. D., Gruenfeld, D. H., & Magee, J. C. (2003). From power to action. Journal of Personality and Social Psychology, 85(3), 453-466.

Guinote, A., Weick, M., & Cai, A. (2012). Does power magnify the expression of dispositions? Psychological Science, 23(5), 475-482.

Whitson, J. A., Liljenquist, K. A., Galinsky, A. D., Magee, J. C., & Gruenfeld, D. H. (2011). Powerful saviors: Priming power increases bystander intervention in emergencies. Ongepubliceerd manuscript. Zoals Geciteerd in bron i.

Guinote, A. (2008). Power and affordances: When the situation has more power over the powerful than powerless individuals.  Journal of Personality and Social Psychology, 95(2), 237-252.

Wojcizke, B., & Struzynska-Kujalowicz, A. (2007). Power influences self-esteem. Social Cognition, 25, 472-494.
Christopherson, K. M. (2007). The positive and negative implications of anonymity in internet social interactions: “On the internet, nobody knows that you’re a dog”. Computers in Human Behavior, 23, 3038-3056.

Picture of Ard Barends

Ard Barends

Ard Barends is PHD Student aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij leidt een samenwerkingsverband tussen LTP en VU Amsterdam, gericht op ontwikkeling en onderzoek.

Aanvraagformulier The Ripple

Offerte Team & Organisatie

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?