Het aantal bedrijfsongevallen blijft stijgen! | LTP TestNed

Eén moment van onoplettendheid, afleiding, toch iets doen waarvan je eigenlijk weet dat het niet mag of niet handig is, en een nieuw bedrijfsongeval is een feit.

De incidenten op het werk zijn talrijk en daar is terecht veel aandacht voor van zowel de overheid als bedrijven zelf. Vooral gezien de oplopende aantallen van incidenten en de impact van deze ongevallen. De meeste ongevallen komen voor in de sectoren bouw, vervoer en opslag, handel en industrie en dikwijls gaat het vooral om vallen, stoten, ‘gegrepen’ worden door bewegende delen van een machine en aanrijdingen.

De inspectie SZW heeft deze week nieuwe cijfers gepresenteerd en deze zijn alarmerend. Het aantal meldingen van arbeidsongevallen is in 2018 met 4% verder gestegen en ook het aantal dodelijke ongevallen is toegenomen van 54 in 2017 naar 71!

Gebrek aan motivatie, alertheid en een toenemende werkdruk

Kijkend naar oorzaken van arbeidsongevallen, hangen de meest voorkomende achterliggende faalfactoren samen met een gebrek aan motivatie, alertheid en veiligheidsbewustzijn (38%), zo blijkt uit een eerder rapport van het RIVM. Daarnaast speelt een gebrek aan communicatie en afstemming, (gevoelde) werkdruk, niet adequaat reageren op onverwachte situaties en het ontbreken van toezicht een rol. Ook in het nieuwe rapport van de inspectie SZW wordt deze toenemende druk expliciet genoemd. Alles moet sneller en efficiënter; dat komt de veiligheid niet ten goede.

Omgevingsfactoren en de invloed van de medewerker zelf lopen hier door elkaar, maar 1 ding is zeker; de factor mens is en blijft een bepalende factor.

Mensen verschillen, bijvoorbeeld in hoe zij omgaan met ineens oplopende of aanhoudende druk, maar ook in hoe zij omgaan met verandering.

De veranderingen in de verschillende sectoren gaan hard. Dit zorgt voor druk en vraagt aanpassingsvermogen, veranderkracht en stevigheid van medewerkers. Niet iedereen kan en/of wil het tempo bijbenen als de aard van het werk verandert. Daarmee is het belangrijk om te weten of medewerkers het nieuw gewenste gedrag kunnen laten zien. Hebben zij de aanleg en de vaardigheid?

Oók moet het goed zitten met de motivatie. Als medewerkers onvoldoende worden meegenomen in (het belang van) de verandering daalt vanzelfsprekend de betrokkenheid. Een verminderde betrokkenheid en motivatie werkt verslapping van de aandacht in de hand en dit verhoogt uiteindelijk het aantal incidenten en ongevallen.

Houd medewerkers duurzaam inzetbaar

Het versterken van de veiligheidscultuur is een veelgehoorde en vurige wens van organisaties, maar waar dan te beginnen? Is er überhaupt wel vat en grip te krijgen op veilig gedrag als het aantal variabelen die hierop van invloed zijn zo hoog zijn? Daarnaast verschillen mensen simpelweg, ook in hoe zij omgaan met (veiligheids)regels. Het is dus belangrijk om te kijken naar wie een veiligheidskritische functie daadwerkelijk uitvoert of gaat uitvoeren. Gedrag kun je namelijk in kaart brengen en voorspellen!

En houd een vinger aan de pols. Door een verandering in iemands omgeving (denk aan een wijziging in het team, een nieuwe manager of problemen in de privésfeer), kan iemands concentratie- of inschattingsvermogen sterk afzwakken. Evenals hoe iemand omgaat met stressvolle situaties. Door tijdig actie te ondernemen, voorkom je ongevallen en blijven je medewerkers inzetbaar.

Besteed aandacht aan en blijf kritisch kijken naar het menselijk kapitaal als de omgeving of de aard van het werk verandert! Kan en wil men mee en hoe implementeer je veranderingen? Vanuit psychologisch oogpunt denken wij hier graag in mee.

Picture of Anouk Broersma
Anouk Broersma
Anouk is communicatiespecialist en eventmanager bij LTP. Het organiseren van zowel interne als externe evenementen én het schrijven en redigeren van artikelen behoren tot het leukste van haar werk. Zij heeft een communicatieachtergrond, maar veel affiniteit met psychologie.

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?